זוג יקר אנו מברכים אתכם בבואכם להרשם לנישואין ושמחים להודיעכם על נהלי הרישום לנישואין.
הליך הרישום כולל שלושה שלבים:

 1. רישום לנישואין​ הכולל חקירה ודרישה לצורך קביעת מעמדם האישי של בני הזוג.
 2. עריכת החופה והקידושין​.
 3. הנפקת תעודות נישואין.

1. רישום נישואין

על בני הזוג הבאים להרשם לנישואין, להפגש עם הרב רושם הנישואין בין שנה ל - 45 יום לפני מועד הנישואין.
הרב ימלא את פרטי בני הזוג, יוודא את נכונותם ויפנה את הכלה למדריכת כלות.

מה​ עלי להביא?

 1. תעודות מזהות.
 2. תמונת פספורט.
 3. תעודת נישואין או כתובה של ההורים.
 4. שני עדים יהודים המכירים את בני הזוג ויכולים להעיד על רווקותם.

גרוש/ה

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה.
 2. תעודת גירושין ומעשה בי"ד מקוריים.
 3. תעודת גירושין מחו"ל צריכה אישור בי"ד רבני מוסמך.
 4. הנושא גרושה צריך להביא אישור שאינו כהן מרב בית הכנסת, או מרב הקהילה או מרב השכונה.

גרוש/ה אזרחי/ת

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום כשבסעיף מצב אישי מופיע גרוש/ה).
 2. היתר נישואין מבית הדין הרבני מוסמך על מעמדם האישי.
 3. צילום של המסמך האזרחי של הגירושין.

אלמן/ אלמנה

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום כשבסעיף מצב אישי מופיע אלמנ/ה)
 2. תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
 3. אלמן או אלמנה שנתאלמנו בחו"ל צריכים אישור מיוחד מבית דין רבני מוסמך שיאשר את מעמדם האישי.

ילידי חו"ל שעלו לארץ אחרי תש"ס 1990

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום)
 2. יש להביא אישור יהדות ורווקות מבי"ד לבירור יהדות שהוסמך ע"י הרה"ר לישראל או מבי"ד רבני האזורי.

תושבי חו"ל/תיירים

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה יש להביא דרכון.
 2. אישור יהדות ורווקות מבי"ד האורתודוכסי שמוכר ע"י הרה"ר לישראל שבמקום מגוריהם.
 3. צילום כתובה של הורים.

גר/גיורת

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום).
 2. תעודת גיור והמרת דת מקוריים מבי"ד רבני או מבי"ד שהוסמך ע"י הרה"ר לישראל.
 3. תעודת גיור מחו"ל צריכה אישור מיוחד מבי"ד רבני האזורי.
 4. הנושא גיורת צריך להביא אישור שאינו כהן מרב בית הכנסת.

חלוצה

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום כשבסעיף מצב אישי מופיע אלמנה).
 2. תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
 3. תעודת חליצה מבי"ד הרבני האזורי או מבי"ד מוסמך ע"י הרה"ר לישראל.
 4. הנושא חלוצה צריך להביא אישור שאינו כהן מרב בית הכנסת.

מאומץ/מאומצת

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום).
 2. אישור אימוץ מבי"ד הרבני האזורי שמותר/ת לבוא בקהל.

אישורים מיוחדים

הנושא גרושה, חלוצה או גיורת או מי שאביה נכרי עליו להוכיח שהוא איננו כהן, ניתן להוכיח על סמך אישור מרב בית כנסת, או רב השכונה במקום מגוריו.

גיל הנישואין

הגיל המותר על פי חוק הוא 17. חתן או כלה שטרם מלאו להם 17 שנים, נדרשים להביא אישור מבית משפט מחוזי המתיר להם להינשא.

אגרת רישום נישואין

עבור תשלום האגרה מקבלים הזוג את השירותים הבאים: 

 1. פתיחת תיק נישואין, פירסום בעיתונות, כתובה, רב לעריכת החופה והקידושין במידה והנישואין בקרבת הוד השרון.
 2. גובה האגרה היא 700 שקלים. 

הנחה באגרה ע"ס 40% ניתנת במקרים הבאים (בהצגת אישור מתאים):

 • כאשר אחד מבני הזוג הוא חייל בשירות סדיר או שירות לאומי.
 • כאשר אחד מבני הזוג הוא סטודנט עד גיל 30.
 • במידה והחתן הוא בחור ישיבה.
 • במידה ואחד מבני הזוג הוא עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה.
 • במידה ואחד מבני הזוג הוא מקרה סעד (באישור המחלקה לשירותים חברתיים).
 • במידה ואחד מבני הזוג נכה.

בקשות להנחות מיוחדות יש להפנות בכתב ליו"ר הוועדה הממונה ולהניח בתיבה לפניות ציבור.

2. מקום וזמן החופה

 • אין מסדרים חופות במוצאי שבת וחג- לפירוט הימים בהם לא נערכות חופות לחצו כאן.
 • החופות יערכו אך ורק במקומות העומדים תחת השגחת הרבנות (גם כאשר אין כל כיבוד, או שלמגיש הכיבוד יש תעודת כשרות). חופה בבית הזוג או הוריהם אפשרית, אך יש להמציא אישור על כשרות המזון מהרבנות.
 • כל מקום לעריכת חופה חייב לקבל אישור מהרבנות המקומית.

המזמין קייטרינג חייב להצטייד ב:

 1. תעודת כשרות מהרבנות.
 2. אישור מבעל הקייטרינג על הגשת האוכל בחתונת המזמין וחתימת המשגיח על נוכחותו באירוע.

עורך החופה והקידושין

 • ע"פ הוראות משרד הדתות רבנים העורכים חופות במסגרת תפקידם הציבורי אינם רשאים לגבות תשלום, אך מחובת בני הזוג לדאוג להסעת הרב המקדש.
 • במידה ובני הזוג מעונינים שרב חיצוני יקדש אותם הרב עורך החופה והקידושין יהיה רב אשר אושר לבצע חופה וקידושין​.
 • יש להביא אישור מהרב הנ"ל על הסכמתו לקדש את הזוג.
 • הרב עורך החופה והקידושין ידאג כי עותק הכתובה והטופס המצורף אליה יועברו תוך שלושה ימים מיום הנישואין למועצה הדתית על ידו או על ידי בני הזוג.

שימו לב: המועצה הדתית לא תהיה אחראית לתקלות ו/או טעויות שייעשו בחופה ו/או בכתובה של הזוג ולעיכובים שייגרמו בהנפקת תעודת הנישואין באם נישאו ע"י רב חיצוני!

3. תעודות נישואין

נשלחות בדואר, מספר ימים לאחר הגעת העתק הכתובה.

בברכת מזל טוב !!!