בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

קובץמידע נוסףשנהנושא
דוח ביקורת מבקר המועצה לשנת 20182020דוח מבקר המועצה ותשובות לדוחדוח מבקר המועצה ותשובות לדוח2020
דוח ממונה על תלונות הציבור לשנת 2018 2019דוחות נציב תלונות הציבורדוחות נציב תלונות הציבור2019
דוח ביקורת מבקרת המועצה לשנת 20152017דוח מבקר המועצה ותשובות לדוחדוח מבקר המועצה ותשובות לדוח2017
דוח ביקורת מבקרת המועצה לשנת 2014 2016דוח מבקר המועצה ותשובות לדוחדוח מבקר המועצה ותשובות לדוח2016
דוח ביקורת מבקר המועצה לשנת 2012 2012דוח מבקר המועצה ותשובות לדוחדוח מבקר המועצה ותשובות לדוח2012
דוח ביקורת מבקר המועצה לשנת 2011 2011דוח מבקר המועצה ותשובות לדוחדוח מבקר המועצה ותשובות לדוח2011
דוח ביקורת מבקר המועצה לשנת 2010 2010דוח מבקר המועצה ותשובות לדוחדוח מבקר המועצה ותשובות לדוח2010
דוח ביקורת מבקר המועצה לשנת 2009 2009דוח מבקר המועצה ותשובות לדוחדוח מבקר המועצה ותשובות לדוח2009

​​