שפ"ה- שיפור פני הישוב

אחראי שפ"ה: יוסי פנחסי

בכל נושא ניתן לפנות דרך המוקד בטלפון 09-7640206
פקס: 09-7640522
 

המחלקה אחראית על התחומים הבאים: