​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ישיבות מועצה מן המניין מתקיימות כל יום א' הראשון של כל חודש, בשעה 18:30, בחדר הישיבות המועצה.
ישיבות המועצה פתוחות לציבור, מלבד ישיבות המצויינות שהן ישיבות סגורות.
מומלץ להתעדכן מראש לגבי מועד הישיבה מול לשכת מנכ"ל המועצה (09-7640203).

פרוטוקולים ישיב​ות המועצה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

כותרתקובץוידאוסדר יוםמידע נוסףכפתור לפרטים נוספים
ישיבת מועצה מן המניין 564 מיום 2.5.2021פרוטוקול ישיבה 564 מן המנין וידאו ישיבת מועצה 2.5.2021
 1. סקירת ראש המועצה.
 2. בקשות לתיקון פרוטוקול.
 3. העסקת יועצים חיצוניים להרחבה - שאילתה ח"מ שימי אליאל.
 4. הזנחה של המועצה בטיפול באירועי סיכון וחוסר איוש במשרת רכז נוער בסיכון - שאילתה 2 ח"מ שימי אליאל.
 5. חוק עזר חנית רכב כבד בישוב - שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד.
 6. מכרז לתובע העירוני - שאילתה ח"מ אביבה מנצור.
 7. גיבוש והצגת תכנית מסודרת לשיפור הביטחון האישי ביישוב – הצעה לסדר ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 8. ייזום ועידוד פעילות התנדבותית להשבת תחושת הביטחון האישי ביישוב – הצעה לסדר 2 ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 9. מכרז 3.21 לוכד כלבים.
 10. הגדלת תב"ר 491 - תכנון והקמת פארק שמיר (אקסטנסיבי) בצור יגאל ב-250,000 ₪, מקור מימון: קרן לעבודות פיתוח. סה"כ תב"ר: 2,250,000 ₪.
 11. שינוי שם תב"ר 542 – מ" שיפוץ, מיזוג ואחזקה שוטפת" ל"שיפוץ מבני ציבור", בסך 200,000 ₪.
 12. הגדלת תב"ר 431 - ביצוע תכנון והרחבת הישוב. בסך 5,935,519 ₪. סה"כ תב"ר 40,690 אלש"ח.
 13. פתיחת תב"ר 545 - רכישת רכב ביטחון, בסך 270,000 ₪. מקורות מימון: 145 אלש"ח ממשרד הביטחון, 25 אלש"ח (הערכה) ממכירת רכב, 100 אלש"ח מקרן לעבודות פיתוח.
 14. אישור העסקת סייעת מעל גיל 70.
 1. שאילתה ח"מ שימי אליאל (העסקת יועצים להרחבה)
 2. שאילתה ח"מ שימי אליאל (רכז נוער בסיכון)
 3. שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד
 4. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 5. הצעה לסדר ח"מ אילאיל אמיר כסיף (תכנית מסודרת לשיפור הביטחון)
 6. הצעה לסדר ח"מ אילאיל אמיר כסיף (פעילות התנדבותית)
פתח מידע נוסף2021
 1. שאילתה ח"מ שימי אליאל (העסקת יועצים להרחבה)
 2. שאילתה ח"מ שימי אליאל (רכז נוער בסיכון)
 3. שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד
 4. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 5. הצעה לסדר ח"מ אילאיל אמיר כסיף (תכנית מסודרת לשיפור הביטחון)
 6. הצעה לסדר ח"מ אילאיל אמיר כסיף (פעילות התנדבותית)
סדר יום
 1. סקירת ראש המועצה.
 2. בקשות לתיקון פרוטוקול.
 3. העסקת יועצים חיצוניים להרחבה - שאילתה ח"מ שימי אליאל.
 4. הזנחה של המועצה בטיפול באירועי סיכון וחוסר איוש במשרת רכז נוער בסיכון - שאילתה 2 ח"מ שימי אליאל.
 5. חוק עזר חנית רכב כבד בישוב - שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד.
 6. מכרז לתובע העירוני - שאילתה ח"מ אביבה מנצור.
 7. גיבוש והצגת תכנית מסודרת לשיפור הביטחון האישי ביישוב – הצעה לסדר ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 8. ייזום ועידוד פעילות התנדבותית להשבת תחושת הביטחון האישי ביישוב – הצעה לסדר 2 ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 9. מכרז 3.21 לוכד כלבים.
 10. הגדלת תב"ר 491 - תכנון והקמת פארק שמיר (אקסטנסיבי) בצור יגאל ב-250,000 ₪, מקור מימון: קרן לעבודות פיתוח. סה"כ תב"ר: 2,250,000 ₪.
 11. שינוי שם תב"ר 542 – מ" שיפוץ, מיזוג ואחזקה שוטפת" ל"שיפוץ מבני ציבור", בסך 200,000 ₪.
 12. הגדלת תב"ר 431 - ביצוע תכנון והרחבת הישוב. בסך 5,935,519 ₪. סה"כ תב"ר 40,690 אלש"ח.
 13. פתיחת תב"ר 545 - רכישת רכב ביטחון, בסך 270,000 ₪. מקורות מימון: 145 אלש"ח ממשרד הביטחון, 25 אלש"ח (הערכה) ממכירת רכב, 100 אלש"ח מקרן לעבודות פיתוח.
 14. אישור העסקת סייעת מעל גיל 70.
מידע נוסף
ישיבת מועצה מן המניין 563 מיום 11.4.2021ישיבת מועצה מן המניין 563 מיום 11.4.2021וידאו ישיבת מועצה 11.4.2021

 1. סקירת ראש המועצה
 2. בקשות לתיקון פרוטוקול
 3. עלויות גדר הביטחון לאור העתירה התלויה ועומדת בנושא - שאילתה ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 4. הוקרה למנהל המתנ"ס הפורש סמי פנקס
 5. פתיחת תב"ר 544 – הקמת שערים חשמליים ומצלמות חכמות בכניסה ליישוב, בסך 120 אלש"ח, מקור מימון: קרן פיתוח.
 6. דיווח על הדוחות הכספיים לשנת 2020.

 1. שאילתה ח"מ אילאיל אמיר-כסיף

פתח מידע נוסף2021
 1. שאילתה ח"מ אילאיל אמיר-כסיף

סדר יום

 1. סקירת ראש המועצה
 2. בקשות לתיקון פרוטוקול
 3. עלויות גדר הביטחון לאור העתירה התלויה ועומדת בנושא - שאילתה ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 4. הוקרה למנהל המתנ"ס הפורש סמי פנקס
 5. פתיחת תב"ר 544 – הקמת שערים חשמליים ומצלמות חכמות בכניסה ליישוב, בסך 120 אלש"ח, מקור מימון: קרן פיתוח.
 6. דיווח על הדוחות הכספיים לשנת 2020.

מידע נוסף
ישיבת מועצה מן המניין 562 מיום 7.3.2021פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 562 מיום 7.3.2021וידאו ישיבת מועצה 7.3.2021
 1. סקירת ראש המועצה
 2. בקשות לתיקון פרוטוקול.
 3. אישור תבחינים לתמיכות 2021.
 4. הגדלת תב"ר 512 - שיפוץ בניין בית משותף מרכז מסחרי כוכב יאיר, תוספת 20,385 ₪, סה"כ תב"ר: 105,385 ₪. מקור מימון: קרן הפיתוח.
 5. אשרור חתימה על אמנה בינלאומית להתמודדות עם משבר האקלים – הצגת הנושא ע"י עו"ד רן קאשי - יו"ר ועדת איכות הסביבה.
 6. מינוי יו"ר משותף בועדת חינוך.
 7. מינוי יו"ר מועצת הנשים.
 8. מינוי חברים נוספים בועדת איכות הסביבה.
 9. מינוי חבר נוסף בועדת מכרזים.
 10. בקשה להארכת ביטוחי רשות.
 1. תיקון פרוטוקול 562

פתח מידע נוסף2021
 1. תיקון פרוטוקול 562

סדר יום
 1. סקירת ראש המועצה
 2. בקשות לתיקון פרוטוקול.
 3. אישור תבחינים לתמיכות 2021.
 4. הגדלת תב"ר 512 - שיפוץ בניין בית משותף מרכז מסחרי כוכב יאיר, תוספת 20,385 ₪, סה"כ תב"ר: 105,385 ₪. מקור מימון: קרן הפיתוח.
 5. אשרור חתימה על אמנה בינלאומית להתמודדות עם משבר האקלים – הצגת הנושא ע"י עו"ד רן קאשי - יו"ר ועדת איכות הסביבה.
 6. מינוי יו"ר משותף בועדת חינוך.
 7. מינוי יו"ר מועצת הנשים.
 8. מינוי חברים נוספים בועדת איכות הסביבה.
 9. מינוי חבר נוסף בועדת מכרזים.
 10. בקשה להארכת ביטוחי רשות.
מידע נוסף
ישיבת מועצה מן המניין 561 מיום 7.2.2021פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 561 מיום 7.2.2021וידאו ישיבת מועצה 7.2.21
 1. סקירת ראש המועצה 
 2. בקשות לתיקון פרוטוקול
 3. שדרוג תשתיות התקשורת בישוב - שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד.
 4. נוהל הגשת ערעורים על דוחות למועצה - שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד.
 5. היעדר התייחסות מנכ״ל המועצה לדרישה לתשובות ולעדכון בנוגע לתיקון ליקויים - שאילתה ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 6. איסוף מוטות ורשתות הגדר - הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד.
 7. בדיקת התקנת הלדים בישוב - הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד.
 8. להקים מאגר DNA יישובי לכלבים, שייאסף על ידי הווטרינרים - הצעה לסדר ח"מ אלי פיינברג.
 9. דיווח סטטוס בעניין פרויקט השכונה החדשה לקראת ביצוע שלב ב' - מצגת ע"י מנכ"ל המועצה.
 10. אישור תנאי הלוואה בסך 5 מיליון ₪.
 11. סבב מינוי יו"ר חדשים לוועדות המועצה.
 1. שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד (שדרוג תשתיות תקשורת).
 2. שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד (נוהל הגשת ערעורים).
 3. שאילתה ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 4. הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד (איסוף מוטות ורשתות הגדר).
 5. הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד (בדיקת התקנת הלדים בישוב).
 6. הצעה לסדר ח"מ אלי פיינברג.
 7. תיקון פרוטוקול 561
פתח מידע נוסף2021
 1. שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד (שדרוג תשתיות תקשורת).
 2. שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד (נוהל הגשת ערעורים).
 3. שאילתה ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 4. הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד (איסוף מוטות ורשתות הגדר).
 5. הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד (בדיקת התקנת הלדים בישוב).
 6. הצעה לסדר ח"מ אלי פיינברג.
 7. תיקון פרוטוקול 561
סדר יום
 1. סקירת ראש המועצה 
 2. בקשות לתיקון פרוטוקול
 3. שדרוג תשתיות התקשורת בישוב - שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד.
 4. נוהל הגשת ערעורים על דוחות למועצה - שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד.
 5. היעדר התייחסות מנכ״ל המועצה לדרישה לתשובות ולעדכון בנוגע לתיקון ליקויים - שאילתה ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 6. איסוף מוטות ורשתות הגדר - הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד.
 7. בדיקת התקנת הלדים בישוב - הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד.
 8. להקים מאגר DNA יישובי לכלבים, שייאסף על ידי הווטרינרים - הצעה לסדר ח"מ אלי פיינברג.
 9. דיווח סטטוס בעניין פרויקט השכונה החדשה לקראת ביצוע שלב ב' - מצגת ע"י מנכ"ל המועצה.
 10. אישור תנאי הלוואה בסך 5 מיליון ₪.
 11. סבב מינוי יו"ר חדשים לוועדות המועצה.
מידע נוסף
ישיבת מועצה לא מן המניין 560 מיום 17.01.2021ישיבת מועצה לא מן המניין 560 מיום 17.01.2021וידאו ישיבת מועצה 17.1.2021
 1. תיקון תקציב 2020
 2. אישור הצעת תקציב 2021


פתח מידע נוסף2021


סדר יום
 1. תיקון תקציב 2020
 2. אישור הצעת תקציב 2021
מידע נוסף


ישיבת מועצה מן המניין 559 מיום 3.1.2021פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 559 מיום 3.1.2021וידאו ישיבת מועצה 3.1.2021
 1. סקירת ראש המועצה.
 2. בקשות לתיקון פרוטוקול.
 3. דוח רבעוני 2.2020
 4. דוח רבעוני 3.2020
 5. דיווח על הדוחות הכספיים של העמותה (מתנ""ס) לשנת 2019
 6. אישור נציגי המועצה בהנהלת המתנ""ס.
 7. אישור המלצת ועדת איכות הסביבה לצמצום השימוש בקמין מוסק בעץ.
 8. דיווח סטטוס בעניין פרויקט השכונה החדשה לקראת ביצוע שלב ב'.
 9. אישור חוק עזר כוכב יאיר-צור יגאל - שטחים ציבורים פתוחים.
 10. אישור חוק עזר כוכב יאיר-צור יגאל - סלילה ופיתוח.
 11. אישור חוק עזר כוכב יאיר-צור יגאל – חניה.
 12. אישור הסכם הפשרה בפסק דין בעניין תביעה של סלע הנדסה משנת 2014.
 13. אישור לקיחת הלוואה בסך 5 מיליון ₪ (כ-2.5 מיליון ₪ לכיסוי פסק דין סלע הנדסה, 2.5 מיליון ₪ לפיתוח תשתיות ושיפוץ מבנים).
 14. אישור היתר אשראי לשנת 2021 בסך 2 מיליון ₪ מבנק הפועלים.
 15. סגירת תברים שהסתיימה הפעילות.


פתח מידע נוסף2021


סדר יום
 1. סקירת ראש המועצה.
 2. בקשות לתיקון פרוטוקול.
 3. דוח רבעוני 2.2020
 4. דוח רבעוני 3.2020
 5. דיווח על הדוחות הכספיים של העמותה (מתנ""ס) לשנת 2019
 6. אישור נציגי המועצה בהנהלת המתנ""ס.
 7. אישור המלצת ועדת איכות הסביבה לצמצום השימוש בקמין מוסק בעץ.
 8. דיווח סטטוס בעניין פרויקט השכונה החדשה לקראת ביצוע שלב ב'.
 9. אישור חוק עזר כוכב יאיר-צור יגאל - שטחים ציבורים פתוחים.
 10. אישור חוק עזר כוכב יאיר-צור יגאל - סלילה ופיתוח.
 11. אישור חוק עזר כוכב יאיר-צור יגאל – חניה.
 12. אישור הסכם הפשרה בפסק דין בעניין תביעה של סלע הנדסה משנת 2014.
 13. אישור לקיחת הלוואה בסך 5 מיליון ₪ (כ-2.5 מיליון ₪ לכיסוי פסק דין סלע הנדסה, 2.5 מיליון ₪ לפיתוח תשתיות ושיפוץ מבנים).
 14. אישור היתר אשראי לשנת 2021 בסך 2 מיליון ₪ מבנק הפועלים.
 15. סגירת תברים שהסתיימה הפעילות.
מידע נוסף


ישיבת מועצה לא מן המניין 558 מיום 20.12.2020פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 558 מיום 20.12.2020 

 1. דיון מקדים לישיבת הועדה הגאוגרפית
 1. תיקון פרוטוקול 558
פתח מידע נוסף2020
 1. תיקון פרוטוקול 558
סדר יום

 1. דיון מקדים לישיבת הועדה הגאוגרפית
מידע נוסף
ישיבת מועצה מן המניין 557 מיום 6.12.2020פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 557 מיום 6.12.2020וידאו ישיבת מועצה 6.12.2020
 1. הצגת תחקיר מנכ"ל לנושא גן השעשועים דרך הארץ.
 2. הארכת הסכמים עם קבלנים: טרוט, IPI.
 3. אישור החלטת ועדת מלגות.
 4. הצגת מגרש 20.
 5. פתיחת תב"ר 535 – נגישות פיזית פרטנית ריהוט מותאם ממד דקל.
 6. פתיחת תב"ר 538 – נגישות פיזית פרטנית ממד דקל.
 7. פתיחת תב"ר 537 – פרויקט פאנלים סולריים.
 8. פתיחת תב"ר 539 – פסי האטה ומפרצי חנייה.
 9. פתיחת תב"ר 540 – הצללות.
 10. פתיחת תב"ר 541 - גינת אודם.
 11. גינת אודם – הצגה ראשונית של הפרוייקט.
 12. פתיחת תב"ר 542 – שיפוץ, מיזוג ואחזקה שוטפת.
 13. פתיחת תב"ר חדש 543 – שיקום אדניות.
 14. אישור ראש המועצה כיו"ר אשכול השרון.
 15. עדכון החברים בוועדה לשמירת הקשר עם הציבור הדתי.
 פתח מידע נוסף2020
סדר יום
 1. הצגת תחקיר מנכ"ל לנושא גן השעשועים דרך הארץ.
 2. הארכת הסכמים עם קבלנים: טרוט, IPI.
 3. אישור החלטת ועדת מלגות.
 4. הצגת מגרש 20.
 5. פתיחת תב"ר 535 – נגישות פיזית פרטנית ריהוט מותאם ממד דקל.
 6. פתיחת תב"ר 538 – נגישות פיזית פרטנית ממד דקל.
 7. פתיחת תב"ר 537 – פרויקט פאנלים סולריים.
 8. פתיחת תב"ר 539 – פסי האטה ומפרצי חנייה.
 9. פתיחת תב"ר 540 – הצללות.
 10. פתיחת תב"ר 541 - גינת אודם.
 11. גינת אודם – הצגה ראשונית של הפרוייקט.
 12. פתיחת תב"ר 542 – שיפוץ, מיזוג ואחזקה שוטפת.
 13. פתיחת תב"ר חדש 543 – שיקום אדניות.
 14. אישור ראש המועצה כיו"ר אשכול השרון.
 15. עדכון החברים בוועדה לשמירת הקשר עם הציבור הדתי.
ישיבת מועצה מן המניין 556 מיום 1.11.2020פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 556 מיום 1.11.2020וידאו ישיבת מועצה 1.11.2020

 1. דו"ח מבקר המדינה אודות הבחירות ברשויות המקומיות - הצעה לסדר ח"מ רן קאשי (נדחה מישיבה קודמת).
 2. איסוף של ה'פחים הירוקים' בכוכב יאיר עד השלמת ההסדרה והקמת מסתור תקין - הצעה לסדר ח"מ שימי אליאל.
 3. אישור התקנון החדש של העמותה לפעילות קהילתית, כפי שאושר באסיפה הכללית.
 4. אישור העסקת עובדים מעל גיל 70.
 5. תב"ר 536 – סימון כבישים 2019. 
 6. מכרז הסעות 5.20 – סקירת מנכ"ל המועצה.
 7. דיון ראשוני בחוקי עזר חדשים בתחום סלילה ושצ"פ, העמדת רכב וחנייתו.
 1. הצעה לסדר ח"מ רן קאשי
 2. הצעה לסדר ח"מ שימי אליאל
פתח מידע נוסף2020
 1. הצעה לסדר ח"מ רן קאשי
 2. הצעה לסדר ח"מ שימי אליאל
סדר יום

 1. דו"ח מבקר המדינה אודות הבחירות ברשויות המקומיות - הצעה לסדר ח"מ רן קאשי (נדחה מישיבה קודמת).
 2. איסוף של ה'פחים הירוקים' בכוכב יאיר עד השלמת ההסדרה והקמת מסתור תקין - הצעה לסדר ח"מ שימי אליאל.
 3. אישור התקנון החדש של העמותה לפעילות קהילתית, כפי שאושר באסיפה הכללית.
 4. אישור העסקת עובדים מעל גיל 70.
 5. תב"ר 536 – סימון כבישים 2019. 
 6. מכרז הסעות 5.20 – סקירת מנכ"ל המועצה.
 7. דיון ראשוני בחוקי עזר חדשים בתחום סלילה ושצ"פ, העמדת רכב וחנייתו.
מידע נוסף
ישיבת מועצה מן המניין 555 מיום 6.9.2020פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 555 מיום 6.9.2020וידאו ישיבת מועצה 6.9.2020

 1. דו"ח מבקר המדינה אודות הבחירות ברשויות המקומיות - הצעה לסדר ח"מ רן קאשי (נדחה לישיבה הבאה)
 2. הקמת ועדה לתכנון אסטרטגי כוכב יאיר צור יגאל 2030.
 3. מכרז הסעות מס' 5.20.
 4. שינוי שם והקטנת תב"ר 528 – שיפוץ מבנה נוער. 
 5. פתיחת תב"ר 534 – מרכז צעירים.


פתח מידע נוסף2020


סדר יום

 1. דו"ח מבקר המדינה אודות הבחירות ברשויות המקומיות - הצעה לסדר ח"מ רן קאשי (נדחה לישיבה הבאה)
 2. הקמת ועדה לתכנון אסטרטגי כוכב יאיר צור יגאל 2030.
 3. מכרז הסעות מס' 5.20.
 4. שינוי שם והקטנת תב"ר 528 – שיפוץ מבנה נוער. 
 5. פתיחת תב"ר 534 – מרכז צעירים.
מידע נוסף


ישיבת מועצה לא מן המניין 554 מיום 13.8.2020 פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 554 מיום 13.8.2020 
 1. הגדלת תב"ר 529 – שיפוצי קיץ 2020.
 2. פתיחת תב"ר 532 – הנגשה אקוסטית 2 כיתות חט"ב אילן רמון.
 3. פתיחת תב"ר 533 – הנגשה אקוסטית בי"ס ממ"ד דק"ל.
 4. אישור ועדת תמיכות 2020.
 5. אישור תקנון קרן המלגות לשנה"ל תשפ"א.
 6. אישור הסכם שת"פ עם החברה למתנסים בניהול העמותה לפעילות קהילתית כוכב יאיר.
 7. העסקת עובדי חינוך זמניים בתקופת הקורונה
 8. דיון מס' 1 לקראת חידוש דיוני הוועדה הגיאוגרפית  - רקע והיכרות עם הנושא.
 1. תיקון פרוטוקול 554
פתח מידע נוסף2020
 1. תיקון פרוטוקול 554
סדר יום
 1. הגדלת תב"ר 529 – שיפוצי קיץ 2020.
 2. פתיחת תב"ר 532 – הנגשה אקוסטית 2 כיתות חט"ב אילן רמון.
 3. פתיחת תב"ר 533 – הנגשה אקוסטית בי"ס ממ"ד דק"ל.
 4. אישור ועדת תמיכות 2020.
 5. אישור תקנון קרן המלגות לשנה"ל תשפ"א.
 6. אישור הסכם שת"פ עם החברה למתנסים בניהול העמותה לפעילות קהילתית כוכב יאיר.
 7. העסקת עובדי חינוך זמניים בתקופת הקורונה
 8. דיון מס' 1 לקראת חידוש דיוני הוועדה הגיאוגרפית  - רקע והיכרות עם הנושא.
מידע נוסף
ישיבת מועצה מן המניין 553 מיום 2.8.2020פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 553 מיום 2.8.2020וידאו 2.8.20
 1. היערכות לפתיחת שנת הלימודים.
 2. הגדלת תב"ר 511 - סימון כבישים 2018. 
 3. הגדלת תב"ר 491 – פארק יצחק שמיר.
 4. הגדלת תב"ר 528– מרכז צעירים/שיפוץ מועדון נוער.
 5. תב"ר 531 – קולרים ברחבי היישוב.
 6. קול קורא רכבים שיתופיים.
 7. אישור המועדים לגביית תוספת ארנונה בהתאם להנחיות משרד הפנים.
 1. תיקון פרוטוקול 552
פתח מידע נוסף2020
 1. תיקון פרוטוקול 552
סדר יום
 1. היערכות לפתיחת שנת הלימודים.
 2. הגדלת תב"ר 511 - סימון כבישים 2018. 
 3. הגדלת תב"ר 491 – פארק יצחק שמיר.
 4. הגדלת תב"ר 528– מרכז צעירים/שיפוץ מועדון נוער.
 5. תב"ר 531 – קולרים ברחבי היישוב.
 6. קול קורא רכבים שיתופיים.
 7. אישור המועדים לגביית תוספת ארנונה בהתאם להנחיות משרד הפנים.
מידע נוסף
ישיבת מועצה לא מן המניין 551 מיום 5.7.2020פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 551 מיום 5.7.2020וידאו 5.7.2020
 1. דוח ביקורת - מבקר המועצה לשנת 2018 


פתח מידע נוסף2020


סדר יום
 1. דוח ביקורת - מבקר המועצה לשנת 2018 
מידע נוסף


ישיבת מועצה מן המניין 552 מיום 5.7.2020פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 552 מיום 5.7.2020וידאו 5.7.2020
 1. דוח רבעוני 4.2019
 2. דוח רבעוני 1.2020
 3. הצגת תוכנית הרחבת אזור התעשייה - ע"י אורבניקס.
 4. תוספת סעיף תקציבי כנגד הכנסה למיחזור אריזות (פינוי שקיות כתומות).
 5. הארכת הסכמים עם קבלנים.
 6. אישרור תוכנית ההתייעלות לשנת 2020-2021, כפי שהוגשה למשרד הפנים.
 7. אישור העברת בעלות במגרש 20 גוש 7368 חלקה 3 לרמ"י (חילופי שטחים).
 8. אישור הלוואת מפעל הפיס עבור פרויקט מערכות פוטוולטאיות.
 1. תיקון פרוטוקול 550
פתח מידע נוסף2020
 1. תיקון פרוטוקול 550
סדר יום
 1. דוח רבעוני 4.2019
 2. דוח רבעוני 1.2020
 3. הצגת תוכנית הרחבת אזור התעשייה - ע"י אורבניקס.
 4. תוספת סעיף תקציבי כנגד הכנסה למיחזור אריזות (פינוי שקיות כתומות).
 5. הארכת הסכמים עם קבלנים.
 6. אישרור תוכנית ההתייעלות לשנת 2020-2021, כפי שהוגשה למשרד הפנים.
 7. אישור העברת בעלות במגרש 20 גוש 7368 חלקה 3 לרמ"י (חילופי שטחים).
 8. אישור הלוואת מפעל הפיס עבור פרויקט מערכות פוטוולטאיות.
מידע נוסף
ישיבת מועצה מן המניין 550 מיום 7.6.2020פרוטוקול ישיבה 550 מן המנין 7.6.2020 
 1. ניקוי והפעלת מתחם החי בר - שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד.
 2. הקפאת התהליך המכרז למנכ"ל המרכז הקהילתי והתקנון החדש לתאגיד עירוני - שאילתה ח"מ שימי אליאל.
 3. מתקן שירותים בסמוך למגרש הכדורגל הסינתטי - הצעה לסדר ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 4. בית ספר דק"ל - הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד.
 5. נראות הישוב - הצעה לסדר 2 ח"מ נאוה קרופפלד.
 6. הקפאת העלייה החריגה בארנונה בשנת 2020 - הצעה לסדר ח"מ שימי אליאל.
 7. סיכום פעילות מתנדבים בקורונה – רונית דרטלר ודב זילברמן.
 8. השפעת משבר הקורונה על תקציב המועצה 1-5/2020.
 9. אישור תבחינים לתמיכות.
 10. מינוי דירקטורים לתאגיד המים: עו"ד גאולה זלצמן נציגת ציבור ואשרור מינוי של חבר המועצה, עו"ד רן קאשי, לדירקטוריון התאגיד.
 11. אשרור החלטת מועצה בישיבה מס' 547 מיום 26.2.2020 לבקשה חריגה צו ארנונה 2021.
 12. הארכת תוקף הסכמים עם קבלני הסעות בפטור ממכרז.
 13. הארכת תוקף חוק עזר שמירה. 
 14. אישור עבודה נוספת למהנדס המועצה.
 15. שינוי תב"ר 520 – אולם ספורט. 
 16. פתיחת תב"ר 529 – שיפוצי קיץ 2020 . 
 17. פתיחת תב"ר 530– תשתיות ביטחון. 
 1. שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד
 2. שאילתה ח"מ שימי אליאל
 3. הצעה לסדר ח"מ אילאיל אמיר כסיף
 4. הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד
 5. הצעה לסדר 2 ח"מ נאוה קרופפלד
 6. הצעה לסדר ח"מ שימי אליאל
פתח מידע נוסף2020
 1. שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד
 2. שאילתה ח"מ שימי אליאל
 3. הצעה לסדר ח"מ אילאיל אמיר כסיף
 4. הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד
 5. הצעה לסדר 2 ח"מ נאוה קרופפלד
 6. הצעה לסדר ח"מ שימי אליאל
סדר יום
 1. ניקוי והפעלת מתחם החי בר - שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד.
 2. הקפאת התהליך המכרז למנכ"ל המרכז הקהילתי והתקנון החדש לתאגיד עירוני - שאילתה ח"מ שימי אליאל.
 3. מתקן שירותים בסמוך למגרש הכדורגל הסינתטי - הצעה לסדר ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 4. בית ספר דק"ל - הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד.
 5. נראות הישוב - הצעה לסדר 2 ח"מ נאוה קרופפלד.
 6. הקפאת העלייה החריגה בארנונה בשנת 2020 - הצעה לסדר ח"מ שימי אליאל.
 7. סיכום פעילות מתנדבים בקורונה – רונית דרטלר ודב זילברמן.
 8. השפעת משבר הקורונה על תקציב המועצה 1-5/2020.
 9. אישור תבחינים לתמיכות.
 10. מינוי דירקטורים לתאגיד המים: עו"ד גאולה זלצמן נציגת ציבור ואשרור מינוי של חבר המועצה, עו"ד רן קאשי, לדירקטוריון התאגיד.
 11. אשרור החלטת מועצה בישיבה מס' 547 מיום 26.2.2020 לבקשה חריגה צו ארנונה 2021.
 12. הארכת תוקף הסכמים עם קבלני הסעות בפטור ממכרז.
 13. הארכת תוקף חוק עזר שמירה. 
 14. אישור עבודה נוספת למהנדס המועצה.
 15. שינוי תב"ר 520 – אולם ספורט. 
 16. פתיחת תב"ר 529 – שיפוצי קיץ 2020 . 
 17. פתיחת תב"ר 530– תשתיות ביטחון. 
מידע נוסף
ישיבת מועצה מן המניין 549 מיום 3.5.2020 פרוטוקול ישיבה 549 מן המנין 3.5.2020וידאו 5.5.2020
 1. אישור תנאי הלוואה מבנק מרכנתיל, בהתאם להחלטת המועצה מישיבה מס' 548.
 2. הארכת הסכמים עם ספקים בתקופת הקורונה.


פתח מידע נוסף2020


סדר יום
 1. אישור תנאי הלוואה מבנק מרכנתיל, בהתאם להחלטת המועצה מישיבה מס' 548.
 2. הארכת הסכמים עם ספקים בתקופת הקורונה.
מידע נוסף


ישיבת מועצה מן המניין 548 מיום 1.3.2020 פרוטוקול ישיבה 548 מן המנין 1.3.2020וידאו 1.3.2020
 1. יום העו"ס הבינלאומי - סקירה והוקרה.
 2. דוח רבעוני 3.19.
 3. אישור התקשרות עם עיריית כפר סבא לצורך התקנת פנלים סולריים.
 4. אישרור הנוסח הסופי של חוק עזר איכות סביבה, לאחר שהתקבל אישור מהמשרד להגנת הסביבה.
 5. פתיחת תב"ר 524 – מרכז הפעלה.
 6. אישור הלוואה בסך 1.5 מיליון ₪.
 7. סגירת תב"ר 416 – שיפוץ מבנה גמלאים (תוכניות).
 8. סגירת תב"ר 461 – סימון כבישים 2015.
 9. סגירת תב"ר 465 – נגישות פרטנית.
 10. סגירת תב"ר 470 – סימון כבישים 2016.
 11. סגירת תב"ר 475 – מדרכות ברחבי היישוב.
 12. סגירת תב"ר 476 – מדרכות ושיקום כבישים בסמוך למוסדות.
 13. סגירת תב"ר 482 – פרוייקט לדים.
 14. סגירת תב"ר 485 – שיפוצי קיץ 2017.
 15. סגירת תב"ר 486 – שיפוץ מבני ציבור.
 16. סגירת תב"ר 498 – סימון כבישים 2017.
 17. סגירת תב"ר 508 – שיפוצי קיץ 2018.
 18. סגירת תב"ר 518 –  ברזיות ברחבי היישוב.
 19. סגירת תב"ר 519 – שער בטחון.
 20. סגירת תב"ר 453 – בית גמלאים. 
 21. סגירת תב"ר 457 – הנגשה גן שקמה.
 22. סגירת תב"ר 467 -  אולם צור יגאל.
 פתח מידע נוסף2020
סדר יום
 1. יום העו"ס הבינלאומי - סקירה והוקרה.
 2. דוח רבעוני 3.19.
 3. אישור התקשרות עם עיריית כפר סבא לצורך התקנת פנלים סולריים.
 4. אישרור הנוסח הסופי של חוק עזר איכות סביבה, לאחר שהתקבל אישור מהמשרד להגנת הסביבה.
 5. פתיחת תב"ר 524 – מרכז הפעלה.
 6. אישור הלוואה בסך 1.5 מיליון ₪.
 7. סגירת תב"ר 416 – שיפוץ מבנה גמלאים (תוכניות).
 8. סגירת תב"ר 461 – סימון כבישים 2015.
 9. סגירת תב"ר 465 – נגישות פרטנית.
 10. סגירת תב"ר 470 – סימון כבישים 2016.
 11. סגירת תב"ר 475 – מדרכות ברחבי היישוב.
 12. סגירת תב"ר 476 – מדרכות ושיקום כבישים בסמוך למוסדות.
 13. סגירת תב"ר 482 – פרוייקט לדים.
 14. סגירת תב"ר 485 – שיפוצי קיץ 2017.
 15. סגירת תב"ר 486 – שיפוץ מבני ציבור.
 16. סגירת תב"ר 498 – סימון כבישים 2017.
 17. סגירת תב"ר 508 – שיפוצי קיץ 2018.
 18. סגירת תב"ר 518 –  ברזיות ברחבי היישוב.
 19. סגירת תב"ר 519 – שער בטחון.
 20. סגירת תב"ר 453 – בית גמלאים. 
 21. סגירת תב"ר 457 – הנגשה גן שקמה.
 22. סגירת תב"ר 467 -  אולם צור יגאל.
ישיבת מועצה לא מן המניין 547 מיום 26.2.2020 פרוטוקול ישיבה 547 לא מן המנין 26.2.2020וידאו 26.2.2020
 1. אישרור תקציב לשנת 2020, התואם את ההסדר המאושר על ידי משרד הפנים.
 2. אישור צו ארנונה 2021.


פתח מידע נוסף2020


סדר יום
 1. אישרור תקציב לשנת 2020, התואם את ההסדר המאושר על ידי משרד הפנים.
 2. אישור צו ארנונה 2021.
מידע נוסף


ישיבת מועצה מן המניין 546 מיום 2.2.2020פרוטוקול ישיבה 546 מן המנין 2.2.2020וידאו 2.2.2020
 1. הצגת סיכום שנה של ועדת איכות הסביבה.
 2. פתיחת תב"ר 527– עמדת הנצחה לחללי צה"ל.
 3. פתיחת תב"ר 528 – מרכז צעירים ושיפוץ מועדון נוער. 
 4. תיקון תב"ר 525 – ביטחון.


פתח מידע נוסף2020


סדר יום
 1. הצגת סיכום שנה של ועדת איכות הסביבה.
 2. פתיחת תב"ר 527– עמדת הנצחה לחללי צה"ל.
 3. פתיחת תב"ר 528 – מרכז צעירים ושיפוץ מועדון נוער. 
 4. תיקון תב"ר 525 – ביטחון.
מידע נוסף


ישיבת מועצה מן המניין 545 מיום 5.1.2020פרוטוקול ישיבה 545 מן המנין 5.1.2020וידאו 5.1.2020
 1. סיכום שנה של ועדת ביטחון.
 2. פתיחת תב"ר 525 – ביטחון.
 3. פתיחת תב"ר 526 - חדשנות בחינוך.
 4. תיקון תקנון קרן המלגות.
 5. ערבות להלוואה למתנ"ס.


פתח מידע נוסף2020


סדר יום
 1. סיכום שנה של ועדת ביטחון.
 2. פתיחת תב"ר 525 – ביטחון.
 3. פתיחת תב"ר 526 - חדשנות בחינוך.
 4. תיקון תקנון קרן המלגות.
 5. ערבות להלוואה למתנ"ס.
מידע נוסף


ישיבת מועצה לא מן המניין 544 מיום 19.12.19פרוטוקול ישיבה 544 לא מן המנין 19.12.19וידאו 19.12.19
 1. תיקון תקציב 2019.
 2. אישור הצעת תקציב 2020.


פתח מידע נוסף2019


סדר יום
 1. תיקון תקציב 2019.
 2. אישור הצעת תקציב 2020.
מידע נוסף


ישיבת מועצה מן המניין 543 מיום 8.12.19פרוטוקול ישיבה 543 מן המנין 8.12.19וידאו 8.12.19
 1. ועדת חינוך – שאילתה של ח"מ שימי אליאל.
 2. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2018 של העמותה לפעילות קהילתית כוכב יאיר.
 3. סקירה של פרויקט כביש 444 החדש מצומת אייל לנווה ימין.
 4. אישור החלטת ועדת שמות – קביעת שם לפארק החדש בצור יגאל על שמו של יצחק שמיר ז"ל.
 5. מחיקת חוב לפי סעיף 338 – נוהל מחיקת חובות.
 6. אישור העמדת ערבות להלוואה בנקאית עבור העמותה לפעילות קהילתית כוכב יאיר.
 1. שאילתה ח"מ שימי אליאל
 2. פרוטוקול ועדת שמות 18.11.19
פתח מידע נוסף2019
 1. שאילתה ח"מ שימי אליאל
 2. פרוטוקול ועדת שמות 18.11.19
סדר יום
 1. ועדת חינוך – שאילתה של ח"מ שימי אליאל.
 2. הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2018 של העמותה לפעילות קהילתית כוכב יאיר.
 3. סקירה של פרויקט כביש 444 החדש מצומת אייל לנווה ימין.
 4. אישור החלטת ועדת שמות – קביעת שם לפארק החדש בצור יגאל על שמו של יצחק שמיר ז"ל.
 5. מחיקת חוב לפי סעיף 338 – נוהל מחיקת חובות.
 6. אישור העמדת ערבות להלוואה בנקאית עבור העמותה לפעילות קהילתית כוכב יאיר.
מידע נוסף
ישיבת מועצה מן המניין 542 מיום 3.11.19פרוטוקול ישיבה 542 מן המנין 3.11.19וידאו 3.11.19
 1. דוח רבעוני 2.2019.
 2. דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018.
 3. מינוי ועדת שמות.
 4. אישור להתקשרות וקבלת שירותים מהחברה הכלכלית כפר סבא.
 5. שינוי תב"ר 519 - שער חירום.
 6. שינוי תב"ר 507  - תיקון ואיטום מבני ציבור – אולם הספורט כ"י.
 7. אישור ועדכון מורשה חתימה לחשבון בנק עבור בי"ס נוף צורים.
 8. עדכון שכר בכירים למהנדס המועצה.
 9. בקשה לאישור המלצה למינויה של ראש המועצה דרום השרון לנציגה בוועדה הציבורית לבחינת רעש המטוסים.


פתח מידע נוסף2019


סדר יום
 1. דוח רבעוני 2.2019.
 2. דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018.
 3. מינוי ועדת שמות.
 4. אישור להתקשרות וקבלת שירותים מהחברה הכלכלית כפר סבא.
 5. שינוי תב"ר 519 - שער חירום.
 6. שינוי תב"ר 507  - תיקון ואיטום מבני ציבור – אולם הספורט כ"י.
 7. אישור ועדכון מורשה חתימה לחשבון בנק עבור בי"ס נוף צורים.
 8. עדכון שכר בכירים למהנדס המועצה.
 9. בקשה לאישור המלצה למינויה של ראש המועצה דרום השרון לנציגה בוועדה הציבורית לבחינת רעש המטוסים.
מידע נוסף


ישיבת מועצה לא מן המניין 541 מיום 15.9.2019פרוטוקול ישיבה 541 לא מן המנין 15.9.19וידאו 15.9.19
 1. המשך הטלת אגרת שמירה לשנת 2020 לפי חוק עזר שירותי שמירה 2016.
 2. הצגת התוכנית האסטרטגית – כוכב יאיר-צור יגאל 2030.


פתח מידע נוסף2019


סדר יום
 1. המשך הטלת אגרת שמירה לשנת 2020 לפי חוק עזר שירותי שמירה 2016.
 2. הצגת התוכנית האסטרטגית – כוכב יאיר-צור יגאל 2030.
מידע נוסף


ישיבת מועצה מן המניין 540 מיום 1.9.19פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 540 מיום 1.9.19וידאו 1.9.19
 1. אישור/היתר לבניית המרכז הלוגיסטי באזור התעשייה מצפה ספיר - הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור.
 2. פתיחת שנה"ל תש"ף.
 3. הצגת עיקרי דו"ח הביקורת של מבקר הפנים של העמותה לפעילות קהילתית.
 4. הצגת המלצות ועדת הנצחה.
 1. הצעה לסדר אביבה מנצור
פתח מידע נוסף2019
 1. הצעה לסדר אביבה מנצור
סדר יום
 1. אישור/היתר לבניית המרכז הלוגיסטי באזור התעשייה מצפה ספיר - הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור.
 2. פתיחת שנה"ל תש"ף.
 3. הצגת עיקרי דו"ח הביקורת של מבקר הפנים של העמותה לפעילות קהילתית.
 4. הצגת המלצות ועדת הנצחה.
מידע נוסף
ישיבת מועצה מן המניין 539 ב' מיום 15.8.2019פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 539 ב' מיום 15.8.19וידאו 15.8.19
 1. שינוי בתב"ר 443 – הרחבת אזור התעשייה. 
 2. שינוי בתב"ר 517 – שיפוצי קיץ 2019.
 3. שינוי בתב"ר 494 – מיזוג מבני ציבור.


פתח מידע נוסף2019


סדר יום
 1. שינוי בתב"ר 443 – הרחבת אזור התעשייה. 
 2. שינוי בתב"ר 517 – שיפוצי קיץ 2019.
 3. שינוי בתב"ר 494 – מיזוג מבני ציבור.
מידע נוסף


ישיבת מועצה מן המניין 539 מיום 12.8.2019פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 539 מיום 12.8.19   פתח מידע נוסף2019
ישיבת מועצה מן המניין 538 מיום 7.7.2019פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 538 מיום 7.7.19וידאו 7.7.19
 1. אישור מינוי ח"מ נאווה קרופפלד כחברת הנהלת המתנ"ס.
 2. אישור המלצת וועדת תמיכות. דוח רבעוני 1.2019.
 3. הרחבת אזור התעשייה מצפה ספיר – קביעה מחדש של מגישי הבקשה כבקשה משותפת למועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י).
 4. שהצגת פרוייקט המסילה המזרחית של רכבת ישראל.
 1. פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות - יוני 2019
פתח מידע נוסף2019
 1. פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות - יוני 2019
סדר יום
 1. אישור מינוי ח"מ נאווה קרופפלד כחברת הנהלת המתנ"ס.
 2. אישור המלצת וועדת תמיכות. דוח רבעוני 1.2019.
 3. הרחבת אזור התעשייה מצפה ספיר – קביעה מחדש של מגישי הבקשה כבקשה משותפת למועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י).
 4. שהצגת פרוייקט המסילה המזרחית של רכבת ישראל.
מידע נוסף
ישיבת מועצה לא מן המניין 537 מיום 26.6.2019פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 537 מיום 26.6.19וידאו 26.6.19
 1. ביטול מינוי עוזרת אישית לראש המועצה ואחראית על קולות קוראים. 
 2. אישור צו ארנונה 2020.
 1. דברי ראש המועצה ישיבה 537 לא מן המניין צו ארנונה
 2. מצגת צו ארנונה 2020
 3. צו ארנונה 2020
 4. צו ארנונה מפורט
פתח מידע נוסף2019
 1. דברי ראש המועצה ישיבה 537 לא מן המניין צו ארנונה
 2. מצגת צו ארנונה 2020
 3. צו ארנונה 2020
 4. צו ארנונה מפורט
סדר יום
 1. ביטול מינוי עוזרת אישית לראש המועצה ואחראית על קולות קוראים. 
 2. אישור צו ארנונה 2020.
מידע נוסף
ישיבת מועצה מן המניין 536 מיום 2.6.2019פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 536 מיום 2.6.19וידאו 2.6.19
 1. מימוש פרויקטים מתוכנית האב לפיתוח תשתיות ביישוב – שאילתה של ח"מ שימי אליאל.
 2. חינוך משלים - שאילתה ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 3. הסדרי בטיחות בדרך הארץ - שאילתה 2 ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 4. מצבו התחזוקתי הירוד של מתחם החי בר - הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד.
 5. מינוי חברה לוועדת חינוך - ד"ר לירם שטנצלר.
 6. הצגת מח' חינוך.
 1. שאילתה ח"מ שימי אליאל
 2. שאילתה ח"מ אילאיל אמיר-כסיף
 3. שאילתה ח"מ אילאיל אמיר-כסיף
 4. הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד
פתח מידע נוסף2019
 1. שאילתה ח"מ שימי אליאל
 2. שאילתה ח"מ אילאיל אמיר-כסיף
 3. שאילתה ח"מ אילאיל אמיר-כסיף
 4. הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד
סדר יום
 1. מימוש פרויקטים מתוכנית האב לפיתוח תשתיות ביישוב – שאילתה של ח"מ שימי אליאל.
 2. חינוך משלים - שאילתה ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 3. הסדרי בטיחות בדרך הארץ - שאילתה 2 ח"מ אילאיל אמיר כסיף.
 4. מצבו התחזוקתי הירוד של מתחם החי בר - הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד.
 5. מינוי חברה לוועדת חינוך - ד"ר לירם שטנצלר.
 6. הצגת מח' חינוך.
מידע נוסף
ישיבת מועצה מן המניין 535 מיום 5.5.19פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 535 מיום 5.5.19וידאו 5.5.19
 1. פחי זבל במרחב הציבורי - שאילתה של ח"מ אלי פינברג.
 2. הצגת הדוחות הכספיים של העמותה לפעילות קהילתית כוכב יאיר.
 3. היכרות והצגת פעילות מח' לשירותים חברתיים.


פתח מידע נוסף2019


סדר יום
 1. פחי זבל במרחב הציבורי - שאילתה של ח"מ אלי פינברג.
 2. הצגת הדוחות הכספיים של העמותה לפעילות קהילתית כוכב יאיר.
 3. היכרות והצגת פעילות מח' לשירותים חברתיים.
מידע נוסף


ישיבת מועצה מן המניין 534 מיום 7.4.19פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 534 מיום 7.4.19וידאו 7.4.19
 1. אישור נציג ציבור חליפי לוועדות בחינה – יעקב ממן.
 2. דו"ח רבעוני – רבעון 4 לשנת 2018.
 3. אישור חוק עזר איכות סביבה.
 4. אישור תקנון מלגות לסטודנטים ומינוי ועדת מלגות.
 5. אישור תב"ר הלוואה ע"ס 3.5 מיליון ₪ ותנאי הלוואה.
 6. הקדמת כספי פיס לשנים 2019,20,21.
 7. קבלת החלטה המתנגדת לאיחוד תאגיד המים פלגי שרון.
 8.  אישור הגשת בקשת להרחבת גבולות היישוב והעברת המרחב התכנוני.
 9. אישור הגשת בקשה לקביעת השיוך המוניציפלי וחלוקת ארנונה על מעבר אייל.
 10. מינוי אחראית קולות קוראים רשותית ועוזרת אישית לראש המועצה.
 11. תב"רים: 523, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 502, 461, 470.
 1. הצעה לסדר שימי אליאל
 2. פרוגרמה ראשונית להרחבת היישוב לדרום
פתח מידע נוסף2019
 1. הצעה לסדר שימי אליאל
 2. פרוגרמה ראשונית להרחבת היישוב לדרום
סדר יום
 1. אישור נציג ציבור חליפי לוועדות בחינה – יעקב ממן.
 2. דו"ח רבעוני – רבעון 4 לשנת 2018.
 3. אישור חוק עזר איכות סביבה.
 4. אישור תקנון מלגות לסטודנטים ומינוי ועדת מלגות.
 5. אישור תב"ר הלוואה ע"ס 3.5 מיליון ₪ ותנאי הלוואה.
 6. הקדמת כספי פיס לשנים 2019,20,21.
 7. קבלת החלטה המתנגדת לאיחוד תאגיד המים פלגי שרון.
 8.  אישור הגשת בקשת להרחבת גבולות היישוב והעברת המרחב התכנוני.
 9. אישור הגשת בקשה לקביעת השיוך המוניציפלי וחלוקת ארנונה על מעבר אייל.
 10. מינוי אחראית קולות קוראים רשותית ועוזרת אישית לראש המועצה.
 11. תב"רים: 523, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 502, 461, 470.
מידע נוסף
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 533 מיום 3.3.19פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 533 מיום 3.3.19וידאו 3.3.19
 1. הרחבת גבולות. 
 2. הצגת מחלקת שפ"ה. 
 3. מינוי חברים נוספים לוועדת החינוך. 
 4. אישור תבחינים למתן תמיכות.
 1. תבחינים למתן תמיכות 2019
פתח מידע נוסף2019
 1. תבחינים למתן תמיכות 2019
סדר יום
 1. הרחבת גבולות. 
 2. הצגת מחלקת שפ"ה. 
 3. מינוי חברים נוספים לוועדת החינוך. 
 4. אישור תבחינים למתן תמיכות.
מידע נוסף
ישיבת מועצה לא מן המניין 532 מיום 18.2.19פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 532 מיום 18.2.19וידאו 18.2.19
 1. אישור המליאה להמלצת ראש המועצה על ראש ראשות עמק חפר, ד"ר גלית שאול, כחברה בוועדה המחוזית (מרכז) לתכנון ובניה.
 2. אישור מינוי מנכ"ל המועצה כנציג המועצה בוועד בית משותף במרכז מסחרי בכוכב יאיר. 
 3. תב"ר 516. 
 4. אישור הצטרפות לאשכול רשויות השרון. 
 5. הצגה ואישור של תפיסת הביטחון.


פתח מידע נוסף2019


סדר יום
 1. אישור המליאה להמלצת ראש המועצה על ראש ראשות עמק חפר, ד"ר גלית שאול, כחברה בוועדה המחוזית (מרכז) לתכנון ובניה.
 2. אישור מינוי מנכ"ל המועצה כנציג המועצה בוועד בית משותף במרכז מסחרי בכוכב יאיר. 
 3. תב"ר 516. 
 4. אישור הצטרפות לאשכול רשויות השרון. 
 5. הצגה ואישור של תפיסת הביטחון.
מידע נוסף


פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 531 מיום 4.2.19פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 531 מיום 4.2.19וידאו 4.2.19
 1. תיקון תקציב 2018. 
 2. אישור תקציב 2019.


פתח מידע נוסף2019


סדר יום
 1. תיקון תקציב 2018. 
 2. אישור תקציב 2019.
מידע נוסף


פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 530 מיום 3.2.19פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 530 מיום 3.2.19וידאו 3.2.19
 1. תב"רים: 441, 515.
 2. אישור מינוי צוות הקמה של ״הקרן לפיתוח כוכב יאיר - צור יגאל״.


פתח מידע נוסף2019


סדר יום
 1. תב"רים: 441, 515.
 2. אישור מינוי צוות הקמה של ״הקרן לפיתוח כוכב יאיר - צור יגאל״.
מידע נוסף


ישיבת מועצה מן המניין 529 מיום 6.1.19פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 529 מיום 6.1.19וידאו 6.1.19
 1. אות הנשיא למתנדב. 
 2. אישור מנכ"ל ותנאי העסקה.
 3. דו"ח כספי לרבעון 2 2018. 
 4. דו"ח כספי לרבעון 3 2018. 
 5. אישור אחזקת רכב לראש המועצה. 
 6. מינוי וועדת רכש, שלושה והתקשרויות יועצים. 
 7. מינוי וועדת חינוך. מינוי וועדת הנצחה. 
 8. מינוי וועדה לחיזוק הקשר עם הקהילה הדתית. 
 9. מינוי חברים נוספים לוועדת הגנת הסביבה ושפ"ה. 
 10. מינוי נציג המועצה למועצת רשות ניקוז שרון. 
 11. מינוי נציג המועצה למועצת רשות ניקוז ירקון.
 12. תב"רים: 511, 512, 513, 514, 504, 431, 411, 488, 497, 499, 500, 505, 506.
 1. הצעה לסדר אביבה מנצור
 2. תיקון פרוטוקול 529
פתח מידע נוסף2019
 1. הצעה לסדר אביבה מנצור
 2. תיקון פרוטוקול 529
סדר יום
 1. אות הנשיא למתנדב. 
 2. אישור מנכ"ל ותנאי העסקה.
 3. דו"ח כספי לרבעון 2 2018. 
 4. דו"ח כספי לרבעון 3 2018. 
 5. אישור אחזקת רכב לראש המועצה. 
 6. מינוי וועדת רכש, שלושה והתקשרויות יועצים. 
 7. מינוי וועדת חינוך. מינוי וועדת הנצחה. 
 8. מינוי וועדה לחיזוק הקשר עם הקהילה הדתית. 
 9. מינוי חברים נוספים לוועדת הגנת הסביבה ושפ"ה. 
 10. מינוי נציג המועצה למועצת רשות ניקוז שרון. 
 11. מינוי נציג המועצה למועצת רשות ניקוז ירקון.
 12. תב"רים: 511, 512, 513, 514, 504, 431, 411, 488, 497, 499, 500, 505, 506.
מידע נוסף
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 528 מיום 10.12.18פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 528 מיום 10.12.18וידאו 10.12.18
 1. הצהרת אמונים - הגב' אופירה רותם.
 2. הקמת גדר סביב היישוב – שאילתה של ח"מ אלדד הלחמי.
 3. עץ זית – שאילתה של ח"מ נאוה קרופפלד.
 4. רעש המטוסים - שאילתה של ח"מ רן קאשי.
 5. הכיכר בכניסה ליישוב- שאילתה של ח"מ רן קאשי.
 6. פירוק הסככה בכניסה לבי"ס "נוף צורים" – הצעה לסדר של ח"מ נאוה קרופפלד.
 7. מינוי ועדות.
 8. מינוי נציגים בוועדה המקומית לתכנון ובנייה: ראש המועצה, נציג ציבור – עו"ד אלי רייך.
 9. מינוי נציג המועצה בתאגיד המים. 
 10. מינוי נציג המועצה במט"ש דרום השרון.
 1. שאילתה ח"מ אלדד הלחמי
 2. שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד
 3. שאילתות ח"מ רן קאשי
 4. הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד
פתח מידע נוסף2018
 1. שאילתה ח"מ אלדד הלחמי
 2. שאילתה ח"מ נאוה קרופפלד
 3. שאילתות ח"מ רן קאשי
 4. הצעה לסדר ח"מ נאוה קרופפלד
סדר יום
 1. הצהרת אמונים - הגב' אופירה רותם.
 2. הקמת גדר סביב היישוב – שאילתה של ח"מ אלדד הלחמי.
 3. עץ זית – שאילתה של ח"מ נאוה קרופפלד.
 4. רעש המטוסים - שאילתה של ח"מ רן קאשי.
 5. הכיכר בכניסה ליישוב- שאילתה של ח"מ רן קאשי.
 6. פירוק הסככה בכניסה לבי"ס "נוף צורים" – הצעה לסדר של ח"מ נאוה קרופפלד.
 7. מינוי ועדות.
 8. מינוי נציגים בוועדה המקומית לתכנון ובנייה: ראש המועצה, נציג ציבור – עו"ד אלי רייך.
 9. מינוי נציג המועצה בתאגיד המים. 
 10. מינוי נציג המועצה במט"ש דרום השרון.
מידע נוסף
פרוטוקול ישיבה חגיגית מועצה חדשה 527 מיום 21.11.18פרוטוקול ישיבה חגיגית מועצה חדשה 527 מיום 21.11.18וידאו 21.11.18 
 1. דברי ברכה
 2. הצהרת אמונים
 3. מינוי מורשי חתימה של המועצה.
 4. קביעת מועד ישיבות קבועות של המועצה.
 5. מינוי ח"מ אביבה מנצור כסגן ראש המועצה וממלאת מקום בתואר.
 6. מינוי ח"מ אלי פיינברג כסגן ראש המועצה בתואר.
 7. מינוי נציגי המועצה ונציגי ציבור בהנהלת המתנ"ס
 8. מינוי נציגי המועצה בוועדת כשירות לבחירת מנכ"ל המועצה.
 9. צילום ישיבות המועצה.
פתח מידע נוסף2018
 1. דברי ברכה
 2. הצהרת אמונים
 3. מינוי מורשי חתימה של המועצה.
 4. קביעת מועד ישיבות קבועות של המועצה.
 5. מינוי ח"מ אביבה מנצור כסגן ראש המועצה וממלאת מקום בתואר.
 6. מינוי ח"מ אלי פיינברג כסגן ראש המועצה בתואר.
 7. מינוי נציגי המועצה ונציגי ציבור בהנהלת המתנ"ס
 8. מינוי נציגי המועצה בוועדת כשירות לבחירת מנכ"ל המועצה.
 9. צילום ישיבות המועצה.
מידע נוסף
 1. דברי ברכה
 2. הצהרת אמונים
 3. מינוי מורשי חתימה של המועצה.
 4. קביעת מועד ישיבות קבועות של המועצה.
 5. מינוי ח"מ אביבה מנצור כסגן ראש המועצה וממלאת מקום בתואר.
 6. מינוי ח"מ אלי פיינברג כסגן ראש המועצה בתואר.
 7. מינוי נציגי המועצה ונציגי ציבור בהנהלת המתנ"ס
 8. מינוי נציגי המועצה בוועדת כשירות לבחירת מנכ"ל המועצה.
 9. צילום ישיבות המועצה.
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 526 מיום 26.8.18פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 526 מיום 26.8.18  
 1. שאילתא ח"מ יהושע אלוני
 2. נציגי סיעת גל
פתח מידע נוסף2018
 1. שאילתא ח"מ יהושע אלוני
 2. נציגי סיעת גל
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 525 ג' מיום 8.7.18פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 525 ג' מיום 8.7.18   פתח מידע נוסף2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 525 ב' מיום 4.7.18פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 525 ב' מיום 4.7.18   פתח מידע נוסף2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 525 מיום 1.7.18פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 525 מיום 1.7.18   פתח מידע נוסף2018
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 524 ג' מיום 26.6.18פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 524 ג' מיום 26.6.18   פתח מידע נוסף2018
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 524 ב' מיום 24.6.18פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 524 ב' מיום 24.6.18   פתח מידע נוסף2018
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 524 מיום 19.6.18פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 524 מיום 19.6.18   פתח מידע נוסף2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 523 מיום 3.6.18פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 523 מיום 3.6.18  
 1. שאילתה ח"מ שלומי מרגלית
 2. שאילתה ח"מ יובל ארד
 3. שאילתה 2 ח"מ יובל ארד
 4. הצעה לסדר ח"מ יהושע אלוני
 5. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
פתח מידע נוסף2018
 1. שאילתה ח"מ שלומי מרגלית
 2. שאילתה ח"מ יובל ארד
 3. שאילתה 2 ח"מ יובל ארד
 4. הצעה לסדר ח"מ יהושע אלוני
 5. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 522 מיום 17.5.18פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 522 מיום 17.5.18   פתח מידע נוסף2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 520 מיום 6.5.18פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 520 מיום 6.5.18   פתח מידע נוסף2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 521 מיום 6.5.18פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 521 מיום 6.5.18  
 1. שאילתה ח"מ אלי פיינברג
 2. הצעה לסדר ח"מ יהושע אלוני
 3. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
 4. דוח פלגי שרון 2017
 5. תיקון פרוטוקול 521
פתח מידע נוסף2018
 1. שאילתה ח"מ אלי פיינברג
 2. הצעה לסדר ח"מ יהושע אלוני
 3. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
 4. דוח פלגי שרון 2017
 5. תיקון פרוטוקול 521
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 519 מיום 22.4.18פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 519 מיום 22.4.18  
 1. תיקון פרוטוקול 519
פתח מידע נוסף2018
 1. תיקון פרוטוקול 519
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 518 מיום 4.3.18פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 518 מיום 4.3.18  
 1. פניית ח"מ יובל ארד ליועמ"ש ותשובתו
 2. הצעה לסדר ח"מ יהושע אלוני
פתח מידע נוסף2018
 1. פניית ח"מ יובל ארד ליועמ"ש ותשובתו
 2. הצעה לסדר ח"מ יהושע אלוני
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 517 מיום 4.2.18פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 517 מיום 4.2.18  
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. שאילתה ח"מ אלי פיינברג
 3. הצעה לסדר ח"מ יהושע אלוני
 4. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
 5. תיקון פרוטוקול 517
פתח מידע נוסף2018
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. שאילתה ח"מ אלי פיינברג
 3. הצעה לסדר ח"מ יהושע אלוני
 4. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
 5. תיקון פרוטוקול 517
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 516 מיום 7.1.18פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 516 מיום 7.1.18  
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. תבחינים למתן תמיכות
פתח מידע נוסף2018
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. תבחינים למתן תמיכות
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 515 מיום 20.12.17פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 515 מיום 20.12.17  
 1. תיקון פרוטוקול 515
פתח מידע נוסף2017
 1. תיקון פרוטוקול 515
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 514 מיום 3.12.17פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 514 מיום 3.12.17  
 1. הצעה לסדר ראש המועצה
 2. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
פתח מידע נוסף2017
 1. הצעה לסדר ראש המועצה
 2. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 513 מיום 5.11.17פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 513 מיום 5.11.17   פתח מידע נוסף2017
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 512 מיום 31.10.17פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 512 מיום 31.10.17   פתח מידע נוסף2017
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 511 מיום 19.10.17פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 511 מיום 19.10.17  
 1. הצעה לסדר- הענקת אזרחות כבוד לח"כ והשר לשעבר מר מיכאל (מיקי) איתן
פתח מידע נוסף2017
 1. הצעה לסדר- הענקת אזרחות כבוד לח"כ והשר לשעבר מר מיכאל (מיקי) איתן
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 510ב' מיום 10.9.17פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 510ב' מיום 10.9.17  
 1. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד, אביבה מנצור, יהושע אלוני ואלי פיינברג
פתח מידע נוסף2017
 1. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד, אביבה מנצור, יהושע אלוני ואלי פיינברג
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 510 מיום 7.9.17פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 510 מיום 7.9.17   פתח מידע נוסף2017
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 508 מיום 3.9.17פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 508 מיום 3.9.17   פתח מידע נוסף2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 509 מיום 3.9.17פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 509 מיום 3.9.17  
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. שאילתה ח"מ אלי פיינברג
 3. שאילתה ח"מ יהושע אלוני
פתח מידע נוסף2017
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. שאילתה ח"מ אלי פיינברג
 3. שאילתה ח"מ יהושע אלוני
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 507ב' מיום 9.8.17פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 507ב' מיום 9.8.17  
 1. תיקון פרוטוקול 507ב'
פתח מידע נוסף2017
 1. תיקון פרוטוקול 507ב'
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 507 מיום 6.8.17פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 507 מיום 6.8.17   פתח מידע נוסף2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 506 מיום 2.7.17פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 506 מיום 2.7.17   פתח מידע נוסף2017
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 504 מיום 6.6.17פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 504 מיום 6.6.17  
 1. צו ארנונה לשנת 2018
 2. תיקון פרוטוקול 504
פתח מידע נוסף2017
 1. צו ארנונה לשנת 2018
 2. תיקון פרוטוקול 504
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 505 מיום 6.6.17פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 505 מיום 6.6.17   פתח מידע נוסף2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 503 מיום 7.5.17פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 503 מיום 7.5.17  
 1. סקירת פעילות השפ"ח
 2. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור, אלי פיינברג, יהושע אלוני, יובל ארד
 3. מצגת בעניין ההצעה לסדר בסעיף 2
פתח מידע נוסף2017
 1. סקירת פעילות השפ"ח
 2. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור, אלי פיינברג, יהושע אלוני, יובל ארד
 3. מצגת בעניין ההצעה לסדר בסעיף 2
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 501 מיום 2.4.17פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 501 מיום 2.4.17  פתח מידע נוסף2017
מידע נוסף
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 502 מיום 2.4.17פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 502 מיום 2.4.17  
 1. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
פתח מידע נוסף2017
 1. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 500 מיום 5.3.17פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 500 מיום 5.3.17  
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
פתח מידע נוסף2017
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 499 מיום 16.2.17פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 499 מיום 16.2.17  
 1. תיקון פרוטוקול 499
פתח מידע נוסף2017
 1. תיקון פרוטוקול 499
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 497 מיום 5.2.17פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 497 מיום 5.2.17   פתח מידע נוסף2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 498 מיום 5.2.17פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 498 מיום 5.2.17  
 1. פיתוח תשתיות הישוב
פתח מידע נוסף2017
 1. פיתוח תשתיות הישוב
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 496 מיום 8.1.17פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 496 מיום 8.1.17  פתח מידע נוסף2017
מידע נוסף
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 495 מיום 1.1.17פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 495 מיום 1.1.17  
 1. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
פתח מידע נוסף2017
 1. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 494 מיום 4.12.16פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 494 מיום 4.12.16  
 1. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 2. שאילתה ח"מ יובל ארד
 3. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור
 4. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
פתח מידע נוסף2016
 1. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 2. שאילתה ח"מ יובל ארד
 3. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור
 4. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 493 מיום 6.11.16פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 493 מיום 6.11.16  
 1. שאילתה ח"מ יהושע אלוני
 2. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 3. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 4. הצעה לסדר ח"מ אלי פיינברג
 5. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור
 6. הצעה לסדר ח"מ שלומי ליברמן
 7. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור
פתח מידע נוסף2016
 1. שאילתה ח"מ יהושע אלוני
 2. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 3. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 4. הצעה לסדר ח"מ אלי פיינברג
 5. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור
 6. הצעה לסדר ח"מ שלומי ליברמן
 7. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 492 מיום 30.10.16 פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 492 מיום 30.10.16    פתח מידע נוסף2016
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 491 מיום 25.9.16 פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 491 מיום 25.9.16   
 1. זימון לישיבת ישיבת מועצה בנושא הסעות
פתח מידע נוסף2016
 1. זימון לישיבת ישיבת מועצה בנושא הסעות
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 490 מיום 14.9.16פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 490 מיום 14.9.16  
 1. תוכנית אסטרטגית-פדגוגית לחינוך
פתח מידע נוסף2016
 1. תוכנית אסטרטגית-פדגוגית לחינוך
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 488 מיום 4.9.16פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 488 מיום 4.9.16   פתח מידע נוסף2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 489 מיום 4.9.16פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 489 מיום 4.9.16  
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. שאילתה ח"מ יהושע אלוני
פתח מידע נוסף2016
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. שאילתה ח"מ יהושע אלוני
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 487 מיום 28.08.16פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 487 מיום 28.08.16  
 1. בקשה לזימון ישיבת מועצה בנושא הסעות פנימיות
פתח מידע נוסף2016
 1. בקשה לזימון ישיבת מועצה בנושא הסעות פנימיות
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 486 מיום 24.7.16פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 486 מיום 24.7.16   פתח מידע נוסף2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 485 מיום 3.7.16פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 485 מיום 3.7.16   פתח מידע נוסף2016
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 484 מיום 28.6.16פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 484 מיום 28.6.16   פתח מידע נוסף2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 483 מיום 14.6.16פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 483 מיום 14.6.16  
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 3. שאילתה ח"מ יובל ארד
 4. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
פתח מידע נוסף2016
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 3. שאילתה ח"מ יובל ארד
 4. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 482 מיום 1.5.16פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 482 מיום 1.5.16   פתח מידע נוסף2016
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 481 מיום 17.4.16פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 481 מיום 17.4.16   פתח מידע נוסף2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 480 מיום 3.4.16פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 480 מיום 3.4.16  
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 3. שאילתה ח"מ יהושע אלוני
פתח מידע נוסף2016
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 3. שאילתה ח"מ יהושע אלוני
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 479 מיום 22.3.16פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 479 מיום 22.3.16   פתח מידע נוסף2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 478 מיום 6.3.16 פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 478 מיום 6.3.16   
 1. שאילתות ח"מ אביבה מנצור
 2. שאילתה ח"מ אלי פיינברג
 3. הרחבת אזור התעשיה מצפה ספיר
 4. הצגת פרויקטים להתייעלות אנרגטית
 5. הצעה לסדר ח"מ יהושע אלוני בנושא: הקלטות ישיבות מועצה
פתח מידע נוסף2016
 1. שאילתות ח"מ אביבה מנצור
 2. שאילתה ח"מ אלי פיינברג
 3. הרחבת אזור התעשיה מצפה ספיר
 4. הצגת פרויקטים להתייעלות אנרגטית
 5. הצעה לסדר ח"מ יהושע אלוני בנושא: הקלטות ישיבות מועצה
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 476 מיום 10.2.16פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 476 מיום 10.2.16  
 1. דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2014
פתח מידע נוסף2016
 1. דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 477 מיום 10.2.16פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 477 מיום 10.2.16  
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 3. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור בנושא ההרחבה
 4. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור בנושא מכרז מערכות בטחון
 5. תיקון פרוטוקול 477
פתח מידע נוסף2016
 1. שאילתה ח"מ יובל ארד
 2. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 3. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור בנושא ההרחבה
 4. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור בנושא מכרז מערכות בטחון
 5. תיקון פרוטוקול 477
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 475 מיום 17.1.16פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 475 מיום 17.1.16   פתח מידע נוסף2016
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 474 מיום 5.1.16פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 474 מיום 5.1.16   פתח מידע נוסף2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 473 מיום 3.1.16פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 473 מיום 3.1.16  
 1. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 2. שאילתה ח"מ יובל ארד
 3. שאילתה ח"מ יהושע אלוני
 4. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור בנושא: מעונות
 5. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור בנושא: מכרז הביטחון
 6. תיקון פרוטוקול 473
פתח מידע נוסף2016
 1. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 2. שאילתה ח"מ יובל ארד
 3. שאילתה ח"מ יהושע אלוני
 4. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור בנושא: מעונות
 5. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור בנושא: מכרז הביטחון
 6. תיקון פרוטוקול 473
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 472 מיום 18.11.15פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 472 מיום 18.11.15  
 1. תיקון פרוטוקול 472
פתח מידע נוסף2015
 1. תיקון פרוטוקול 472
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 471 מיום 1.11.15פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 471 מיום 1.11.15  
 1. הצעה לסדר ח"מ יהושע אלוני
 2. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
 3. תוספת לפרוטוקול 471
 4. תיקון פרוטוקול 471
פתח מידע נוסף2015
 1. הצעה לסדר ח"מ יהושע אלוני
 2. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
 3. תוספת לפרוטוקול 471
 4. תיקון פרוטוקול 471
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 470 מיום 11.10.15פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 470 מיום 11.10.15  
 1. תיקון פרוטוקול 470
פתח מידע נוסף2015
 1. תיקון פרוטוקול 470
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 469 מיום 9.9.15פרוטוקול ישיבת מועצה המניין מס' 469 מיום 9.9.15  
 1. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
 2. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור
פתח מידע נוסף2015
 1. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
 2. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 468 מיום 4.8.15פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 468 מיום 4.8.15  
 1. תיקון פרוטוקול 468
פתח מידע נוסף2015
 1. תיקון פרוטוקול 468
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 466 מיום 21.7.15פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 466 מיום 21.7.15   פתח מידע נוסף2015
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 467 מיום 21.7.15פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 467 מיום 21.7.15  
 1. תיקון פרוטוקול 467
פתח מידע נוסף2015
 1. תיקון פרוטוקול 467
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 465 מיום 5.7.15פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 465 מיום 5.7.15  
 1. תיקון פרוטוקול 465
 2. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
פתח מידע נוסף2015
 1. תיקון פרוטוקול 465
 2. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 463 מיום 21.6.15פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 463 מיום 21.6.15   פתח מידע נוסף2015
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 464 מיום 21.6.15פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 464 מיום 21.6.15   פתח מידע נוסף2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 462 מיום 7.6.2015פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 462 מיום 7.6.2015  
 1. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 2. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור
 3. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
פתח מידע נוסף2015
 1. שאילתה ח"מ אביבה מנצור
 2. הצעה לסדר ח"מ אביבה מנצור
 3. הצעה לסדר ח"מ יובל ארד
פרוטוקול ישיבת מועצה המניין מס' 461 מיום 3.5.15פרוטוקול ישיבת מועצה המניין מס' 461 מיום 3.5.15   פתח מידע נוסף2015
פרוטוקול ישיבת מועצה המניין מס' 460 מיום 1.4.15פרוטוקול ישיבת מועצה המניין מס' 460 מיום 1.4.15   פתח מידע נוסף2015
פרוטוקול ישיבה טלפונית מס' 459 מיום 26.3.15פרוטוקול ישיבה טלפונית מס' 459 מיום 26.3.15   פתח מידע נוסף2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 458 מיום 1.3.15פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 458 מיום 1.3.15   פתח מידע נוסף2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 457 מיום 11.2.15פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 457 מיום 11.2.15  
 1. תיקון פרוטוקול 457
פתח מידע נוסף2015
 1. תיקון פרוטוקול 457
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 455 מיום 22.1.15פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 455 מיום 22.1.15   פתח מידע נוסף2015
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 456 מיום 22.1.15פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 456 מיום 22.1.15  
 1. תיקון פרוטוקול 456
פתח מידע נוסף2015
 1. תיקון פרוטוקול 456
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 454 מיום 4.1.15פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 454 מיום 4.1.15   פתח מידע נוסף2015
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 453 מיום 18.12.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 453 מיום 18.12.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 452 מיום 7.12.14פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 452 מיום 7.12.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 451 מיום 24.11.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 451 מיום 24.11.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 449 מיום 2.11.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 449 מיום 2.11.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 450 מיום 2.11.14פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 450 מיום 2.11.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 448 מיום 6.10.14פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 448 מיום 6.10.14  
 1. תיקון פרוטוקול 448 - 1
 2. תיקון פרוטוקול 448 - 2
פתח מידע נוסף2014
 1. תיקון פרוטוקול 448 - 1
 2. תיקון פרוטוקול 448 - 2
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 447 מיום 7.9.14פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 447 מיום 7.9.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 446 מיום 25.8.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 446 מיום 25.8.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 445 א' מיום 13.8.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 445 א' מיום 13.8.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 444 מיום 3.8.14פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 444 מיום 3.8.14  
 1. תיקון פרוטוקול 444
פתח מידע נוסף2014
 1. תיקון פרוטוקול 444
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 443 מיום 20.7.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 443 מיום 20.7.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 442 מיום 6.7.14פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 442 מיום 6.7.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 440 מיום 22.6.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 440 מיום 22.6.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 441 מיום 22.6.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 441 מיום 22.6.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 439 מיום 9.6.14פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 439 מיום 9.6.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 438 מיום 12.5.14פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 438 מיום 12.5.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 437 מיום 24.4.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 437 מיום 24.4.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 436 מיום 3.4.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 436 מיום 3.4.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 435 מיום 27.3.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 435 מיום 27.3.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 434 מיום 19.3.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 434 מיום 19.3.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 433 מיום 10.3.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 433 מיום 10.3.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 432 מיום 2.3.14פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 432 מיום 2.3.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 431 מיום 2.2.14פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 431 מיום 2.2.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 430 מיום 7.1.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 430 מיום 7.1.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 428 מיום 5.1.14פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 428 מיום 5.1.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 429 מיום 5.1.14פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 429 מיום 5.1.14   פתח מידע נוסף2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 427 מיום 2.12.13פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 427 מיום 2.12.13   פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 426 מתאריך 20.11.2013ישיבת מועצה מספר 426 מתאריך 20.11.2013   פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 425 מתאריך 5.8.2013ישיבת מועצה מספר 425 מתאריך 5.8.2013   פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 424 מתאריך 22.7.2013 ישיבת מועצה מספר 424 מתאריך 22.7.2013    פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 423 מתאריך 8.7.2013 ישיבת מועצה מספר 423 מתאריך 8.7.2013    פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 422 מתאריך 18.6.2013ישיבת מועצה מספר 422 מתאריך 18.6.2013   פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 421א מתאריך 6.6.2013ישיבת מועצה מספר 421א מתאריך 6.6.2013   פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 420 מתאריך 29.5.2013 ישיבת מועצה מספר 420 מתאריך 29.5.2013    פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 419 ב מתאריך 6.5.2013ישיבת מועצה מספר 419 ב מתאריך 6.5.2013   פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 419 מתאריך 22.4.2013 ישיבת מועצה מספר 419 מתאריך 22.4.2013    פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 418ב מתאריך 22.4.2013ישיבת מועצה מספר 418ב מתאריך 22.4.2013   פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 418 מתאריך 8.4.2013 ישיבת מועצה מספר 418 מתאריך 8.4.2013    פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 417ב מתאריך 11.3.2013 ישיבת מועצה מספר 417ב מתאריך 11.3.2013    פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 417 מתאריך 4.3.2013 ישיבת מועצה מספר 417 מתאריך 4.3.2013    פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 416 ב מתאריך 25.2.2013ישיבת מועצה מספר 416 ב מתאריך 25.2.2013   פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 415 ב מתאריך 11.2.2013ישיבת מועצה מספר 415 ב מתאריך 11.2.2013   פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 414 ב מתאריך 21.1.2013ישיבת מועצה מספר 414 ב מתאריך 21.1.2013   פתח מידע נוסף2013
ישיבת מועצה מספר 413 מתאריך 17.12.2012 ישיבת מועצה מספר 413 מתאריך 17.12.2012    פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 412 מתאריך 17.12.2012 ישיבת מועצה מספר 412 מתאריך 17.12.2012    פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 411 מתאריך 19.11.2012 ישיבת מועצה מספר 411 מתאריך 19.11.2012    פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 410 מתאריך 5.11.2012 ישיבת מועצה מספר 410 מתאריך 5.11.2012    פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 409 מתאריך 5.11.2012 ישיבת מועצה מספר 409 מתאריך 5.11.2012    פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 408ב מתאריך 29.10.2012 ישיבת מועצה מספר 408ב מתאריך 29.10.2012    פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 407 מתאריך 3.9.2012ישיבת מועצה מספר 407 מתאריך 3.9.2012   פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 406 מתאריך 4.7.2012ישיבת מועצה מספר 406 מתאריך 4.7.2012   פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 404 מתאריך 11.6.2012ישיבת מועצה מספר 404 מתאריך 11.6.2012   פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 403 מתאריך 7.5.2012ישיבת מועצה מספר 403 מתאריך 7.5.2012   פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 402 מתאריך 2.4.2012ישיבת מועצה מספר 402 מתאריך 2.4.2012   פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 401 מתאריך 5.3.2012ישיבת מועצה מספר 401 מתאריך 5.3.2012   פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 400 מתאריך 6.2.2012 ישיבת מועצה מספר 400 מתאריך 6.2.2012    פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 399 מתאריך 6.2.2012 ישיבת מועצה מספר 399 מתאריך 6.2.2012    פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 399 מתאריך 6.2.2012 ישיבת מועצה מספר 399 מתאריך 6.2.2012    פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 398 מתאריך 2.1.2012ישיבת מועצה מספר 398 מתאריך 2.1.2012   פתח מידע נוסף2012
ישיבת מועצה מספר 397 מתאריך 2.1.2012ישיבת מועצה מספר 397 מתאריך 2.1.2012   פתח מידע נוסף2012
​​

​​