​​​​הגברת רונית דרטלר - מנהלת מחלקת שירותים חברתיים