הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

צו ארנונה 2022

תיאור
תמונה
קישור
תאריך
שיוך
סטאטוס פעיל
סרטון
קבצים מצורפים
צו ארנונה
תאריך: 03/06/2021
​מליאת המועצה תתכנס ב- 13 ביוני לישיבה שלא מן המניין לאשר את הארנונה לשנת 2022.
המועצה אינה מבקשת לבצע השנה עלייה חריגה בארנונה, ובהתאם להתחייבות ראש המועצה לציבור, תמנע מבקשה כזו גם בשנים הקרובות.
עם זאת, במסגרת צו הארנונה תתבקש המועצה לאשר את צו הארנונה הכולל מרכיב עליית חובה, בשיעור 1.92%, הזהה לכלל הרשויות במדינת ישראל.
יודגש, כי לאור העובדה שהמועצה פועלת במסגרת תוכנית התייעלות, שאושרה על ידי משרדי הפנים והאוצר לשנתיים (2020-2021) בשל גרעונות עבר, היא אינה רשאית ומנועה על פי הוראות החוק מהגשת בקשה לפטור מעליית החובה.


שיתוף במדיה