תאריךקובץמידע נוסף
25/05/2021
דוח חלופות למסוף אגריגטים - מאי 2021 
21/03/2021
החלטת ביה"ד לעבודה בעניין מדיניות המועצה לחיסון או בדיקת קורונה 
15/01/2021
פסק דין בענין הבריכה 
10/09/2020
פנייה למבקר לביצוע ביקורת - פרוייקט תאורת לד 
16/08/2020
קרן המלגות לשנה"ל תשפ"א - תקנון קרן המלגות 
11/06/2020
סיכום חישוף עשביית חורף 2020 
07/05/2020
מתווה לפתיחת גני הילדים ביישוב 
30/04/2020
הנחיות לחזרת ילדי הגן ותלמידי א'-ג' למוסדות החינוך 
05/04/2020
מצגת לישיבת מועצה (לא פורמלית) במשבר הקורונה 
30/03/2020
פס"ד בעתירה בנושא נתיב 21 – החלטת עדכון רביעית לתבנית התפעול 
27/01/2020
סיכום פעילות מחלקת שפ"ה ואיכות הסביבה בתחום אכיפה ופיקוח לשנת 2019 
12/12/2019
מצגת פרויקט כביש 444 החדש 
03/11/2019
מכתב למנכל משרד החינוך - דרישה להתערבות דחופה לעצירת מסעות תלמידים לפולין שבניגוד לחוזר מנכל
01/08/2019
דברי הספד לשרה ברוקנטל ז"ל מאת דוד ברוקנטל 
22/07/2019
סיכום מבצע חישוף עשבייה אביב/קיץ 2019 
21/05/2019
עתירה מנהלית - טיסות במסלול 21 
16/04/2019
טיוטה-חוק עזר שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים

טיוטת חוק העזר כפי שאושרה ע"י המועצה. החוק יכנס לתוקף רק לאחר אישור שר הפנים ופרסום ברשומות.

09/04/2019
תוכנית אב לספורט 
03/03/2019
התנגדות להרחבת מעבר אייל 
21/01/2019
מצגת לביקור שר המדע והטכנולוגיה 21.1.19 
10/01/2019
מצגת לביקור שר התחבורה 10.1.19 
31/12/2018
מצגת לביקור השרה לשיוויון חברתי 31.12.18 
 השכונה הדרומית 

​​