הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​

​​​​​​​חדש!! לנוחיותכם, תשלום דוחות מקוון >> לחצו כאן

המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל אחראית לאכיפת הסדר במרחב הציבורי, בהתאם לחוקי העזר ומתוקף כל חוק המסמיך אותה לנהוג כך.

יחידת האכיפה והפיקוח, פועלת במס​גרת מחלקת שפ"ה ואיכות הסביבה. פקח המועצה פועל בין היתר, לאכיפת הוראות החוק בהתאם החלטות המועצה מש​נת 2014 על ה​גברת האכיפה ומתן תוקף לאיסורים שנקבעו בחוקי העזר.

הודעה חשובה לבעלי הכ​לבים

לעיון בסיכום הפעילות לשנת 2020 בתחום האכיפה והפיקוחלחצו כאן​.

לעיון בסיכום הפעילות לשנת 2019 בתחום האכיפה והפיקוח לחצו ​כאן.
לעיון בסיכום הפעילות לחציון הראשון לשנת 2020 בתחום האכיפה והפיקוח לח​צו כאן.​

עבירות בתחום אחזקת כלבים

מדיניות המועצה מתמקדת באכיפה מוגברת בכל האמור לכלבים משוטטים ללא בעליהם או ללא רצועה או בניגוד לחוק לרבות, איסור החזקת כלב ללא רישיון וללא חיסון כנגד כלבת, אי איסוף צואת כלבים והוראות נוספות שנקבעו בחוק. ראש המועצה הנחה בראשית 2019 להכביד יד בתחומים אלה בכדי לצמצם, ככל הניתן, את התופעה שגרמה, בשנים האחרונות, אף למקרים של פגיעות גוף בתושבים.
במסגרת צעדי האכיפה התקשרה המועצה עם לוכד כלבים ובמקרה של לכידת כלב משוטט ידרש בעליו לשלם מלבד הקנס הקבוע בחוק גם את עלויות הלכידה ושחרור הכלב במכלאה. במקרים של עיכוב בשחרור הכלב על ידי בעליו תושת עליו עלות נוספת בגין כל יום עיכוב. 

המכלאה הקשורה עם המועצה היא – כלביון, במושב בני ציון (לניווט והגעה רישמו 'כלביון' ב- Waze).
אנחנו פונים אל התושבים בבקשה ובדרישה לשמור את כלביהם בשטח הבית והגינה ולא לאפשר להם לשוטט בחוץ כשהם אינם קשורים וללא בעליהם, בהתאם לתנאים שנקבעו ברשיון לאחזקת כלב.

לתשלום מקוון של ​אגרת שחרור לכידת כלב​​​

עבירות בתחום איכות הסביבה והפרעה לציבור

בנוסף, פועלת המועצה לאכיפת חוקי העזר בתחומים הבאים:
איסור הנחת מכשול ברחוב (כמו רכבים החונים על מדרכות, פסולת על המדרכות או צמחיה),רכבים נטושים, איסור פגיעה או השחתת רכוש ציבורי, הוצאת גזם, אשפה או גרוטאות שלא בימים הקבועים ולפי ההוראות שפורסמו באתר המועצה, צמחיה פולשת לשטח ציבורי, גרימת רעש כתוצאה מהפעלת מפוח מכני ומפגעים סביבתיים אחרים, והכל כפי שנקבע בחוק.

במקרה של גרירת רכב מיושן או רכב עומד מעל 60 יום – המועצה התקשרה עם מגרש לרכבים גרורים בכפר סבא – גרר איציק לוי. שיחרור רכבים יתאפשר רק בתיאום מראש בטלפונים: 050-5293364 או 053-7293362.

תעריפי הקנסות

תעריפי קנסות, מעודכנים ליום 1 בינואר 2020, כפי שיוטלו בשל חריגה מהוראות החוק:

העבירה
סך הקנס לתשלום
הערות
כלב משוטט
500 ₪
 
לכידה של כלב משוטט
325 ₪
עלות הלכידה תתווסף לקנס על כלב משוטט. עלות נוספת של 50 ₪ עבור כל יום במכלאה
אי איסוף צואת כלבים 
475 ₪
 
הוצאת גזם, פסולת או גרוטאות שלא בהתאם ליום שנקבע ופורסם באתר המועצה
475 ​₪
צמחיה פולשת לשטח הציבורי​
4​75 ₪
תינתן התראה לתקופה של 14 יום שלאחריהם, אם לא תוקנה ההפרה, יוטל הקנס.
שימוש במפוח מכאני
475 ₪
 
גרירת רכב מיושן או שעומד ללא תנועה 60 יום לפחות
475
לאחר שניתנו התראות בהתאם לקבוע בחוק

 

הגשת ערעור על דו"ח / הגשת בקשה להישפט

על פי החוק, הגשת ערעור / הגשת בקשה להישפט על דו"ח שניתן תתאפשר רק בתוך 30 יום ממועד קבלת הדו"ח.

  • את הבקשה יש להגיש במועדים שנקבעו באמצעות טופס מקוון באתר המועצה
  • להגשת ערעור/בקשה לביטול הודעת קנס – לח​צו ​כאן
  • להגשת בקשה להישפט – לחצו כאן

הסמכות לעיון והחלטה בערעור היא אך ורק של התובע העירוני, אשר נבחר במכרז והוסמך לתפקידו כתובע עירוני על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

חל איסור על העברת בקשות ערעור ו/או ביטול דו"ח אל לשכת ראש המועצה או אל מי מעובדי המועצה וממילא אין להם סמכות לדון ולהחליט בנושאים כגון אלה.

לאחר הגשת הערעור יעביר התובע העירוני, באמצעות מזכירות מחלקת שפ"ה ואיכות הסביבה, את החלטתו בערעור. החלטה בערעור שהוגש יכולה להתקבל, בהתאם לחוק, עד 3 שנים מיום הגשת הדו"ח.

במקרה של בקשה להישפט, רשאית המועצה להגיש תביעה לבית המשפט לעניינים מקומיים בנתניה, בתוך שנה מיום הגשת הדו"ח. אם לא הוגשה תביעה דינו של הדו"ח להתבטל.

פרטי התקשרות עם יחידת האכיפה ופיקוח:

  • אילנית עובדיה, מזכירת מחלקת שפ"ה ואיכות הסביבה – טלפון 09-7640200 (שלוחה 243) או במייל ilanit@kyair.org.il
  • שולי מיכאלי, פקח המועצה – 09-7640200 (שלוחה 261) או במייל shuli@kyair.org.il

שיתוף במדיה