גינון

צוות הגינון אחראי על כל השטחים הירוקים, שטחים ציבוריים, מוסדות החינוך, גינון לאורך הרחובות, כיכרות, כניסות ליישוב, פארקים.
כמו כן, המחלקה אחראית לכל מערכת ההשקיה: החלפה ותיקונם.