• מנהלת הספרייה: מיקה בכר

    09-7494161
    054-328-9733 (להודעות ווטסאפ)

ראשיתה של הספרייה שלובה בתחילת ההתיישבות בכוכב יאיר, 1980. כאשר היו ביישוב כוכב יאיר 15 משפחות בלבד.
הספרייה גדלה והתפתחה עם התפתחות היישוב והאיחוד עם היישוב צור יגאל בשנת 2003. בתחילה, בשנת 1983, הספרייה מוקמה ב"צריפים הירוקים", משכנם הזמני של המשפחות הראשונות בכוכב יאיר. עם הגידול במספר התושבים והספרים החלה הספרייה לנדוד לכיתת לימוד בבית הספר הממלכתי דתי, 1986. היישוב צומח ו"מתבגר", מוקמת חטיבת ביניים וספרייה חדשה מוקמת במתחם החטיבה בקומפלקס בתי הספר והגנים. בשלהי שנת 2003 נבנה מבנה חדש לספרייה, ברחוב הפרחים בו שוכנת הספרייה כיום.
גם בצור יגאל הוקמה הספרייה באופן וולונטרי על ידי התושבים הראשונים. לאחר האיחוד אוחדו גם אוספי הספריות. כיום ספריית צור יגאל משרתת את תלמידי בית הספר נוף צורים, בו היא ממוקמת. יחד עם הגלגולים והנדודים שינתה הספרייה את פניה מהשאלת ספרים למוקד תרבותי תוסס: הצגות, הפעלות, הדרכות, שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לצידה של תרבות השאלת ספרים משגשגת.

הספרייה הציבורית בכוכב יאיר מציעה מגוון רחב של שירותים וחומרים כמענה לצרכי הקהילה בתחומי הסברה, חינוך, מידע ופנאי.

  • גישה פתוחה למידע.
  • פתיחת הזדמנויות לפיתוח והעשרה עצמית שיהוו דרבון ועידוד קריאה לילדים ולהוריהם.
  • תמיכה חינוכית והתאמה לצרכי בית הספר ופיתוח לומדים עצמאיים.
  • הצעות לבילוי פנאי.