הנגשה מבני ציבור, מדרכות ומתקני שעשועים  

בהתאם להוראות חוק שיוויון בהזדמנויות לאנשים עם מוגבליות תשנ"ח – 1988, מפרסמת המועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל את מבני הציבור ומתקני השעשועים המונגשים או שיונגשו לאנשים עם מוגבלויות בהתאם לתוכנית העבודה הרב שנתית של המועצה.

מבנים נגישים:

 • בית ספר דק"ל
 • אולם ספורט צור יגאל
 • בית התרבות
 • ח"צ וקשר

מבנים נגישים חלקית*:

* הנגשה חלקית – הכוונה למבנים בהם קיימת תשתית נגישה המאפשרת שימוש של אנשים עם מוגבלויות בחלק מהמבנה.

 • חטיבת הביניים ע"ש אילן רמון
 • בית הספר היסודי קשת
 • בית הספר היסודי נוף צורים.
 • הספרייה הציבורית בכוכב יאיר

מבנים להנגשה בתכנית העבודה הרב שנתית:

לביצוע בטווח הזמן הקרוב

 • מכלול מחלקות חינוך, רווחה ושפ"ח ברחוב בית אל
 • משרדי המועצה

לביצוע בטווח הארוך

 • מועדון הגמלאים בכוכב יאיר: השימוש כבית גמלאים מתוכנן להעתקה למבנה חדש, הנמצא בתהליכי אישור סופיים לקראת ביצוע ויהיה מונגש באופן מלא. המבנה הקיים יכנס לשיפוץ במהלכו יותאם לשימושים אחרים ויונגש באופן מלא.
 • מועדון הנוער בכוכב יאיר

מתקני שעשועים ומדרכות

כוכב יאיר - צור יגאל נבנו ללא תשתית נגישה במרחב הציבורי.

הנגשת המרחב הציבורי הינה עבודה בעלת עלויות מצטברות גבוהות ביותר ועל כן נבנתה תוכנית רב שנתית כדלקמן:

 • הנגשת מדרכות – המועצה פועלת בתכנון רב שנתי להנגשת מעברים ומפגשי כביש/מדרכה בכל רחבי היישוב, באזורים סמוכים למבני ציבור ובהתאם לצורכי התושבים.
 • הנגשת מתקני שעשועים – המועצה גיבשה תכנית רב שנתית להתחדשות ושיפוץ מתקני שעשועים בכל רחבי היישוב. בשנת 2016 חודש גן השעשועים ב'אליקו' בצור יגאל. במהלך החומש הקרוב יונגשו 6 מתקני שעשועים קיימים.
 • בנוסף, במהלך שנת 2019 הוקם גן שעשועים חדש במרכז היישוב וגן נוסף יוקם במהלך 2020 בשכונה החדשה.