שיעורים בישוב

שיעורים קבועים:

נושא
יום
שעה
מקום
מעביר השיעור
גמרא
הדף היומי
כל יום
5.45
ביה"כ המרכזי כוכב יאיר
הרב שמואל שפירא
גמרא
הדף היומי
כל יום
6.30
ביה"כ המרכזי כוכב יאיר
הרב שמואל שפירא
משנה
כל יום בין מנחה לערבית
בין מנחה לערבית
ביה"כ הספרדי כוכב יאיר
הרב שמואל שפירא
תנ"ך (ספר דניאל)
שני
20.30
ביה"כ הספרדי צור יגאל
הרב שמואל שפירא
גמרא בעיון
שני
21.30
בתי החברים
הרב שמואל שפירא
תנ"ך (ספר שמואל)
רביעי
19.30
ביה"כ הספרדי כוכב יאיר
הרב שמואל שפירא
פרקי אבות
רביעי
21.00
ביה"כ המרכזי כוכב יאיר
הרב שמואל שפירא
פרשת שבוע
שבת
אחרי מוסף (10.30)
ביה"כ המרכזי כוכב יאיר
הרב שמואל שפירא ואחרים
תנ"ך
שבת
אחרי מנחה
ביה"כ המרכזי כוכב יאיר
הרב שמואל שפירא
נושאים שונים
שבת רביעית
אחרי מוסף
ביה"כ בית אל כוכב יאיר
הרב שמואל שפירא
נושאים שונים
שבת רביעית
אחרי מוסף
ביה"כ המרכזי צור יגאל
הרב שמואל שפירא