קרן המלגותקרן המלגות לסטודנטים בכוכב יאיר – צור יגאל הוקמה בשנת 2019, כיוזמה חדשה שהוביל ראש המועצה, יובל ארד ופועלת בשיתוף פעולה עם מפעל הפיס והעמותה לגמילות חסדים כוכב יאיר - צור יגאל.

הקרן מציעה 20 מלגות בסך של 10,000 ₪ כל אחת, ובסה"כ בהיקף של 200 אלף ₪ בשנה. בתמורה ידרשו המלגאים להקדיש 140 שעות בשנה לפעילות למען הקהילה ובסה"כ תוכל הקהילה ליהנות מ- 2,800 שעות התנדבות. פעילות ההתנדבות תנוהל באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים, בשיתוף עם יחידת הנוער.

במסגרת קרן המלגות נקבעו שלושה מסלולי זכאות למלגה - הצטיינות אקדמית, שירות צבאי קרבי ועדיפות לקצינים.ות ו/או על בסיס זכאות כלכלית.

מליאת המועצה מינתה ועדה ציבורית לבחינת הבקשות לקבלת מלגה, בראשה עומדת חברת המועצה איריס ששון, המחזיקה את תיק הנוער, חיילים וצעירים במועצה. לצידה חברים בוועדה 2 חברי מועצה נוספים, מנהלות מחלקות החינוך והשירותים החברתיים, 2 נציגי הגמ"ח ואישי ציבור נוספים מקרב תושבי היישוב.

הזכאות למלגות תבחן על בסיס התקנון ובו אמות המידה שקבעה המועצה ובהתאם לשיקול הדעת המסור לחברי הוועדה. לעיון בתקנון קרן המלגות באתר המועצה לחצו כאן​. 

הגשת בקשה למלגה תתאפשר רק באופן מקוון באמצעות הטופס הדיגיטלי המצורף. שימו לב, עליכם לסרוק ולצרף כקבצים את המסמכים הנדרשים להוכחת זכאותכם.  להגשת מועמדות למלגה לחצו כאן