סמכויות ותפקידי מבקר המועצה:

  • מבקר המועצה הוא תפקיד סטטוטורי, כלומר פונקציה שאינה תלויה.
  • מבקר המועצה בודק האם פעולות המועצה מתבצעת על פי החוק, תוך כדי שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. צו המועצות המקומיות בסעיף 145 ד מגדיר במפורש את תפקידי מבקר המועצה.
  • במסגרת תפקידו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש המועצה, חברי המועצה ועובדי המועצה.
  • מדי שנה מגיש המבקר דוח על ממצאי הביקורת שנערכה במהלך השנה, פירוט הלקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם.
  • דוח מבקר המועצה, לאחר הדיון בו בישיבת המועצה, מתפרסם בציבור.
  • מבקר המועצה משמש גם כממונה על תלונות הציבור וזאת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח-2008.
    לפי חוק זה, תושב אשר פנה בתלונה אל אגפי המועצה ולא קיבל מענה הולם לשביעות רצונו, רשאי לפנות למבקר המועצה לבדיקה נוספת.

דוחות מבקר המועצה