​שלום רב,

המועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל הקצתה בשנת 2020 תקציב לביצוע 170 עיקורים/סירוסים של חתולי רחוב, ברחבי המועצה. לצורך ביצוע ההליך התקשרה המועצה עם מרפאה מוכרת, בתחומי היישוב, אליה יובאו חתולי הרחוב על ידי לוכד ולאחר התאוששות יושבו החתולים למקום ממנו נלקחו.

מדובר בהליך המתבצע בהרדמה מלאה והוא כרוך בסיכונים ובסיבוכים אפשריים כתוצאה מההרדמה, הניתוח, מצב גופני ירוד של בעל החיים וממצאים אחרים שלא היו מוכרים/ידועים לרופא המנתח טרם הניתוח. כמו-כן קיימים סיכונים נוספים הנובעים, בין היתר, מכך חתולים חסרי בית חשופים יותר למחלות מדבקות ולזיהומים.
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

למשלוח תשובה


פרטים לגבי הרחוב בו מבוקש השירותיש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

אני מעוניין/ת בסירוס/עיקור חתולים באזור האכלה שבאחריותי/הסמוך למקום מגוריי. הנני מאשר/ת כי ידוע לי שמדובר בחתולי הרחוב וכי השירות אינו מיועד/ניתן לחתולים פרטיים