בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

תאריךמידע נוסףקובץ
01.06.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 1.6.21, המאשרת התקשרות עם אלרון אדריכלים, לקבלת שרותי תכנון מרכז יום.

 ועדת התקשרויות2021
01.06.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 1.6.21, המאשרת התקשרות עם ניצן קריסטל, לקבלת שרותי ייעוץ בטיחות למוסח.

 ועדת התקשרויות2021
06.04.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 6.4.21, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי מתקני משחק לשצ"פ אודם, על ידי איכות המשחק (ס.ק.) בע"מ, מכרז מס' מש-17-2020 פרק 2.

 ועדת השלושה2021
06.04.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 6.4.21, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לשירותי מתקני משחק לשצ"פ אודם, מכרז מס' מש-17-2020 פרק 2.

 ועדת השלושה2021
06.04.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 6.4.21, המאשרת התקשרות עם שאול קירש, שרון ושות' יועצים לביטוח, לקבלת שרותי יועץ ביטוח.

 ועדת התקשרויות2021
02.03.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 2.3.21, המאשרת התקשרות עם מידות שירותים מוניציפליים בע"מ, לקבלת שרותי מדידת שטח בית ספר קשת.

 ועדת התקשרויות2021
02.03.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 2.3.21, המאשרת התקשרות עם רון פישמן ושות' רואי חשבון, לקבלת שרותי ייעוץ וליווי פיננסי במערכת החינוך.

 ועדת התקשרויות2021
09.02.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 9.2.21, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי הצללות, על ידי טרופי-גן א.נ.י. הצללות וכיסויים בע"מ, מכרז מס' מש-17-2020.

 ועדת השלושה2021
09.02.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 9.2.21, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לשירותי הצללות, מכרז מס' מש-17-2020.

 ועדת השלושה2021
09.02.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 9.2.21, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי הצללה לשצ"פ אודם, על ידי טרופי-גן א.נ.י. הצללות וכיסויים בע"מ, מכרז מס' מש-17-2020 פרק 4.

 ועדת השלושה2021
09.02.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 9.2.21, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לשירותי הצללה לשצ"פ אודם, מכרז מס' מש-17-2020 פרק 4.

 ועדת השלושה2021
09.02.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 9.2.21, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי משטחי דשא סינטטי לשצ"פ אודם, על ידי מושיקו גינון בע"מ, מכרז מס' מש-17-2020 פרק 7.

 ועדת השלושה2021
09.02.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 9.2.21, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לשירותי משטחי דשא סינטטי לשצ"פ אודם, מכרז מס' מש-17-2020 פרק 7.

 ועדת השלושה2021
02.02.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 2.2.21, המאשרת התקשרות עם ד"ר אינה ניסנבאום, לקבלת שרותי ייעוץ וליווי מקצועי של ביקרת מכרז תאורה. 

 ועדת התקשרויות2021
12.01.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 12.1.21, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לצאת לנוהל הצעות מחיר למשטחי דשא, מתקנים, הצללה והנגשה, מכרז מס' מש-17-2020.

 ועדת השלושה2021
12.01.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 12.1.21, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לצאת לנוהל הצעות מחיר לסככות, מכרז מס' מש-17-2020.

 ועדת השלושה2021
12.01.2021

המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 12.1.21, המאשרת התקשרות עם עו"ד אלון אשר, לקבלת שרותי ייעוץ משפטי בהגשת התנגדות קוי המטרו במטרופולין תא קו M1.  

 ועדת התקשרויות2021
16.12.2020

המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 16.12.2020, המאשרת התקשרות עם חב' פתרונות - פ.ת.ר בע"מ, לקבלת שרותי ייעוץ לגיבוש מכרז מיחשוב.

 ועדת התקשרויות2020
08.12.2020

המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 8.12.2020, המאשרת התקשרות עם חב' פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ, לקבלת שרותי ייעוץ לגיבוש מכרזים פומביים בתחום איכות הסביבה.

 ועדת התקשרויות2020
09.11.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 9.11.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לשירותי IT סייבר אחסון מחשבים וציוד היקפי, ע"י וואן שילוב מערכות בע"מ, מכרז מס' מח-15-2019. ועדת השלושה2020
04.11.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 4.11.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לשירותי כח אדם זמני - תומכי הוראה, ע"י מעוף משאבי אנוש (מקבוצת מעוף) בע"מ, מכרז מס' כאז-2020- 8. ועדת השלושה2020
29.10.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 29.10.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לצאת לנוהל הצעות מחיר לשירותי כח אדם זמני - תומכי הוראה, מכרז מס'  כאז-2020- 8. ועדת השלושה2020
29.10.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 29.10.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לשירותי כח אדם זמני - תומכי הוראה, מכרז מס'  כאז-2020- 8. ועדת השלושה2020
29.10.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 29.10.2020, המאשרת התקשרות עם ח.א. דרך הארץ הנדסה בע"מ, לקבלת שרותי ייעוץ לבניה ירוקה - בית גמלאים.   ועדת השלושה2020
29.10.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 29.10.2020, המאשרת התקשרות עם אלקטרו סייף בע"מ, לקבלת שרותי ייעוץ לכתיבת מכרז להחלפת גופי תאורה ללד בדרך הביטחון.   ועדת השלושה2020
11.08.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 11.8.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל, ע"י עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ, מכרז מס' אמ-11-2019. ועדת השלושה2020
11.08.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 11.8.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל, מכרז מס' אמ-11-2019. ועדת השלושה2020
28.07.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 28.7.19, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לצאת לנוהל הצעות מחיר לשירותי IT סייבר אחסון מחשבים וציוד היקפי, מכרז מס' מח-15-2019. ועדת השלושה2020
25.07.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 25.7.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי שירותי IT סייבר אחסון מחשבים וציוד היקפי, על ידי טלקוד מחשבים בע"מ, מכרז מס' מח-15-2019. ועדת השלושה2020
21.07.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 21.7.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי שירותי IT סייבר אחסון מחשבים וציוד היקפי, על ידי טלקוד מחשבים בע"מ, מכרז מס' מח-15-2019. ועדת השלושה2020
21.07.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 21.7.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי אספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית, על ידי SMBIT בע"מ, מכרז מס' תנ-28-2019. ועדת השלושה2020
21.07.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 21.7.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לשירותי אספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית, מכרז מס' תנ-28-2019. ועדת השלושה2020
07.07.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 7.7.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לחידוש, שיפוץ, תוספת בנייה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור, מכרז מס' חש-18-2019.
 ועדת השלושה2020
07.07.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 7.7.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי חידוש, שיפוץ, תוספת בנייה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור, על ידי חומרית 2000 בע"מ, מכרז מס' חש-18-2019. ועדת השלושה2020
07.07.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 7.7.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לצאת לנוהל הצעות מחיר לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל, מכרז מס' אמ-11-2019. ועדת השלושה2020
30.06.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 30.6.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לשירותי IT סייבר אחסון מחשבים וציוד היקפי, מכרז מס' מח-15-2019.
 ועדת השלושה2020
29.06.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 29.6.19, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לצאת לנוהל הצעות מחיר לשירותי IT סייבר אחסון מחשבים וציוד היקפי, מכרז מס' מח-15-2019.
 
 ועדת השלושה2020
16.06.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 16.6.2020, המאשרת התקשרות עם א-סופה לקבלת שירותי תכנון ניהול ופיקוח למרכז הפעלה. ועדת השלושה2020
16.06.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 16.6.2020, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לאספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית, מכרז משכל תנ-28-2019. ועדת השלושה2020
02.06.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 2.6.2020, המאשרת התקשרות עם זאייד גיאומאפ לקבלת שרותי מדידה למבנה צופים שבט אפיק. ועדת השלושה2020
24.05.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 24.6.19, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לצאת לנוהל הצעות מחיר לחידוש, שיפוץ, תוספת בנייה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור, מכרז מס' חש-18-2019.
 ועדת השלושה2020
30.04.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 30.4.2020, המאשרת התקשרות עם גדי בורגר לקבלת שרותי יועץ נגישות.   ועדת השלושה2020
25.02.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 25.2.20, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי פיתוח נופי ואחזקת גנים בפארק יצחק שמיר צ"י, על ידי גוון ירוק בע"מ, מכרז משכל גנ-33-2018. ועדת השלושה2020
25.02.2020
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 25.2.20, המאשרת התקשרות עם ניצן קריסטל לקבלת שרותי בדיקת בטיחות במוס"ח, אולמות ספורט ונוער. ועדת השלושה2020
31.12.2019

סיכום ועדת רכש 2019

סיכום ועדת רכש 2019ועדת רכש2019
31.12.2019

סיכום ועדת השלושה 2019

סיכום ועדת השלושה 2019ועדת השלושה2019
31.12.2019

סיכום ועדת התקשרויות יועצים 2019

סיכום ועדת התקשרויות יועצים 2019ועדת התקשרויות2019
03.12.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 3.12.19, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לעבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים בפארק יצחק שמיר צ"י, מכרז משכל גנ-33-2018. ועדת השלושה2019
26.11.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 26.11.19  המאשרת התקשרות עם ביטלמן אדריכלים בע"מ, לקבלת שרותי ייעוץ ועריכת מכרז איטום אולם ספורט כוכב יאיר. ועדת השלושה2019
29.10.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 29.10.19, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי מתקני משחק על ידי גנית פארק בע"מ, מכרז מס' מש-19-2018. ועדת השלושה2019
29.10.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 29.10.19, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל, לקבלת שרותי משטחי בלימה הולם על ידי מושיקו גינון בע"מ, מכרז מס' מש-19-2018. ועדת השלושה2019
29.10.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 29.10.19, המאשרת התקשרות עם זייד גאומפ בע"מ, לקבלת שרותי מדידה לעריכת תכנון והיתר לבתי הכנסת בצור יגאל.  ועדת השלושה2019
25.06.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 25.6.19, המאשרת התקשרות עם חברת אורבניקס בע"מ, לקבלת שירותי ייעוץ תכנון עירוני, סביבתי והכלכלה העירונית.
 ועדת השלושה2019
03.06.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 3.6.19, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לצאת לנוהל הצעות מחיר לדשא סינטטי לגני ילדים, מכרז מס' מש-19-2018. ועדת השלושה2019
03.06.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 3.6.19, המאשרת התקשרות עם חברת בורגר אדריכלות, לקבלת שירותי עיצוב פנים לתכנון מתחם we work.
 ועדת השלושה2019
03.06.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 3.6.19, המאשרת התקשרות עם חברת נטע שמר, לקבלת שירותי תכנון נופי בהרחבה שצ"פ 504.
 ועדת השלושה2019
22.05.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 22.5.19, המאשרת התקשרות עם חברת מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה, לקבלת שרותי מתכנן תנועה לבית הגמלאים.
 ועדת השלושה2019
22.05.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 22.5.19, המאשרת התקשרות עם חברת אמ.איי.אל. הנדסה, לקבלת שרותי מפקח על הבנייה.
 ועדת השלושה2019
29.04.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 29.4.19, המאשרת התקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ לקבלת שרותי תוספת למערך טכנולוגי הקיים, במסגרת מכרז משותף 6/15 של הבט"פ. ועדת השלושה2019
29.04.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת התקשרויות יועצים מיום 29.4.19, המאשרת התקשרות עם ניצן לויניהול, פיקוח ותיאום פרויקטים הנדסיים לקבלת שרותי תכנון מדרכה וניקוז בדרך הארץ.
 ועדת השלושה2019
10.04.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 10.4.19, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לאספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב מס' לת/26/2018.
 ועדת השלושה2019
19.03.2019
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 19.3.19, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לקבלת שרותי אבטחה על ידי בן בטחון (1989) בע"מ, מכרז מס' ש/38/2017.
 ועדת השלושה2019
31.12.2018

סיכום ועדת רכש 2018

סיכום ועדת רכש 2018ועדת רכש2018
31.12.2018

סיכום ועדת שלושה 2018

סיכום ועדת שלושה 2018ועדת השלושה2018
31.12.2018

סיכום ועדת התקשרויות יועצים 2018

סיכום ועדת התקשרויות יועצים 2018ועדת התקשרויות2018
25.06.2018
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 25.6.18, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לביצוע עבודות פיתוח פארק מס' גנ/2/2017.
 
 ועדת השלושה2018
25.06.2018
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 25.6.18, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לביצוע אספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות במוסדות חינוך ומבני ציבור מס' מא/10/2017. ועדת השלושה2018
25.06.2018
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 25.6.18, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לביצוע אספקה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור מס' מ/5/2018. ועדת השלושה2018
04.06.2018
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 4.6.18, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לכוח אדם זמני על ידי מעוף משאבי אנוש בע"מ מכרז מס' כאז/25/2017.
 
 ועדת השלושה2018
04.06.2018
מיום 4.6.18, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לקבלת שרותי ניהול ופיקוח לביצוע שיפוץ, חידוש, תוספות בנייה ואחזקה במבני חינוך וציבור (פרק ב') על ידי נ. טמיר פרויקטים בע"מ מכרז מס' חש/1/2017. ועדת השלושה2018
12.02.2018
הקמת מעגל תנועה בצומת הרחובות דן-הגלעד מס' פת/30/2017. ועדת השלושה2018
12.02.2018
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 12.2.2018, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לקבלת שרותי ניהול ופיקוח בקשר לאספקה והתקנה של מזגנים מס' מ/15/2017. ועדת השלושה2018
05.02.2018
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 5.2.2018, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לקבלת שרותי ניהול ופיקוח בקשר לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מס' מש/33/2017. ועדת השלושה2018
30.01.2018
ביום 29.1.2018 בחרה הועדה לבחירת יועצים של המועצה במתכנן הנוף אוטו פרידמן לתכנון עבודות הפיתוח והבינוי בחי-בר. הבחירה נעשתה על בסיס הנסיון המקצועי של המתכנן והצעת המחיר שלו, שהיתה הנמוכה מבין 6 ההצעות שהוגשו למועצה. ועדת השלושה2018
30.01.2018
המועצה מודיעה על החלטת ועדת השלושה מיום 29.1.2018, המאשרת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל לקבלת שרותי ניהול ופיקוח בקשר עם הקמת כיכר בכניסה לישוב. ועדת השלושה2018

​​​​