המועצה הדתית כוכב יאיר - צור יגאל​ מנחמת אתכם במות יקירכם ומשתתפת בצערכם.

יש להודיע על הפטירה למוקד העירוני של הישוב בטלפון: 09-7640206 ולהשאיר שם של איש קשר.

מה עושים וכיצד מתנהגים במקרה של פטירה בבית?

 • יש להזמין רופא לשם קביעת המוות (מד"א או רופא המשפחה) ע"מ לקבוע מוות ולקבל תעודת פטירה.
 • כל מקרה של פטירה בבית יש לדווח למשטרה ע"מ לקבל את אישורו של ראש מחלק חקירות מרחבי ע"מ לאשר המשך טיפול בנפטר/ת.
 • יש לפנות למשרד הבריאות ברחוב אחד העם 31 בפתח תקווה ולהצטייד ב: תעודת פטירה, אישור משטרה (רק במקרה של מוות לא טבעי) ותעודת זהות של הנפטר. כל זאת, לשם קבלת רישיון קבורה.
 • במידה ובתעודת הפטירה רשום סיבת המוות לא ידוע יש להצטייד באישור הרופא המטפל.

במקרה פטירה בבית החולים

 • יש לקבל את תעודת הפטירה בבית החולים, להצטייד בתעודת הזהות של הנפטר/ת ולפנות למשרד הבריאות ברח' אחד העם 31 פתח תקווה ע"מ להנפיק רישיון קבורה.
 • בבתי החולים מאיר, תל השומר, ואיכילוב מנפיקים רישיונות קבורה במשרדי הפתולוגיה של בית החולים, ויש להסדיר זאת מולם.
 • במידה והפטירה אירעה בלילה, יש לדאוג להעביר את הנפטר/ת לבי"ח לקירור, ההעברה תעשה ע"י אמבולנס פרטי.
 • במידה והפטירה אירעה ביום, אמבולנס חברה קדישא ידאג להעברת הנפטר/ת.
 • יש להעביר את רישיון הקבורה לחברה קדישא לתיאום מועד הלוויה.
 • במידה ונרכש מקום בחיים יש להצטייד בתעודת רכישה.
 • כמו כן בזמן הזמנת הלוויה ניתן לבקש כי הלוויה תתועד ותוקלט במצלמות המוצבות בבית העלמין - בהתאם למגבלות בשטח.

נהלים כלליים וחובת המשפחה

 • אין לנטוע עצים בשטח בית העלמין - עצים שיינטעו יעקרו ע"מ שלא לגרום לנזק למצבות אחרות.
 • באחריות המשפחה לכך שקבלן המצבות ינפיק רישיון קבורה במשרדי המועצה המקומית ויפעל לפי הנהלים הכתובים ברישיון וישאיר נקי אחריו.

בקשה לרשיון לה​קמת מצבה