משרדי המועצה הדתית

טלפון: 052-4626627 דוד טסה 
מרכז מסחרי כוכב יאיר, בסמוך לדואר.
 
משרדי המועצה הדתית פתוחים לקהל ע"פ הפירוט:
 

הרב שפירא - רב היישוב 054-7249337

יום ב' בין השעות: 10:00-12:00
יום ה' בין השעות: 16:00-18:00
 

דוד טסה - מזכיר המועצה הדתית 052-4626627

יום א' בין השעות: 10:00-12:00
יום ג' בין השעות: 16:00-18:00
יום ה' בין השעות: 10:00-12:00
 
כמו כן ניתן לקבל שירות בשעות אחרות ע"י תיאום טלפוני.