בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

תאריךקובץמידע נוסףשם הועדה
01/06/2021
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה ושפ"ה מיום 1.6.2021 ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2021
26/05/2021
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 26.5.2021

ועדת הנהלהועדת הנהלה2021
09/04/2021
פרוטוקול ועדת חינוך מיום 09.04.2021

ועדת חינוךועדת חינוך2021
06/04/2021
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 6.4.2021

ועדת הנהלהועדת הנהלה2021
08/03/2021
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה ושפ"ה מיום 8.3.2021

ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2021
14/02/2021
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה ושפ"ה מיום 14.2.2021

ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2021
09/02/2021
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 9.2.2021

ועדת הנהלהועדת הנהלה2021
07/02/2021
סיכום פעילות ועדת איכות הסביבה לשנת 2020

ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2021
03/02/2021
פרוטוקול ועדת חינוך מיום 03.02.2021

מצגת מישיבת ועדת חינוך 03.02.2021

ועדת חינוךועדת חינוך2021
26/01/2021
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 26.1.2021

ועדת הנהלהועדת הנהלה2021
12/01/2021
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 12.1.2021

ועדת הנהלהועדת הנהלה2021
29/12/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 29.12.2020

ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
23/12/2020
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה ושפ"ה 23.12.2020

  1. "סיכום מפגש – היערכות למשבר האקלים במועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל" מ- 7.12.20.
  2. "הערכות רשויות השרון למשבר האקלים"-מצגת מ- 12/20.
  3. "מיעד לפרויקט - ניסוח פרויקטים והצגתם למקבלי החלטות ברשות"-לו"ז המיזם.

ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2020
08/12/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 8.12.2020

ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
07/12/2020
מה עושה קמין עצים לבריאות שלנו? ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2020
22/11/2020
פרוטוקול ועדת מלגות מיום 22.11.2020

ועדת מלגותועדת מלגות2020
22/11/2020
פרוטוקול ועדת תנועה 22.11.2020

ועדת תחבורהועדת תחבורה2020
17/11/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 17.11.2020 ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
21/10/2020
פרוטוקול ועדת חינוך מיום 21.10.2020 ועדת חינוךועדת חינוך2020
21/10/2020
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה ושפ"ה 21.10.2020

ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2020
20/10/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 20.10.2020 ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
11/10/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 16 מתאריך 11-10-2020 ועדת ביטחוןועדת ביטחון2020
29/09/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 29.9.2020 ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
27/09/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 15 מתאריך 27-9-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
16/09/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 14 מתאריך 15-9-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
08/09/2020
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה ושפה 25.8.2020 ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2020
08/09/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 13 מתאריך 8-9-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
06/09/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 12 מתאריך 6-9-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
02/09/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 11 מתאריך 2-9-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
31/08/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 10 מתאריך 31-8-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
25/08/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 25.8.2020 ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
16/08/2020
פרוטוקול ועדת מלגות מיום 16.8.2020

ועדת מלגותועדת מלגות2020
11/08/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 11.8.2020 ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
10/08/2020
פרוטוקול ועדת מלגות מיום 10.8.2020

ועדת מלגותועדת מלגות2020
28/07/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 28.7.2020 ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
15/07/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 9 מתאריך 15-7-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
14/07/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 8 מתאריך 14-7-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
05/07/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 7 מתאריך 5-7-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
30/06/2020
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה ושפ"ה 30.6.2020

ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2020
30/06/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 30.6.2020 ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
09/06/2020
פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 9.6.2020 ועדת ביקורתועדת ביקורת2020
02/06/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 2.6.2020 ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
20/05/2020
פרוטוקול ועדת תנועה 20.5.2020 ועדת תחבורהועדת תחבורה2020
19/05/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 19.5.2020 ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
27/04/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 27.4.2020 ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
22/04/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 22.4.2020 ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
07/04/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 6 מתאריך 7-4-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
24/03/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 5 מתאריך 24-3-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
17/03/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 4 מתאריך 17-3-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
15/03/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 3 מתאריך 15-3-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
11/03/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 2 מתאריך 11-3-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
05/03/2020
סיכום דיון צוות קורונה מס 1 מתאריך 5-3-2020 צוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונהצוות חירום רשותי לטיפול במשבר הקורונה2020
03/03/2020
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 6 מיום 3.3.2020 ועדת חינוךועדת חינוך2020
25/02/2020
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה ושפה 25.2.2020 ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2020
16/02/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 16.2.2020 ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
16/02/2020
פרוטוקול ועדת תנועה 16.2.2020 ועדת תחבורהועדת תחבורה2020
28/01/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 28.1.2020 ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
02/01/2020
סיכום פעילות וועדת איכות הסביבה לשנת 2019 ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2020
01/01/2020
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 1.1.2020 ועדת הנהלהועדת הנהלה2020
18/12/2019
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 5 מיום 18.12.2019 ועדת חינוךועדת חינוך2019
08/12/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 8.12.2019 ועדת הנהלהועדת הנהלה2019
18/11/2019
פרוטוקול ועדת שמות 18.11.2019 ועדת שמותועדת שמות2019
29/10/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 29.10.2019 ועדת הנהלהועדת הנהלה2019
27/10/2019
פרוטוקול ישיבת וועדה לחיזוק הקשר עם הקהילה הדתית 27.10.2019 ועדה לחיזוק הקשר עם הציבור הדתיועדה לחיזוק הקשר עם הציבור הדתי2019
25/09/2019
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 4 מיום 25.9.2019 ועדת חינוךועדת חינוך2019
10/09/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 10.9.2019 ועדת הנהלהועדת הנהלה2019
30/06/2019
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה ושפ"ה 30.6.19 ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2019
30/06/2019
פרוטוקול ועדת תנועה 30.6.2019 ועדת תחבורהועדת תחבורה2019
12/06/2019
פרוטוקול ועדת ביטחון 12.6.19 ועדת ביטחוןועדת ביטחון2019
11/06/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 11.6.2019 ועדת הנהלהועדת הנהלה2019
29/05/2019
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 3 מיום 29.5.2019 ועדת חינוךועדת חינוך2019
28/05/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 28.5.2019 ועדת הנהלהועדת הנהלה2019
26/05/2019
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה ושפ"ה 26.5.19 ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2019
02/05/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 2.5.2019 ועדת הנהלהועדת הנהלה2019
10/04/2019
פרוטוקול ישיבת ועדת איכות סביבה ושפ"ה מיום 10.4.19 ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2019
27/03/2019
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 2 מיום 27.3.2019 ועדת חינוךועדת חינוך2019
12/03/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 12.3.2019 ועדת הנהלהועדת הנהלה2019
28/02/2019
פרוטוקול ישיבת ועדת איכות סביבה ושפ"ה מיום 28.2.19פרוטוקול ישיבת ועדת איכות סביבה ושפ"ה מיום 28.2.19ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2019
27/02/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 27.2.2019 ועדת הנהלהועדת הנהלה2019
12/02/2019
פרוטוקול ישיבת וועדה לחיזוק הקשר עם הקהילה הדתית 12.2.2019 ועדה לחיזוק הקשר עם הציבור הדתיועדה לחיזוק הקשר עם הציבור הדתי2019
11/02/2019
פרוטוקול ועדה למאבק במפגעים סביבתיים 11.2.2019 ועדה למאבק במפגעים סביבתייםועדה למאבק במפגעים סביבתיים2019
06/02/2019
פרוטוקול ועדת תנועה 6.2.2019 ועדת תחבורהועדת תחבורה2019
30/01/2019
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 1 מיום 30.1.2019 ועדת חינוךועדת חינוך2019
28/01/2019
פרוטוקול ועדת ביטחון 28.1.19 ועדת ביטחוןועדת ביטחון2019
16/01/2019
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה ושפ"ה 16.1.19 ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2019
15/01/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 15.1.2019 ועדת הנהלהועדת הנהלה2019
08/01/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 8.1.2019 ועדת הנהלהועדת הנהלה2019
01/01/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 1.1.2019 ועדת הנהלהועדת הנהלה2019
18/12/2018
פרוטוקול ועדה למאבק במפגעים סביבתיים 18.12.2018 ועדה למאבק במפגעים סביבתייםועדה למאבק במפגעים סביבתיים2018
18/12/2018
פרוטוקול ועדת ביטחון 18.12.18 ועדת ביטחוןועדת ביטחון2018
06/05/2018
סיכום ישיבת ועדת חינוך 6.5.18מצגת מישיבת ועדת חינוך 6.5.2018ועדת חינוךועדת חינוך2018
11/03/2018
סיכום ישיבת ועדת חינוך 11.3.18 ועדת חינוךועדת חינוך2018
08/01/2018
סיכום ישיבת ועדת חינוך 8.1.18מצגת מישיבת ועדת חינוך 8.1.2018ועדת חינוךועדת חינוך2018
06/11/2017
סיכום ישיבת ועדת חינוך 6.11.17 ועדת חינוךועדת חינוך2017
27/09/2017
החלטה ועדת ערר - עינת ניב מיום 27.9.2017

ועדת ערר לענייני ארנונהועדת ערר לענייני ארנונה2017
29/03/2017
סיכום ישיבת ועדת חינוך 29.3.17 ועדת חינוךועדת חינוך2017
26/02/2017
סיכום ישיבת ועדת חינוך 26.2.17 ועדת חינוךועדת חינוך2017
18/08/2016
החלטת ועדת ערר- חברת מאפט בע"מ 18.8.2016

ועדת ערר לענייני ארנונהועדת ערר לענייני ארנונה2016
15/08/2016
החלטת ועדת ערר- חברת דואר ישאל 15.8.2016

ועדת ערר לענייני ארנונהועדת ערר לענייני ארנונה2016
17/07/2016
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה 17.7.2016 ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2016
12/07/2016
סיכום ישיבת וועדת איכות הסביבה 12.7.2016 ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2016
20/06/2016
החלטת ועדת ערר- עינת ניב מיום 20.6.2016

ועדת ערר לענייני ארנונהועדת ערר לענייני ארנונה2016
17/05/2016
סיכום ישיבת ועדת חינוך 17.5.16 ועדת חינוךועדת חינוך2016
09/03/2016
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה 9.3.2016 ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2016
09/02/2016
סיכום ישיבת ועדת חינוך 9.2.2016 ועדת חינוךועדת חינוך2016
16/12/2015
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה 16.12.2015 ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2015
10/11/2015
סיכום ישיבת ועדת חינוך 10.11.2015 ועדת חינוךועדת חינוך2015
19/08/2015
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה 19.8.2015 ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2015
03/06/2015
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה 3.6.2015 ועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה2015
04/05/2015
סיכום ישיבת ועדת חינוך 4.5.2015 ועדת חינוךועדת חינוך2015
15/02/2015
סיכום ישיבת ועדת חינוך 15.2.2015 ועדת חינוךועדת חינוך2015

​​