• ​​​​​​ממונה על חוק חופש המידע: מנכ"ל המועצה, שלומי דורני
  • טלפון: 09-7640203
  • דוא"ל: inbal@kyair.org.il​

אגרות:

  • אגרת בקשת מידע- 20 ש"ח.
  • אגרת טיפול במידע- 30 ש"ח לכל שעה החל מהשעה הרביעית.
  • אגרת הפקת מידע- 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום, או פלט מחשב; לתקליטור - 2.5 ש"ח.

​​ניתן לשלם את אגרת הבקשה עבור חופש המידע בדרכים הבאות: