​​​משרדי המועצה הדתית

  • ​טלפון: 052-4626627 דוד טסה 
  • בית ראשונים, דרך הארץ​
  • דוא"ל: admdd313@gmail.com​

משרדי המועצה הדתית פ​תוחים לקהל ע"פ הפירוט:​

הרב שפ​ירא - רב היישוב 054-7249337

  • יום ב' בין השעות: 10:00-12:00
  • יום ה' בין השעות: 16:00-18:00​

אבי בלושטיין - יו"ר המועצה הדתית

דוד טסה - מזכיר המוע​צה הדתית 052-4626627

  • יום א' בין השעות: 10:00-12:00
  • יום ג' בין השעות: 16:00-18:00
  • יום ה' בין השעות: 10:00-12:00
כמו כן ניתן לקבל שירות בשעות אחרות ע"י תיאום טלפוני.