אכיפה ופיקוח עירוני

חדש!! לנוחיותכם, תשלום דוחות מקוון >> לחצו כאן
 
בישיבתה מיום 5.1.14 החליטה המועצה שבמטרה לשמור על הניקיון והסדר ביישוב, החל מ 1.2.14 בכוונתה להתחיל להקפיד על אכיפתם של הנהלים, ע"י מתן תוקף לחוקי העזר של המועצה, והפעלת שני פקחים.
חריגה מההוראות תגרור קנסות וברירות משפט. שיעור הקנסות ינוע בין 100 ש"ח ל- 1500 ש"ח בהתאם לקבוע בחוק.

אכיפת חוקי העזר מתייחסת לנושאים הבאים: איסור הנחת מכשול ברחוב (כמו רכבים החונים על מדרכות, פסולת על המדרכות או צמחיה),רכבים נטושים, איסור החזקת כלב ללא רישיון, איסור החזקת כלב במקום ציבורי ללא קשירה ברצועה וללא מחסום, כלבים משוטטים, אי איסוף צואת כלבים, איסור פגיעה או השחתת רכוש ציבורי, הוצאת גזם, אשפה וגרוטאות שלא בימים הקבועים ולפי ההורואת שפורסמו, צמחיה פולשת לשטח ציבורי וגרימת רעש כתוצאה מהפעלת מפוח מכני.

 
לאור תנאי ההתקשרות של המועצה עם לוכד הכלבים המשוטטים, אנחנו מבקשים להביא לידיעתכם כי עלות הלכידה תעמוד מ-1.4.2016 על סך של 325 ₪, שישולמו כחלק מהליך שחרור הכלב מהמכלאה. כמו-כן, אם הכלב לא ייאסף ע"י בעליו ביום הלכידה, ייגבה סכום נוסף של 50 ₪ לכל יום אחסון במכלאה.

אנחנו שבים ומבקשים לשמור את כלביכם בשטח הבית והגינה ולא לאפשר להם לשוטט בחוץ כשהם אינם קשורים.

קנסות לדוגמא שיוטלו בשל חריגה מההוראות:

  • לכידת כלבים משוטטים - קנס 500 ש"ח + עלות הלכידה 325 ש"ח
  • הוצאת גזם שלא ביום הקבוע ולא לפי ההנחיות שפורסמו - 475 ש"ח
  • צמחייה פולשת לשטח ציבורי - 475 ש"ח
  • הוצאת גרוטאות שלא ביום הקבוע ולא לפי ההנחיות שפורסמו - 475 ש"ח
  • אי איסוף צואת כלבים - 475 ש"ח
 
חדש!! לנוחיותכם, תשלום דוחות מקוון >> לחצו כאן