​​​לצפייה בפרוטוקולי הועדות > 

​​​​ועדת הנהלה

יו"ר הועדה: יובל ארד

ועד​​ת מל"ח

יו"ר הועדה: יובל ארד 

ועדת ב​​יטחון

יו"ר הועדה: תנ"צ בדימוס מאיר בן-ישי

ועדת ביק​ורת

יו"ר הועדה: עו"ד אילאיל אמיר-כסיף

ועדת הנחות בא​​רנונה

יו"ר הועדה: שמעון שפירא

ועדת מכר​​זים

יו"ר הועדה: אלי פיינברג ושמעון שפירא

ועדת איכות הסביב​ה ושפ"ה

יו"ר הועדה: עו"ד רן קאשי​

ועדת ה​​נצחה

יו"ר הועדה: אופירה רותם

ועדת ה​​חינוך

יו"ר הועדה: יובל ארד ונאוה קרופפלד​

ועדה למאבק במ​​פגעים סביבתיים

יו"ר הועדה: עו"ד רן קאשי

ועדה לחיזוק הקשר ע​ם הציבור הדתי

יו"ר הועדה: שמעון שפירא

ועדת תנ​​ועה

יו"ר הועדה: יובל ארד

ועדת ש​​מות

יו"ר הועדה: אלדד הלחמי

​ועדת מלגות

יו"ר הועדה: איריס ששון

צוות חירום רשותי לטיפול במ​​שבר הקורונה​