בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שנהקובץמידע נוסףנושא
2021תקציב המועצה לשנת 2021

תקציב המועצה לשנת 2021 - התקציב אושר במועצה. נכון ל- 20 בינואר 2021, טרם התקבל אישור משרד הפנים

תקציב המועצהתקציב המועצה2021
2020תקציב המועצה לשנת 2020

תקציב המועצה לשנת 2020 - התקציב אושר במועצה בכפוף לשינויים במסגרת תוכנית ההתייעלות כפי שקבע על ידי משרד הפנים

תקציב המועצהתקציב המועצה2020
2020דוח כספי של העמותה לפעילות קהילתית לשנת 2019 דוחות כספיים של העמותה לפעילות קהילתיתדוחות כספיים של העמותה לפעילות קהילתית2020
2020צו ארנונה 2021 צו ארנונהצו ארנונה2020
2020צו ארנונה לשנת 2020 חתום צו ארנונהצו ארנונה2020
2019דוח כספי של העמותה לפעילות קהילתית לשנת 2018 דוחות כספיים של העמותה לפעילות קהילתיתדוחות כספיים של העמותה לפעילות קהילתית2019
2019אישור עדכון תקציב 2018 תקציב המועצהתקציב המועצה2019
2019צו ארנונה לשנת 2020 צו ארנונהצו ארנונה2019
2019אישור משרד הפנים לתקציב המועצה לשנת 2019 תקציב המועצהתקציב המועצה2019
2019תקציב המועצה לשנת 2019 תקציב המועצהתקציב המועצה2019
2019נייר עמדה מאת ראש המועצה - תקציב 2019 תקציב המועצהתקציב המועצה2019
2018תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 תקציב המועצהתקציב המועצה2018
2018תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 תמצית הדוחות הכספייםתמצית הדוחות הכספיים2018
2018דוח כספי של העמותה לפעילות קהילתית לשנת 2017 דוחות כספיים של העמותה לפעילות קהילתיתדוחות כספיים של העמותה לפעילות קהילתית2018
2018צו ארנונה לשנת 2019 צו ארנונהצו ארנונה2018
2018פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 525 ג' מיום 8.7.18 בנושא צו ארנונה 2019 צו ארנונהצו ארנונה2018
2018תקציב המועצה לשנת 2018 תקציב המועצהתקציב המועצה2018
2017דוח כספי של העמותה לפעילות קהילתית לשנת 2016 דוחות כספיים של העמותה לפעילות קהילתיתדוחות כספיים של העמותה לפעילות קהילתית2017
2017תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016 תמצית הדוחות הכספייםתמצית הדוחות הכספיים2017
2017צו ארנונה לשנת 2018 צו ארנונהצו ארנונה2017
2017צו ארנונה לשנת 2017 צו ארנונהצו ארנונה2017
2017תקציב המועצה לשנת 2017 תקציב המועצהתקציב המועצה2017
2016תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015 תמצית הדוחות הכספייםתמצית הדוחות הכספיים2016
2016צו ארנונה לשנת 2016 צו ארנונהצו ארנונה2016
2016תקציב המועצה לשנת 2016 תקציב המועצהתקציב המועצה2016
2016אישור משרד הפנים לתקציב 2016 תקציב המועצהתקציב המועצה2016
2015תקציב המועצה לשנת 2015 תקציב המועצהתקציב המועצה2015
2015אישור משרד הפנים לתקציב 2015 תקציב המועצהתקציב המועצה2015
2014תקציב המועצה לשנת 2014 תקציב המועצהתקציב המועצה2014
2014אישור משרד הפנים לתקציב 2014 תקציב המועצהתקציב המועצה2014

​​