​​​​​​​​​​​

בעלות ובעלי עסקים יקרים, 

הפרסום בלוח הדרושים של כוכב יאיר – צור יגאל אינו כרוך בתשלום. הרישום פתוח לעסקים מקומיים מכל סוג ובכל גודל או מחזור עסקי שנתי, והוא ניתן כשירות נוסף, לכם בעלי ומנהלי העסקים.

  • מובהר כי תוכן הפרסום באחריות בית העסק בלבד, ולמועצה לא תהיה כל אחריות בנוגע לפרסום, למוצר או לשירות שיספק בית העסק.
  • בית העסק מצהיר ומתחייב כי תוכן הפרסום הולם, אינו פוגע ברגשות הציבור, וכי אין בפרסום משום הפרה של זכויות יוצרים או קניין רוחני.
  • בית העסק יודע כי המועצה יכולה להחליט שלא לפרסם חלק מהפרסומים המבוקשים, או לבצע שינוי בפרסום, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולבית העסק לא תהיה טענה בעניין זה.
  • הריני מצרף את הסכמתי וחתימתי לנ"ל ומאשר בזאת שבית העסק שלי עומד בתנאים אלו.
לתשומת לבכם, פרסום המשרה יירד מהאתר לאחר 10 ימים מיום הפרסום.​


​​​​​​* שדה חובהנא לפרט על המשרה ולציין פרטים ליצירת קשר.