​החל מחודש ינואר 2016 תחל הרפורמה בהסדרי נסיעה בתחבורה הציבורית במטרופולינים.

להלן מיד​​ע ב​​נושא:

תחבורה ציבור​​ית באזורנו: