​בדיקת מתקני​ משחקים

​​​​​בהתייחס להוראת החוק, המועצה המקומית מקיימת בדיקות חודשיות לבדיקת תקינות מתקני המשחק בגנים הציבוריים, בהתאם לתו תקן 1498.
כל המתקנים עוברים בדיקת תקינות חודשית ובדיקה הנדסית לקבלת אישור תו תקן עפ"י הוראת החוק.

לצפייה בדוחות בטיחות וקרינה​

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שנהקובץנושא
2020בדיקות תורן אנטנה בבית העלמיןבדיקות תורן אנטנה בבית העלמין2020
2020בדיקות תורן אנטנה בבית העלמיןבדיקות תורן אנטנה בבית העלמין2020
2019דוחות קרינה וראדוןדוחות קרינה וראדון2019
2019דוחות קרינה וראדוןדוחות קרינה וראדון2019
2019דוחות קרינה וראדוןדוחות קרינה וראדון2019
2019דוחות קרינה וראדוןדוחות קרינה וראדון2019
2019דוחות קרינה וראדוןדוחות קרינה וראדון2019
2019דוחות קרינה וראדוןדוחות קרינה וראדון2019
2019דוחות קרינה וראדוןדוחות קרינה וראדון2019
2019דוחות קרינה וראדוןדוחות קרינה וראדון2019
2019דוחות קרינה וראדוןדוחות קרינה וראדון2019
2019דוחות קרינה וראדוןדוחות קרינה וראדון2019
2019דוחות קרינה וראדוןדוחות קרינה וראדון2019
2019דוחות קרינה וראדוןדוחות קרינה וראדון2019
2019דוחות קרינה וראדוןדוחות קרינה וראדון2019
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2018דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2018
2016בדיקות תורן אנטנה בבית העלמיןבדיקות תורן אנטנה בבית העלמין2016
2016בדיקות תורן אנטנה בבית העלמיןבדיקות תורן אנטנה בבית העלמין2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2016דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2016
2015דוח בדיקת מתקני משחקיםדוח בדיקת מתקני משחקים2015
2015דוחות קרינה וראדוןדוחות קרינה וראדון2015