פעילות אחזקת מערכת המים כוללת:

  1. תיקוני תקלות בצנרת ציבורית.
  2. החלפת מדי מים בהתאם לתקנים ונוהלים מחייבים, כולל בירורים לפי פניות מיוחדות של תושבים לבדיקת קריאת מדי המים הפרטיים לצורך חיוב חשבון שימוש במים.
  3. טיפול אחזקת מגופים בצנרת ראשית.
  4. טיפול אחזקת מגופי כיבוי אש.

פעילות אחזקת מערכת ביוב כוללת:

  1. תיקוני תקלות ופתיחת סתימות במערכת הביוב.
  2. אחזקת מכוני שאיבת ביוב המזרימים את הביוב למאגר מחוץ לתחומי היישוב.

פעילות אחזקת מערכת הניקוז כוללת:

  1. הכנה וניקוי מובלים פתוחים למי גשמים, אחת לשנה לקראת החורף.
  2. ניקוי קולטני מי גשמים בכבישים במדרכות ובכל המקומות בהם קיימים קולטנים.