​מועצה מקומית כוכב יאיר - צור יגאל

טלפון: 09-7640200
פקס: 09-7640222
כתובת: ת.ד 100, כוכב יאיר 4486400
דוא: kyzy@kyair.org.il​​

ספר טלפונים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

מחלקה/תפקידשםטלפוןמיילפקס
מוקד שירות לתושבמוקד שירות לתושב09-7640206 מנכ"למוקד שירות לתושב
ראש המועצהיובל ארד09-7640202153-9-7640202ראש המועצהראש המועצה
מנכ"ל המועצהשלומי דורני09-7640203153-9-7640203מנכ"למנכ"ל המועצה
מנהלת לשכה ראש המועצהנטע איינהורן-לוי09-7640202153-9-7640202ראש המועצהמנהלת לשכה ראש המועצה
עוזרת מנכ"לעינבל מיכלוביץ-יוגב09-7640203153-9-7640203מנכ"לעוזרת מנכ"ל
מבקר המועצהעומרי גרופר09-7640244153-9-7640244חינוךמבקר המועצה
גזברית המועצה ומנהלת כ"אאורלי דהאן09-7640220153-9-7640204גזברותגזברית המועצה ומנהלת כ"א
מזכירת מח' גזברות וכ"אנילי מפן09-764022009-7640222גזברותמזכירת מח' גזברות וכ"א
מנהלת חשבונות ראשית וחשבת שכראפרת בן חיים09-7640225153-9-7640225גזברותמנהלת חשבונות ראשית וחשבת שכר
הנהלת חשבונות וספקיםאתי כורש09-764022609-7640222גזברותהנהלת חשבונות וספקים
אחראית רכשאביטל דורון09-764020909-7640237גזברותאחראית רכש
מנהלת הגביהמיטל בן-ישי09-764022409-7640228גזברותמנהלת הגביה
מחלקת הגביהמיכל זימנר09-764022309-7640228גזברותמחלקת הגביה
תשלום חשבונות ארנונה ומיםמוקד תשלומים1-800-388-111 גזברותתשלום חשבונות ארנונה ומים
מנהלת מחלקת חינוךנורית בר-לב09-764020509-7964655חינוךמנהלת מחלקת חינוך
מזכירת מח' חינוךטלי ואנדנברג09-7640205153-9-7640205חינוךמזכירת מח' חינוך
אחראית הסעותליאת סנטו09-764021809-7964655חינוךאחראית הסעות
רכזת הגיל הרךאיריס דותן09-764023509-7964655חינוךרכזת הגיל הרך
מנהלת יחידת הנוערמאיה ברנר09-7640270 חינוךמנהלת יחידת הנוער
אחראית טיפול בפרטחנה ליפטון09-764023609-7964655חינוךאחראית טיפול בפרט
מנהלת השירות הפסיכולוגינורית בורוכוב09-764021609-7498048חינוךמנהלת השירות הפסיכולוגי
מזכירת שפ"חרויטל אהרוני09-764021609-7498048חינוךמזכירת שפ"ח
מנהלת הספרייהמיקה בכר09-7494161054-328-9733 (להודעות ווטסאפ)חינוךמנהלת הספרייה
מנהלת בי"ס ממלכתי "קשת"אביגיל פסנטין09-749319509-7498253חינוךמנהלת בי"ס ממלכתי "קשת"
מנהל בי"ס ממ"ד "דקל"צביקה פייל09-749332509-7494631חינוךמנהל בי"ס ממ"ד "דקל"
מנהלת בי"ס "נוף צורים"רינת פייראיזן09-749560609-7495610חינוךמנהלת בי"ס "נוף צורים"
מנהלת חט"ב ע"ש אילן רמוןציפי סוקולסקי09-749410309-7495586חינוךמנהלת חט"ב ע"ש אילן רמון
רישוי עסקיםשולי מיכאלי09-7640243153-9-7640243רישוי עסקיםרישוי עסקים
אחראי שפ"היוסי פנחסי09-7640208153-9-7640208שפ"האחראי שפ"ה
מזכירת מח' שפ"האילנית עובדיה-שפ"ה09-7640200 שלוחה 24309-7492522שפ"המזכירת מח' שפ"ה
מוקדן שפ"האילן דורון09-764024509-7640522שפ"המוקדן שפ"ה
פקח המועצהשולי מיכאלי09-7640243153-9-7640243שפ"הפקח המועצה
וטרינריתטלי אלוני רוזן09-7640212153-9-7640212שפ"הוטרינרית
קצין ביטחון (קב"ט)נתי פרלמן09-764021509-7640214ביטחוןקצין ביטחון (קב"ט)
מזכירת מח' ביטחוןאילנית עובדיה-ביטחון09-764023309-7640214ביטחוןמזכירת מח' ביטחון
ביטחון - רבש"צינון ברעד09-7640215153-9-7640215ביטחוןביטחון - רבש"צ
מנהלת מחלקת שירותים חברתייםרונית דרטלר09-764021309-7494807/153-9-7640213שירותים חברתייםמנהלת מחלקת שירותים חברתיים
מזכירת מח' שירותים חברתייםדנה דהן09-7640213153-9-7640213שירותים חברתייםמזכירת מח' שירותים חברתיים
מחלקת מיחשוב ומערכות מידעמחלקת מיחשוב ומערכות מידע09-764023209-7640222מערכות מידעמחלקת מיחשוב ומערכות מידע
מנהל המתנ"סצחי ברבר09-749312609-7494539מתנ"סמנהל המתנ"ס
משרד מועצה דתיתמועצה דתית052-4626627 מועצה דתיתמשרד מועצה דתית
אחראי שירות לתושבינון ברעד09-764020609-7640222שפ"האחראי שירות לתושב
מהנדס המועצהיאיר כהן09-764024009-7640222הנדסהמהנדס המועצה
מפקדת בסיס משא"זמורן קרבל09-749561109-7492501מפקדת בסיס משא"ז
שוטר קהילתייוסי סיבוני  שוטר קהילתי