הגשת בקשה לביטול הודעת קנס מנהלי

את הטופס ניתן להגיש עד 30 מיום קבלת הדו"ח (לפי סעיף 8א' לחוק העבירות המנהליות).

* שדה חובה

 לאחר הגשת הערעור, ישלח עותק לכתובת הדוא"ל שהוזנה בערעור. 

 יש לרשום תאריך על פי התבנית: dd/MM/yyyyיש להקליד מספר תעודת זהות בעל 9 ספרותיש למלא לפי התבנית שבדוגמא: 050-1234567 (3 ספרות, מקף ואז 7 ספרות)


יש לרשום את השם החתום על הבקשה