הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל

הבהרה

  • מובהר כי תוכן הפרסום באחריות בית העסק בלבד, ולמועצה לא תהיה כל אחריות בנוגע לפרסום, למוצר או לשירות שיספק בית העסק.
  • בית העסק מצהיר ומתחייב כי תוכן הפרסום הולם, אינו פוגע ברגשות הציבור, וכי אין בפרסום משום הפרה של זכויות יוצרים או קניין רוחני.
  • יש לציין על גבי תמונת בית העסק שתפורסם להלן קרדיט לצלם / זכויות יוצרים במידה ויש.
  • בית העסק יודע כי המועצה יכולה להחליט שלא לפרסם חלק מהפרסומים המבוקשים, או לבצע שינוי בפרסום, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולבית העסק לא תהיה טענה בעניין זה.
  • הריני מצרף את הסכמתי וחתימתי לנ"ל ומאשר בזאת שבית העסק שלי עומד בתנאים אלו.

פרטי בעל העסק

פרטי בעל העסק

שם בעל העסק
מספר עוסק מורשה/ח.פ. 500212246
טלפון בעל העסק 09-7640202
טלפון נייד בעל העסק 053-3417871
דואל בעל העסק kyzy@kyair.org.il
כתובת למשלוח דואר
פרטי כרטיס העסק

פרטי כרטיס העסק

תחום בית העסק
במידה וסימנת "שונות", אנא רשום את תחום בית העסק שלך
מספר העובדים
כתובת בית העסק
דואל בית העסק kyzy@kyair.org.il
טלפון בית העסק 09-7640200
טלפון נייד בעסק 054-7000113
אפשרויות אספקה
תיאור קצר של העסק
שעות פתיחה
כתובת אתר אינטרנט של העסק https://www.kyair.org.il/Pages/default.aspx
כתובת עמוד פייסבוק-ישן
לוגו בית העסק לוגו מועצה למאגר.png
תמונת בית העסק למאגר מועצה-כניסה.png
הטבות

הטבות

קיימת הטבה לתושבי היישוב
פירוט ההטבה
חתימה Signature_4063a4eca9c24a43aa42f516b4c4ddb8.png
הצהרה
סטאטוס פעיל
כתובת עמוד פייסבוק https://www.facebook.com/KokhavYair.il
כתובת עמוד אינסטגרם https://www.instagram.com/kyair_zigal/
מצב אישור אושר
קבצים מצורפים
תחום בית העסק: המרכז המסחרי, שונות
כתובת: מרכז מסחרי כוכב יאיר
טלפון: 09-7640200
טלפון נייד: 054-7000113
אפשרויות אספקה: רכישה בבית העסק, שירות אונליין/טלפוני
שעות פתיחה: 
ימים א'-ה', בתיאום מראש.
למאגר מועצה-כניסה.png
המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל

שיתוף במדיה