​​פירוט מבנה ארגוני בהמשך הדף

ראש המועצה

מבקר

מנכ"ל

 • שירות לתושב
  • מוקד יישובי
 • גזברות
  • הנה"ח
  • גביה
  • כ"א ושכר
  • רכש
 • חינוך
  • נוער
  • קצינת ביקור סדיר
  • הגיל הרך
  • הסעות
  • שירות פסיכולוגי חינוכי
 • שיפור פני היישוב (שפ"ה)
  • תחזוקה
  • תשתיות
  • וטרינרית
  • אכיפה ופיקוח
  • רישוי עסקים
 • רווחה
  • עובדות סוציאליות
  • קידום נוער
  • ח"צ וקשר
  • מועדון קשישים
  • תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
 • ביטחון ובטיחות
  • קב"ט מוסדות חינוך​
  • רבש"צ
 • מערכות מידע
 • הנדסה​