קבלת קהל בתיאום מראש בלבד:

  • יום א': 9:00-17:00​​

​לתיאום פגישות עם מהנדס המועצה יש לפנות לצדף לקס:

מחלקת ההנדסה אחראית על הקמה ופיתוח של הבניינים ושטחי הציבור בישוב ועל ייזום תכניות בניין עיר.

המועצה המקומית כוכב יאיר, אינה משמשת כועדה מקומית לתכנון ובניה, אלא שייכת לועדה מקומית "מצפה אפק" עבור תושבי כוכב יאיר - צור יגאל.

לקבלת מידע תכנוני מפורט ומחייב לגבי כל תוספת בניה יש לפנות לועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק.

הועדה המקומית לתכנון ובניה "מצפה אפק"