ועדה לחיזוק הקשר עם הציבור הדתי

  
קובץ
מידע נוסף
הרחב שנה : 2019 ‏(2)