המלצות והנחיות לבדיקות מקדמיות לפתיחת עסק:

  • מומלץ לבדוק את ההיסטוריה של העסק הקודם אם לעסק קיימות עברות בניה, היתרי בניה כדין, צווי סגירה שיפוטיים, בעיות רישוי קודמות וכד'.​

  • מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים אם ניתן לנהל בנכס ובמקום את העסק המבוקש מבחינת גודל, תשתיות קיימות, אפשרות  בניית ארובה וכיו''ב.

  • רישוי עסק אינו רק תהליך משרדי אלא תהליך בדיקה בתחום ההנדסה, ולכן תהליך הרישוי מחייב סיוע של בעלי מקצוע מתחום  ההנדסה ותכנון עסקים.

  • רישוי דורש משאבי כסף: הבקשה לרישיון עסק כרוכה בתשלום על פי מספר פריטי הרישוי שבבקשה, למשל, בסופרמרקט יכולים להיות מספר פרטי רישוי: מאפית, איטליז וכו'. הכנת תוכניות עסק מחייבת הסתייעות של בעל מקצוע מוסמך. גם מילוי דרישות  הרשויות מחייב השקעה במשאבים רבים, למשל, דרישות שירותי כיבוי האש הן נרחבות וכוללות מערכות גילוי אש ועשן, מערכות כיבוי אוטומטית, יציאת חירום, אמצעי כיבוי וכיוצא באלה. דרישות הרשות לאיכות הסביבה כוללות מערכות טיהור אוויר ובניית ארובה וכו'.

  • אם העסק הוא בנכס שאינו תואם את השימוש המותר על פי חוק התכנון והבניה – השימוש בנכס הוא  שימוש חורג על פי החוק.  במצב זה העלויות גבוהות למדי והליך הרישוי מורכב. מידע מדויק על התב"ע החלה על המקום ניתן לקבל בועדה לתכנון ובניה מצפה אפק, לעסקים בכוכב יאיר ובוועדה המקומית לתיכנון ובניה דרום השרון, לעסקים בא.ת. מצפה ספיר בצור יגאל.

  • מומלץ לבדוק היטב במחלקת רישוי אם ידוע על חריגות בניה , שכן עסק שנעשו בו עברות בנייה, לא ניתן יהיה להשלים בו את הליך הרישוי.

  • מתקנים שונים הנבנים בבית העסק חייבים בהיתר בניה : ארובה, חדרי קירור חיצוניים  וכו' לכן  יש לבדוק אם ניתן להוציא היתר עוד קודם לרכישה או להשכרה של העסק, או שהוצא היתר בניה כחוק.

  • הליך רישוי לבית אוכל ותכנון בית אוכל מחייבים סיוע של בעל מקצוע בתחום תברואת מזון או טכנולוג מזון.

  • הליך הרישוי הוא מורכב ונדרשת תשומת לב מלאה ושליטה מרבית של בעל העסק, רצוי לבצע את דרישות הגופים השונים במהירות  ולהקפיד על דיווחם למחלקת רישוי עסקים. תמיד ניתן לפנות למח' רישוי עסקים כדי להתעדכן בהתקדמות תהליך הרישוי.