מנכ"ל המועצה

מנכ"ל המועצה:

טלפון: 09-7640203
פקס: 153-9-7640203
דוא"ל:
 

עוזרת מנכ"ל: נטע איינהורן-לוי

טלפון: 09-7640203
פקס: 153-9-7640203
 

"דלת פתוחה" למנכ"ל המועצה

מנכ"ל המועצה מזמין את התושבים להיפגש עמו בנושאים השונים.
מועד "דלת פתוחה" של מנכ"ל המועצה מתקיים בכל יום שלישי בשעות אחה"צ.
קביעת פגישה בתיאום מראש בלבד.

תפקידי המנכ"ל

 • גיבוש תוכנית העבודה השנתית של הרשות בהתאם למדיניות מועצת הרשות.
 • אחריות על הניהול השוטף ובקרה על ביצוע תוכניות העבודה.
 • סיוע לראש המועצה בהפעלה נכונה של משאבי המועצה, תוך שמירת החוקים, הצווים, והתקנות התקפים.
 • הכנה, הפצה ובקרה על ביצועם של נהלי העבודה של המועצה.
 • ייצוג הרשות המקומית בפני משרדי ממשלה וגורמים חיצוניים.
 • אחריות לניהול, הפעלה ופיתוח של מערכות המחשוב ברשות.
 • גיוס משאבים ואיתור מקורות הכנסה.

אחריות למנגנוני הרשות

 • ניהול תקן כ"א, תקציב השכר של הרשות ומעקב שוטף אחר תשלומים בכפוף להסכמי העבודה בשרות הציבורי. שותפות בקבלת החלטות בתחום תנאי השכר לעובדים הזכאים לקידום.
 • ניהול צוות עובדי המזכירות.
 • אחריות לגיוס, מיון וקליטה של עובדים חדשים.
 • טיפול בהכשרת עובדים וקידומם.
 • אחריות על הקשר והתאום עם ועד העובדים.
 • אחריות להפעלת הפיקוח העירוני ברשות.
 • אחריות לכינוס של מליאת המועצה, השתתפות בדיוניה ומעקב אחר ביצוע החלטותיה.
 • אחריות לכינוס ועדות המועצה וטיפול ביישום המלצותיהן.

אחריות מינהלית בתחומי המשק והמינהל

 • אחריות על תחומי משק, רכש וארכיב.
 • ניהול מו"מ עם ספקים ונותני שירותים.
 • אחריות להכנת חוזים ומכרזים במסגרת התקשרויות של הרשות המקומית.
 • אחריות לתחום אמרכלות לרבות תקשורת, דוורות, אחזקת בית המועצה, נכסים ומלאי/אינוונטר.
 • תיאום עבודת היועץ המשפטי למועצה מול גורמי המועצה השונים.
 • ניהול נושא ביטוחי הרשות.
 • בדיקת ניתוחים כלכליים של פרוייקטים.

קשר עם תושבים

 • טיפול בפניות ותלונות, באופן ישיר ובאמצעות מוקד השרות לתושב.
 • אחראי למערך הפצת מידע לציבור.
 • סיוע לראש המועצה בנושא דוברות ויחסי ציבור.