בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

קובץ לצפייהנושא
תקנות והנחיותתקנות והנחיותאישור תכשיר רפואי על-פי תקנה 29 לתקנות הרוקחים (תכשירים)
תקנות והנחיותתקנות והנחיותדוגמה לתצהיר תקינות מכשיר החייאה
תקנות והנחיותתקנות והנחיותדרישות למתן רישיון כללי לאחסון ושיווק תמרוקים
תקנות והנחיותתקנות והנחיותהגדרת גבולות גזרה בין בית אוכל להכנה והגשה מחוץ לגבולות העסק, פריט 2.4 ג להסעדה (קייטרינג) פריט 2.4 ה
תקנות והנחיותתקנות והנחיותהנחיה לטיפול ושימוש בשמן בתהליכי טיגון
תקנות והנחיותתקנות והנחיותהנחיות בנושא "תנאי תברואה נאותים למרכולים" 2011
תקנות והנחיותתקנות והנחיותהנחיות גני אירועים
תקנות והנחיותתקנות והנחיותהנחיות לגבי רישוי עסקים לייצור גלידה לרבות גלידריות
תקנות והנחיותתקנות והנחיותהנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים - חלק ראשון
תקנות והנחיותתקנות והנחיותהנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים - חלק שני
תקנות והנחיותתקנות והנחיותהנחיות לטיפול ותחזוקה של מכונות קרח בבתי אוכל
תקנות והנחיותתקנות והנחיותהנחיות לייצור מזון בשיווק במסגרת רישיון למכירה במקום בלבד
תקנות והנחיותתקנות והנחיותהנחיות משרד הבריאות לטיגון סופגניות
חוקיםחוקיםחוק איסור אלימות בספורט
חוקיםחוקיםחוק הבטיחות במקומות ציבוריים
חוקיםחוקיםחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993
חוקיםחוקיםחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח 2008
חוקיםחוקיםחוק חופש העיסוק
חוקיםחוקיםחוק כבוד האדם וחירותו
חוקיםחוקיםחוק למניעת מפגעים 1961
חוקיםחוקיםחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד 1994
חוקיםחוקיםחוק רישוי עסקים
תקנות והנחיותתקנות והנחיותכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) 2014
תקנות והנחיותתקנות והנחיותכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשרותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) 2009
תקנות והנחיותתקנות והנחיותמדריך - "לקראת רשיון יצרן"
תקנות והנחיותתקנות והנחיותמשרד הכלכלה - תנאים כלליים למתן אישור לרישיון עסק
תקנות והנחיותתקנות והנחיותנוהל בתי קירור / מחסנים המשמשים לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר
תקנות והנחיותתקנות והנחיותצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים)
חוקיםחוקיםצו רישוי עסקים
תקנות והנחיותתקנות והנחיותצו רישוי עסקים (עברות קנס משקאות משכרים) (הוראת שעה), התשע"א- - 2011
תקנות והנחיותתקנות והנחיותרישיון לניהול עסק לרכב להובלת מזון בקירור (בטמפרטורה מבוקרת)
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתהליך קבלת רישיון יצרן
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתנאי תברואה נאותים לאירועים וירידים
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתנאי תברואה נאותים לבריכות זרמים (בריכות זרמי אויר ומים)
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתנאים מיוחדים לעסקים שמכינים ומגישים מוצרי סושי מדגים גולמיים
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת)
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים)
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות הסמים המסוכנים
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות הצבת מכשיר החייאה במקומות ציבוריים
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשנג 1992
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) 1990
חוקיםחוקיםתקנות רישוי עסקים
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות רישוי עסקים - התקנת מד רעש באולמות אירועים
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות רישוי עסקים (אזהרת בריאות במכון שיזוף) התשע"ד 2014
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט)
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות רישוי עסקים (התקן מד - רעש בדיסקוטק) התשעד 2014
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה)
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל)
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה)
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם)
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם) התשנ"ג 1992
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק)
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם)
תקנות והנחיותתקנות והנחיותתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון)

​​