תוצאות חיפוש עבור​

 

 

דף הבית422001ברוכים הבאים לאתר של מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל. כאן תוכלו למצוא מידע ושירותים מקוונים אודות המועצה10/02/2021 09:23:15מועצה מקומית כוכב יאיר-צור יגאל, ת“ד 100 , מרכז מסחרי כוכב יאיר | טל 09-7640200 | פקס 09-7640222 נבנה ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות htmlTrueaspx
טפסים מקוונים42250411/03/2021 11:49:12מועצה מקומית כוכב יאיר-צור יגאל, ת“ד 100 , מרכז מסחרי כוכב יאיר | טל 09-7640200 | פקס 09-7640222 נבנה ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות https://www.kyair.org.ilhtmlTrueaspx
רשימות אתר42990929/11/2020 12:55:53מועצה מקומית כוכב יאיר-צור יגאל, ת“ד 100 , מרכז מסחרי כוכב יאיר | טל 09-7640200 | פקס 09-7640222 נבנה ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות https://www.kyair.org.ilhtmlTrueaspx
עסקים42991028/07/2020 14:10:00על היישוב שיר היישוב מפת היישוב אברהם שטרן (יאיר) הי"ד יגאל כהן ז"ל ראשי המועצה לשעבר מקבלי אותות יישוב ירוק לזכרם גלריית תמונות ראש המועצה לשכת ראש המועצה חברי המועצה https://www.kyair.org.ilhtmlTrueaspx
אודות42991318/01/2021 15:57:46על היישוב שיר היישוב מפת היישוב אברהם שטרן (יאיר) הי"ד יגאל כהן ז"ל ראשי המועצה לשעבר מקבלי אותות יישוב ירוק לזכרם גלריית תמונות ראש המועצה לשכת ראש המועצה חברי המועצה https://www.kyair.org.ilhtmlTrueaspx
המועצה42991506/01/2021 17:19:14על היישוב שיר היישוב מפת היישוב אברהם שטרן (יאיר) הי"ד יגאל כהן ז"ל ראשי המועצה לשעבר מקבלי אותות יישוב ירוק לזכרם גלריית תמונות ראש המועצה לשכת ראש המועצה חברי המועצה https://www.kyair.org.ilhtmlTrueaspx
המועצה הדתית42189603/02/2021 20:54:49על היישוב שיר היישוב מפת היישוב אברהם שטרן (יאיר) הי"ד יגאל כהן ז"ל ראשי המועצה לשעבר מקבלי אותות יישוב ירוק לזכרם גלריית תמונות ראש המועצה לשכת ראש המועצה חברי המועצה https://www.kyair.org.il/moazahtmlTrueaspx
רישוי עסקים42192207/03/2021 15:38:00על היישוב שיר היישוב מפת היישוב אברהם שטרן (יאיר) הי"ד יגאל כהן ז"ל ראשי המועצה לשעבר מקבלי אותות יישוב ירוק לזכרם גלריית תמונות ראש המועצה לשכת ראש המועצה חברי המועצה https://www.kyair.org.il/BusinessIndustryhtmlTrueaspx
ביטחון42190110/02/2021 13:12:29דף הבית המועצה מחלקות המועצה ביטחון על היישוב שיר היישוב מפת היישוב אברהם שטרן (יאיר) הי"ד יגאל כהן ז"ל ראשי המועצה לשעבר מקבלי אותות יישוב ירוק לזכרם גלריית תמונות https://www.kyair.org.il/moaza/DepartmentshtmlTrueaspx
גזברות וגביה42190304/02/2021 13:05:53דף הבית המועצה מחלקות המועצה גזברות וגביה על היישוב שיר היישוב מפת היישוב אברהם שטרן (יאיר) הי"ד יגאל כהן ז"ל ראשי המועצה לשעבר מקבלי אותות יישוב ירוק לזכרם גלריית https://www.kyair.org.il/moaza/DepartmentshtmlTrueaspx
חינוך42190708/02/2021 22:44:29דף הבית המועצה מחלקות המועצה חינוך על היישוב שיר היישוב מפת היישוב אברהם שטרן (יאיר) הי"ד יגאל כהן ז"ל ראשי המועצה לשעבר מקבלי אותות יישוב ירוק לזכרם גלריית תמונות https://www.kyair.org.il/moaza/DepartmentshtmlTrueaspx
שפ"ה ואיכות הסביבה42192607/02/2021 22:41:22דף הבית המועצה מחלקות המועצה שפ"ה ואיכות הסביבה על היישוב שיר היישוב מפת היישוב אברהם שטרן (יאיר) הי"ד יגאל כהן ז"ל ראשי המועצה לשעבר מקבלי אותות יישוב ירוק לזכרם https://www.kyair.org.il/moaza/DepartmentshtmlTrueaspx
שירותים חברתיים422169שירותים חברתיים17/02/2021 08:45:35דף הבית המועצה מחלקות המועצה שירותים חברתיים על היישוב שיר היישוב מפת היישוב אברהם שטרן (יאיר) הי"ד יגאל כהן ז"ל ראשי המועצה לשעבר מקבלי אותות יישוב ירוק לזכרם גלריית https://www.kyair.org.il/moaza/DepartmentshtmlTrueaspx
מועצה מקומית כוכב יאיר - צור יגאל42231623/07/2020 12:39:00שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות - שנת הלימודים תשפ"א המועצה המקומית כוכב יאיר -צור יגאל פונה בזאת לקבלת הצעות שירותי הסעות https://www.kyair.org.il/info/DocLib1/מכרזים ודרושים/מכרז הסעותdocxFalsedocx
מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל מכרז פומבי מס' 7/20 איטום גגות מתחם לב המקום42234808/09/2020 12:34:00נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות של איטום גגות במתחם "לב המקום" בכוכב יאיר צור יגאל כמתואר במפרטים https://www.kyair.org.il/info/DocLib1/מכרזים ודרושים/איטום גגות לב המקוםdocxFalsedocx
דוגמה לתצהיר תקינות מכשיר החייאה44194622/08/2016 18:41:00אני הח"מ       מס' ת"ז       לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי https://www.kyair.org.il/BusinessIndustry/rishuy/Documents/תקנות והנחיותdocxFalsedocx
יובל ארד44743820/01/2021 13:46:00מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל מכרז פומבי מס' 2.21 - מכרז לשיפוץ מרכז הפעלה - מוקד נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז מועצה מקומית כוכב יאיר מזמינה בזאת לקבלת הצעות https://www.kyair.org.il/info/DocLib1/מכרזים ודרושים/שיפוץ מוקדdocxFalsedocx
דבר ראש המועצה, יובל ארד, בטקסים ביום הזיכרון ליצחק רבין42207710/11/2019 12:18:00"תרשו לי לומר, שאני גם מתרגש אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם, שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום הממשלה הזו, שיש לי זכות לעמוד בראשה, יחד עם חברי שמעון פרס, החליטה לתת הזדמנות https://www.kyair.org.il/info/DocLib1/נאומי ראש המועצהdocxFalsedocx
דברי ראש המועצה בחג היישוב 201942230124/09/2019 10:03:00ממ וסגנית ראש המועצה אביבה מנצור הערב אנו מציינים כאן באמפי שבמרכז היישוב, בנוכחות תושבים וקהל רב, את חג היישוב במלאות 38 שנים לעליית המשפחות הראשונות על הקרקע בכוכב יאיר ו- 25 https://www.kyair.org.il/info/DocLib1/נאומי ראש המועצהdocxFalsedocx
המועצה הדתית - כוכב יאיר צור יגאל43853021/05/2019 14:47:00בקשת רישיון להקמת מצבה בביה"ע כוכב יאיר בבית העלמין כוכב יאיר קוברים בקבורת מכפלה על הקבלן - לשמור על קדושת בית העלמין ניקיונו וכבודו חל איסור מוחלט להיכנס לשטח ביה"ע ללא אישור https://www.kyair.org.il/moaza/MoazaDatit/Documents/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx
הנחיות להגשת פרשה הטכנית לעסק (הבטים סביבתיים):43865923/03/2015 10:58:00הפרשה הטכנית תכיל התייחסות מפורטת לסעיפים הבאים חומרי הגלם בהם משתמשים בתהליכי הייצור-סוג וכמות, כולל שימוש במים, דלקים,גז, דבקים, צבעים וכימיקלים חישוב תיאורטי או מדידות של ריכוזי https://www.kyair.org.il/BusinessIndustry/rishuy/Documents/Forms/AllItems.aspxdocFalsedoc
פרשה טכנית – מכבסה, ניקוי יבש43868314/03/2016 10:48:00טופס למילוי על ידי מבקש רישיון העסק (הבטים סביבתיים): פרשה טכנית – מכבסה, ניקוי יבש תהליכים ופעילויות המבוצעים בשטח (כביסה,יבוש ,גיהוץ,ניקוי יבש - מד פנימי למניעת פתיחת דלת המכונה https://www.kyair.org.il/BusinessIndustry/rishuy/DocLib/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx
פרשה טכנית-מוסך43868518/03/2015 11:12:00טופס למילוי על ידי מבקש רישיון העסק (הבטים סביבתיים): פרשה טכנית – מוסך חיבור למערכת ביוב ציבורית יש / אין https://www.kyair.org.il/BusinessIndustry/rishuy/DocLib/Forms/AllItems.aspxdocFalsedoc
פרשה טכנית – מחסן43868618/03/2015 11:09:00טופס למילוי על ידי מבקש רישיון העסק (הבטים סביבתיים חומרים מסוכנים (יש לצרף היתר רעלים החלוקה הפנימית של הקרקע שבה מצוי העסק ושימושי כל חלק https://www.kyair.org.il/BusinessIndustry/rishuy/DocLib/Forms/AllItems.aspxdocFalsedoc
פרשה טכנית-מעבדה 1.5א43868718/03/2015 11:09:00הנחיות להגשת פרשה טכנית למעבדה (הבטים סביבתיים הפרשה הטכנית תכיל התייחסות מפורטת לסעיפים הבאים תהליך העבודה במעבדה (סוגי בדיקות, רשימת ציוד טיפול בשפכים (תהליך, מתקן קדם, איכות https://www.kyair.org.il/BusinessIndustry/rishuy/DocLib/Forms/AllItems.aspxdocFalsedoc