• מוקד שירות לתושב: מוקד שירות לתושב

 • מנכ"ל המועצה: שלומי דורני

  09-7640203
  153-9-7640203
 • עוזרת מנכ"ל: עינבל מיכלוביץ-יוגב

  09-7640203
  153-9-7640203
​​​

"דלת פתוחה" למנכ"ל המועצה

מנכ"ל המועצה מזמין את התושבים להיפגש עמו בנושאים השונים.
קביעת פגישה בתיאום מראש בלבד.

תפקידי המנכ"ל

 • גיבוש תוכנית העבודה השנתית של הרשות בהתאם למדיניות מועצת הרשות. 
 • אחריות על הניהול השוטף ובקרה על ביצוע תוכניות העבודה. 
 • סיוע לראש המועצה בהפעלה נכונה של משאבי המועצה, תוך שמירת החוקים, הצווים, והתקנות התקפים. 
 • הכנה, הפצה ובקרה על ביצועם של נהלי העבודה של המועצה. 
 • ייצוג הרשות המקומית בפני משרדי ממשלה וגורמים חיצוניים. 
 • אחריות לניהול, הפעלה ופיתוח של מערכות המחשוב ברשות. 
 • גיוס משאבים ואיתור מקורות הכנסה. 

אחריות למנגנוני הרשות

 • ניהול תקן כ"א, תקציב השכר של הרשות ומעקב שוטף אחר תשלומים בכפוף להסכמי העבודה בשרות הציבורי. שותפות בקבלת החלטות בתחום תנאי השכר לעובדים הזכאים לקידום. 
 • ניהול צוות עובדי המזכירות. 
 • אחריות לגיוס, מיון וקליטה של עובדים חדשי
 • ם. 
 • טיפול בהכשרת עובדים וקידומם. 
 • אחריות על הקשר והתאום עם ועד העובדים. 
 • אחריות להפעלת הפיקוח העירוני ברשות. 
 • אחריות לכינוס של מליאת המועצה, השתתפות בדיוניה ומעקב אחר ביצוע החלטותיה.
 • אחריות לכינוס ועדות המועצה וטיפול ביישום המלצותיהן.

אחריות מינהלית בתחומי המשק והמינהל

 • אחריות על תחומי משק, רכש וארכיב. 
 • ניהול מו"מ עם ספקים ונותני שירותים. 
 • אחריות להכנת חוזים ומכרזים במסגרת התקשרויות של הרשות המקומית. 
 • אחריות לתחום אמרכלות לרבות תקשורת, דוורות, אחזקת בית המועצה, נכסים ומלאי/אינוונטר. 
 • תיאום עבודת היועץ המשפטי למועצה מול גורמי המועצה השונים. 
 • ניהול נושא ביטוחי הרשות. 
 • בדיקת ניתוחים כלכליים של פרוייקטים. 

קשר עם תושבים

 • טיפול בפניות ותלונות, באופן ישיר ובאמצעות מוקד השרות לתושב. 
 • אחראי למערך הפצת מידע לציבור. 
 • סיוע לראש המועצה בנושא דוברות ויחסי ציבור.