ועדות המועצה

ועדת הנהלה

יו"ר הועדה: שימי אליאל

ועדת מל"ח

יו"ר הועדה: שימי אליאל 

ועדת ביטחון

יו"ר הועדה: רון רייס

ועדת ביקורת

יו"ר הועדה: אלי פיינברג

ועדת הנחות ארנונה

יו"ר הועדה: יהושע (שוקי) אלוני

ועדת מכרזים

יו"ר הועדה: שלומי מרגלית

ועדה לאיכות הסביבה

יו"ר הועדה: שימי אליאל

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור

יו"ר הועדה:

ועדת החינוך

יו"ר הועדה: שלומי ליברמן

ועדת פיתוח כלכלי

יו"ר הועדה: דוידי ויסוקר

ועדת תחבורה ובטיחות

יו"ר הועדה: אלי קוגלר