​​​טופס הצהרה ​​לפי סעיף 3א (1) לתקנות שעות חירום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות) התש"ף - 2020
* שדות חובה

יש להזין במבנה לפי הדוגמא הבאה: 02/02/2020יש למלא תעודת זהות מלאה כולל ספרת ביקורת​​​