​בעל עסק יקר אנו מברכים אותך ומאחלים לך הצלחה,
לצורך קבלת תעודת כשרות יש לפנות למשרדי המועצה הדתית.

להלן סדר הפעולות הנדרשות לצורך קבלת תעודת כשרות:

  1. בקשה לקבלת הכשר - פתיחת התיק
  2. אישור הרב האחראי - לאחר ביקור ובדיקה
  3. נוהלי כשרות לעסק - בעל העסק חותם
  4. הסכם השגחה מפורט - למניעת תקלות בעתיד
  5. תשלום אגרה - למועצה הדתית
  6. מינוי ושכר משגיחים
  7. אישור תשלום אגרה - ייכנס לתיק
  8. אישור למתן תעודה - אישור בכתב והעתק לתיק
  9. השגחה ופיקוח - "הרצת" כשרות לתקופת ניסיון
  10. תעודת כשרות - תעודכן בהתאם לצורך