בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

כותרתטופס להורדהטופס מקווןנושא
בקשה לפטור מתשלום ארנונה לנכס ריק או לנכס שאינו ראוי לשימושבקשה לפטור מתשלום ארנונה לנכס ריק או לנכס שאינו ראוי לשימושפטור נכס ריקארנונהארנונהבקשה לפטור מתשלום ארנונה לנכס ריק או לנכס שאינו ראוי לשימוש
טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגוריםטופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגוריםבקשת הנחהארנונהארנונהטופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים
טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית למחזיק שהוא נזקקטופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית למחזיק שהוא נזקקהנחת נזקקארנונהארנונהטופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית למחזיק שהוא נזקק
הצטרפות להוראת קבע הצטרפות להוראת קבעארנונהארנונה
קבלת חשבון הארנונה במייל קבלת חשבון הארנונה במיילארנונהארנונה
אגרת אישור היעדר חובות אגרת אישור היעדר חובותארנונהארנונה
תשלום ארנונה ושמירה תשלום ארנונה ושמירהארנונהארנונה
בקשה לאישור לטאבו בקשה לאישור לטאבוהנדסההנדסה
טופס בקשה לאישור לימודי חוץ כלליטופס בקשה לאישור לימודי חוץ כללי חינוךחינוךטופס בקשה לאישור לימודי חוץ כללי
טופס בקשה לביטול רישום כלליטופס בקשה לביטול רישום כללי חינוךחינוךטופס בקשה לביטול רישום כללי
טופס התחייבות לשינוי כתובת בתעודת הזהותטופס התחייבות לשינוי כתובת בתעודת הזהות חינוךחינוךטופס התחייבות לשינוי כתובת בתעודת הזהות
כתב הצהרה להורים עצמאייםכתב הצהרה להורים עצמאיים חינוךחינוךכתב הצהרה להורים עצמאיים
הצטרפות להוראת קבע בחינוך הצטרפות להוראת קבע בחינוךחינוךחינוך
בקשה לאישור חופשהבקשה לאישור חופשה טפסים לעובדיםטפסים לעובדיםבקשה לאישור חופשה
טופס דיווחי כוננות חודשיתטופס דיווחי כוננות חודשית טפסים לעובדיםטפסים לעובדיםטופס דיווחי כוננות חודשית
טופס בקשה למשרה פנויהטופס בקשה למשרה פנויה כח אדםכח אדםטופס בקשה למשרה פנויה
טופס העברת בעלות כלבטופס העברת בעלות כלב כלבים וחתוליםכלבים וחתוליםטופס העברת בעלות כלב
טופס בקשה לעיקור וסירוס חתולי רחוב טופס בקשה לעיקור וסירוס חתולי רחובכלבים וחתוליםכלבים וחתולים
נוהל קבלת פטורנוהל קבלת פטור כלבים וחתוליםכלבים וחתוליםנוהל קבלת פטור
קבלת פטור בגין טהור גזעקבלת פטור בגין טהור גזע כלבים וחתוליםכלבים וחתוליםקבלת פטור בגין טהור גזע
קבלת פטור בגין מצב רפואיקבלת פטור בגין מצב רפואי כלבים וחתוליםכלבים וחתוליםקבלת פטור בגין מצב רפואי
קבלת פטור בגין גילקבלת פטור בגין גיל כלבים וחתוליםכלבים וחתוליםקבלת פטור בגין גיל
חוק עזר לכוכב יאיר- פיקוח על כלביםחוק עזר לכוכב יאיר- פיקוח על כלבים כלבים וחתוליםכלבים וחתוליםחוק עזר לכוכב יאיר- פיקוח על כלבים
בקשה לניתוח סירוס/ עיקור חתולים בקשה לניתוח סירוס/ עיקור חתוליםכלבים וחתוליםכלבים וחתולים
אישור תושבות אישור תושבותכלליכללי
התנדבות לשעת חירום התנדבות לשעת חירוםכלליכללי
רישום מתנדבים לסיוע לתושבים בבידוד רישום מתנדבים לסיוע לתושבים בבידודכלליכללי
רכישת פח חדש רכישת פח חדשכלליכללי
טופס פניה מקוון למוקד השירות לתושב טופס פנייה מקוון למוקד השירות לתושבכלליכללי
רישום רכב לשער החכם רישום רכב לשער החכםכלליכללי
דרישות לבתי אוכל-היחידה האזורית לעניין איכות אווירדרישות לבתי אוכל-היחידה האזורית לעניין איכות אוויר עסקים - הנחיות איכות הסביבהעסקים - הנחיות איכות הסביבהדרישות לבתי אוכל-היחידה האזורית לעניין איכות אוויר
מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק או היתר זמני (פרשה טכנית)מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק או היתר זמני (פרשה טכנית) עסקים - הנחיות איכות הסביבהעסקים - הנחיות איכות הסביבהמסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק או היתר זמני (פרשה טכנית)
פרשה טכנית – מכבסה, ניקוי יבשפרשה טכנית – מכבסה, ניקוי יבש עסקים - הנחיות איכות הסביבהעסקים - הנחיות איכות הסביבהפרשה טכנית – מכבסה, ניקוי יבש
פרשה טכנית-מוסךפרשה טכנית-מוסך עסקים - הנחיות איכות הסביבהעסקים - הנחיות איכות הסביבהפרשה טכנית-מוסך
פרשה טכנית-מחסןפרשה טכנית-מחסן עסקים - הנחיות איכות הסביבהעסקים - הנחיות איכות הסביבהפרשה טכנית-מחסן
פרשה טכנית-מעבדה 1.5אפרשה טכנית-מעבדה 1.5א עסקים - הנחיות איכות הסביבהעסקים - הנחיות איכות הסביבהפרשה טכנית-מעבדה 1.5א
פרשה טכנית-עסק מזוןפרשה טכנית-עסק מזון עסקים - הנחיות איכות הסביבהעסקים - הנחיות איכות הסביבהפרשה טכנית-עסק מזון
רשימת חברות שסיפקו שירותי איכות סביבה לעסקיםרשימת חברות שסיפקו שירותי איכות סביבה לעסקים עסקים - הנחיות איכות הסביבהעסקים - הנחיות איכות הסביבהרשימת חברות שסיפקו שירותי איכות סביבה לעסקים
בקשה לרשיון שילוטבקשה לרשיון שילוט עסקים - כלליעסקים - כלליבקשה לרשיון שילוט
בקשה לחידוש רישיון שילוטבקשה לחידוש רישיון שילוט עסקים - כלליעסקים - כלליבקשה לחידוש רישיון שילוט
פרשה טכנית לטיפולי יופיפרשה טכנית לטיפולי יופי עסקים - כלליעסקים - כלליפרשה טכנית לטיפולי יופי
תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאותתצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות עסקים - כלליעסקים - כלליתצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות
דרישות להגשת מסמכים לרשיון עסקדרישות להגשת מסמכים לרשיון עסק עסקים - כלליעסקים - כללידרישות להגשת מסמכים לרשיון עסק
חתימת בעל מקצועחתימת בעל מקצוע עסקים - כלליעסקים - כלליחתימת בעל מקצוע
טופס 9 השגהטופס 9 השגה עסקים - כלליעסקים - כלליטופס 9 השגה
בקשה לרישיון עסקבקשה לרישיון עסק עסקים - כלליעסקים - כלליבקשה לרישיון עסק
החלפת בעליםהחלפת בעלים עסקים - כלליעסקים - כלליהחלפת בעלים
ריכוז נתונים לתוכניות העסקריכוז נתונים לתוכניות העסק עסקים - כלליעסקים - כלליריכוז נתונים לתוכניות העסק
ייפוי כחייפוי כח עסקים - כלליעסקים - כלליייפוי כח
דרישות לבתי אוכל לעניין איכות אווירדרישות לבתי אוכל לעניין איכות אוויר עסקים - מזוןעסקים - מזוןדרישות לבתי אוכל לעניין איכות אוויר
פרשה טכנית לבית אוכל-משרד הבריאותפרשה טכנית לבית אוכל-משרד הבריאות עסקים - מזוןעסקים - מזוןפרשה טכנית לבית אוכל-משרד הבריאות
פרשה טכנית-עסק מזון-היחידה הסביבתיתפרשה טכנית-עסק מזון-היחידה הסביבתית עסקים - מזוןעסקים - מזוןפרשה טכנית-עסק מזון-היחידה הסביבתית
רישיון יצרן הנחיותרישיון יצרן הנחיות עסקים - מזוןעסקים - מזוןרישיון יצרן הנחיות
חוברת הסבר לעסקים החייבים בנגישותחוברת הסבר לעסקים החייבים בנגישות עסקים - נגישותעסקים - נגישותחוברת הסבר לעסקים החייבים בנגישות
חוות דעת מורשה נגישות לעסקיםחוות דעת מורשה נגישות לעסקים עסקים - נגישותעסקים - נגישותחוות דעת מורשה נגישות לעסקים
חנות קטנה ונגישהחנות קטנה ונגישה עסקים - נגישותעסקים - נגישותחנות קטנה ונגישה
בדיקת נגישות לחנויות קטנותבדיקת נגישות לחנויות קטנות עסקים - נגישותעסקים - נגישותבדיקת נגישות לחנויות קטנות
רשימת מקומות ציבוריים הנדרשים באישור נגישותרשימת מקומות ציבוריים הנדרשים באישור נגישות עסקים - נגישותעסקים - נגישותרשימת מקומות ציבוריים הנדרשים באישור נגישות
טופס בקשה להישפט טופס בקשה להישפטקנסותקנסות
טופס ערעור בגין קבלת דוח מנהלי טופס ערעור בגין קבלת דוח מנהליקנסותקנסות
תשלום דוחות מקוון תשלום דוחות מקווןקנסותקנסות
שחרור לכידת כלב שחרור לכידת כלבקנסותקנסות
בדיקת מצב ערעור/בקשה להישפט בדיקת מצב ערעור/בקשה להישפטקנסותקנסות
טופס ויתור סודיותטופס ויתור סודיות שירותים חברתייםשירותים חברתייםטופס ויתור סודיות
טופס פניה למחלקה לשירותים חברתייםטופס פניה למחלקה לשירותים חברתייםטופס פנייה מקוון למח' לשירותים חברתייםשירותים חברתייםשירותים חברתייםטופס פניה למחלקה לשירותים חברתיים