היחידה האזורית לאיכות הסביבה​​היחידה האזורית לאיכות הסביבה משותפת לערים רעננה, כפר סבא, הוד השרון, מועצה אזורית דרום השרון, מועצה אזורית חוף השרון ומ.מ כוכב יאיר/צור יגאל.

היחידה מאגדת בתוכה כוחות מקצועיים בנושאים שונים מתחום איכות הסביבה, תוך הצגת פתרונות למצבים שונים.

מטרות:

  1. קידום מודעות וחינוך לקיימות
  2. קידום בנייה ירוקה
  3. ניטור אזורי ומניעת מפגעים
  4. צמצום פליטות גזי חממה במרחב העירוני
  5. מוכנות לאירועים סביבתיים
  6. שמירה על פעילות תקינה של המט"ש (מכון טיפול בשפכים)
  7. סיוע ביישום תוכניות אב לקיימות.
  8. סיוע בשמירה על חוק שקיפות מידע סביבתי

דרכי הת​קשרות: 

בעלי התפקידים ביחידה: 

תפקיד
שם ומשפחה
טלפון משרד
מייל
מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון
אורן תבור
09-7796480
מזכירה וחשבת היחידה
רותי מלוצקר
09-7796996
מנהל יחידת מניעת רעש זיהום
סרגיי קושניר
09-7796477
מנהלת יחידת רישוי עסקים
ויקטוריה שור
09-7796474
מנהלת יחידת חינוך לקיימות
אורית משעל
09-7796478
רמ"ד חינוך לקיימות
ליאת דביר ליבשיץ
09-7796479
רמ"ד נוער
ענת לוי
09-7796472
אקולוגית
הדס מרשל
09-7796476
מנהלת יחידת קיימות
קרן לביא מזרחי
09-7796470
רכזת חינוך לקיימות
ענת חן
09-7796473
מנהלת יחידת תכנון וניהול סביבה
היאלי מרקו
09-7796471
מנהלת יחידת פסולת ומיחזור
מריאנה גנאור
09-7796475
רכזת פרוייקט מגוון מינים וגנ"י
אורית רוט
09-7796996
רכז חינוך לקיימות
שלומי בראל
09-7796996
רכזת מגוון מינים
דנה ריט
09-7796996
רכז חינוך למנהיגות
רן קראוס
09-7796996
רכזת חינוך והפקדה במקור
לירון אליה
09-7796996
רכז תכנית גינה מקיימת ברעננה
משה פיאמנטה
09-7796996
רכזת חינוך לקיימות
סוזאן רובינשטיין
09-7796996
מחקר ופיתוח
הילה רוטברט
09-7796996
צילום, מדיה ויח"צ
גל איתן
09-7796996