תצא_הרחבהאיחוד היישובים כוכב יאיר וצור יגאל ליישוב אחד בשנת 2003, הותיר שטח פתוח כלוא בין שתי השכונות. במקור, עם הקמת כוכב יאיר בראשית שנות ה- 80 יועד השטח הזה לשמש כאזור תעסוקה ליישוב הצעיר ועל כן, נדרשה המועצה, בשנת 2004, לבצע הליך לשינוי התב"ע והפיכתו למיועד למגורים.

ראש המועצה אז, יעקב ממן, היה מי שיזם את תכנית שכונת ההרחבה, תוך שהוא מייעד כ- 25% מהבנייה החדשה ל"בנים ממשיכים". מינהל מקרקעי ישראל שתמך בעבר בשיווק לבנים ממשיכים קיבל אז החלטה הפוכה מתוך רצון לעודד בנייה למגורים לציבור רחב וצמצם את הבנייה לבנים ממשיכים. על רקע המחלוקת וכן התנגדויות רבות שהגישו תושבים המתגוררים בסמוך, התעכב יישום התכנית במשך מספר שנים.

קבוצת תושבים ותיקה בכוכב יאיר ביקשה במהלך השנים לקדם בשטח מגרש אהרונסון שכונת ותיקים – "בית הורים", ואף הוקמה עמותה לקידום הרעיון. מינהל מקרקעי ישראל התנגד באותן שנים לשיווק באמצעות עמותות, בשונה מהמצב שהיה נהוג בעת הקמת כוכב יאיר וצור יגאל, והרעיון נגנז.

תבע_מאושרת-הרחבהבשנת 2014, החליט ראש המועצה אז שימי אליאל לקדם את התכנית תוך ויתור על ההתנייה, שהיתה סלע המחלוקת עם רמ"י, של "בנים ממשיכים". אליאל קידם את התכנית ויחד עם רמ"י הוציא אל הפועל את שיווק המגרשים בפרוייקט, בחלוקה לשלושה מכרזים.

במסגרת תכנית מח / 542 שווקו בסה"כ 198 יחידות דיור בבניה צמודת קרקע, מתוכן 40 יח"ד במתחם אהרונסון, 60 יח"ד במבנים טוריים, והשאר במגרשים המיועדים לבתים דו-משפחתיים ("בנה ביתך").

בין רמ"י והמועצה המקומית נחתם הסכם לביצוע פיתוח השכונה והנחת תשתיות. המועצה התקשרה לצורך ביצוע העבודה עם החברה למשק וכלכלה ובאמצעותה עם קבלנים שונים. כמנהל הפרוייקט מונה רפי סער, אז תושב היישוב. לאחר בחירתו של סער לתפקיד ראש העיר כפר סבא, בשנת 2018, מונה כמנהל הפרוייקט שירן מלול.

במהלך 2018 החלו היזמים הראשונים לבנות את ביתם בפרוייקט ועל פי התכנית הדיירים הראשונים יכנסו לבתיהם החדשים החל מקיץ 2019. 

שמות הרחובות בשכונה החדשה נקבעו בהחלטת מועצה, לפי המלצה של ועדת שמות שבראשה עמד חבר המועצה אלדד הלחמי. על פי ההחלטה, שמות הרחובות בשכונה ישאו שמות של אתרי עתיקות בארץ ישראל. בכך נצמדה הוועדה לרעיון המסדר מאז הקמת היישוב ולפיו כל קבוצת רחובות ביישוב מאופיינת סביב רעיון אחיד.

בקדמת אזור ההרחבה, סמוך לכניסה לכוכב יאיר, הוקם כחלק מהפרוייקט כולו מתחם אימונים וספורט, נסלל מגרש חנייה קטן והוקם גן שעשועים גדול וחדש. בהמשך, מתוכנן לקום גן שעשועים נוסף בלב השכונה.

לאחר בחירתו של יובל ארד לתפקיד ראש המועצה, נדרשה המועצה להסיר חסמים מול חברת החשמל, בזק ותאגיד המים, במטרה להביא להשלמת שלבי הפיתוח הראשונים ומסירת כל המגרשים ליזמים. במקביל, בהנחיית ראש המועצה החלה המועצה להיערך לקליטת התושבים החדשים ביישוב בכל מחלקות המועצה, במטרה להקל על קליטתם.

הודעות בנושא ההרחבה