​מרק סלוין ז"ל חלה בלוקמיה בגיל 4 ותשעה חודשים. במשך תשע וחצי שנים נלחם מרק בגבורה נגד המחלה. בגיל 14 וחודשיים נפטר, לאחר מאבק אמיץ וקשה.

מרק זכה להרבה אהבה ותמיכה מהמשפחה, החברים והקהילה כולה. למרות גילו הצעיר ידע מרק להעריך את הנתינה והתמיכה שקיבל, ושאף להיות חלק מהמתנדבים שפגש בעמותות "עזר מציון", משאלת לב", "יד שרה" ועוד.

מרק אהב לתת ולתרום לנזקקים ולשמח את הסובלים.

ברוח זו בחרה המשפחה להנציח את זכרו ולעודד בני נוער להתנדב ולתרום לקהילה.