בתאריך 25.10.2013 נכנסו לתוקף תקנות נגישות לשירות. תקנות אלו מתווספות לתקנות נגישות מבנה קיים וחדש ומשלימות סט של תקנות נגישות וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח – 1998.
לפי סעיף 8א' לחוק רישוי עסקים, רשות הרישוי אינה יכולה להנפיק רישיון או לחדשו, מבלי לבחון התקיימות של הוראות הנגישת. בעת הגשת בקשה לרישיון עסק ו/או חידושו, על המבקש לעמוד בדרישות החוק והתקנות ביחס למילוי הוראות הנגישות (הנגשה פיזית והנגשת השירות). על בעל העסק להמציא חוות דעת של מורשה נגישות למבנה ומורשה נגישות לשירות מטעמו המפרטת את תוצאות הבדיקה כחלק מנותני האישור הנדרשים בהליך הרישוי.

מה מנגיש​ים בעסק?

גישה נאותה עד הכניסה לעסק, תכנון פנים, ריהוט ושירות, שירותים, התאמה לאנשים עם מוגבלות ראייה,שמיעה שכלית ונפשית.

האם עלי להנגיש את העסק שלי?

חובת ההנגשה נקבעת על פי שלושה קריטריונים:
 1. האם העסק נותן שירות לציבור?
 2. האם העסק קטן או גדול?
  עסקים קטנים עד 100 מ"ר או עסקים של בתי אוכל אשר שטח אולם הישיבה שלהם עד 25 מ"ר בבניין חדש או עד 50 מ"ר בניין קיים, יידרשו לבצע הנגשה לעסקים בהתאם למדריך הנגשה לעסקים קטנים.
 3. האם העסק נמצא בבניין חדש, או קיים?

קיימים 3 סוגים של פטור לנגישות:

 1. פטור עקב קושי הנדסי – מתן הפטור בסמכות מורשה נגישות מתו"ס.
 2. פטור בהיבט של פגיעה מהותית באופי הבנין, בעיקר מטעמי שימור.
 3. פטור מטעמים כספיים, עם נטל כלכלי גבוה. (מתן הפטור בסמכות נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות)

זמן ביצוע דרישות נגישות בעסקים​

חוק השוויון קובע כי המועד הסופי לביצוע תקנות נגישות מתו"ס בהתאם למועד כניסת התקנות לתוקף(26.6.2012) הינו, כדלקמן:
לחייב שאינו רשות ציבורית(גוף פרטי):
 • עד 4 בניינים (כולל) – 1.11.2015
  1. בדיקת הבניין (סקר נגישות) עד 22.12.2012
  2. ביצוע התאמות נגישות עד 1.11.2015
 • מעל 4 בניינים-עד 1.11.2017
  1. 20% מהבניינים – עד 22.6.2014
  2. 40% מהבניינים – עד 22.6.2015
  3. 60% מהבניינים –עד 22.6.2016
  4. 100% מהבניינים- עד 1.11.2017