לשכת ראש המועצה

​מנהלת לשכת ראש המועצה: סיגל חומש

טלפון: 09-7640202

פקס: 153-9-7640202

דוא"ל: sigal@kyair.org.il

ניתן לפנות ללשכת ראש המועצה בכל עת.

במידה ואין מענה, ניתן להשאיר הודעה קולית במשיבון או במוקד ומנהלת הלשכה תחזור למשאיר ההודעה בהקדם האפשרי.

"דלת פתוחה" אצל ראש המועצה

ראש המועצה מזמין את תושבי הישוב להיפגש עימו כל שבוע בזמן "דלת פתוחה".

תיאום מועד לפגישה בזמן "דלת פתוחה" תיעשה בתיאום מראש עם מנהלת לשכתו.

מועד "דלת פתוחה"- בימי שלישי בשעות אחה"צ.

עשויים להיות שינויים עקב אילוצי לוחות זמנים.