• ​קצינת ביקור סדיר: טלי ואנדנברג
קצינת ביקור סדיר הינה מומחית למניעת נשירה של תלמידים ממוסד הלימודים, מתוקף חוק חינוך חובה מגיל 3 ועד גיל 18.

במסגרת תפקידה, הקב"סית מנחה ועוזרת לצוותי בתי-הספר בגיבוש תוכניות למניעת הנשירה.

העבודה כוללת גיוס כל הגורמים הרלוונטיים שיכולים לעזור לתלמיד בהתמדה במוסד הלימודים.